RAPORT ANPC 2017 (control tematic IFN-uri)

privind controlul controlul tematic national de verificare a respectarii prevederilor legale privind protectia consumatorilor la incheierea contractelor de credit, cu sau fara ipoteca, de catre institutiile financiar nebancare, incheiate in intervalul 01.02.2017 – 05.05.2017.

In perioada 08.05.2017 – 16.06.2017 s-a desfasurat o actiune tematica nationala de verificare a respectarii prevederilor legale privind protectia consumatorilor la incheierea contractelor de credit, cu sau fara ipoteca, de catre institutiile financiar nebancare, incheiate in intervalul 01.02.2017 – 05.05.2017.

În cadrul acţiunii de control au fost verificati urmatorii operatori economici:

 1. CETELEM IFM
 2. ERB RETAIL SERVICES IFN SA
 3. PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA
 4. TBI CREDIT IFN SA
 5. UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN SA
 6. CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA
 7. BRD FINANCE IFN SA
 8. RALFI IFN SA
 9. CREDIUS IFN SA
 10. MOZIPO IFN SA
 11. HORA CREDIT IFN SA
 12. OCEAN CREDIT IFN SA
 13. CREDIT FIX FIN SA
 14. EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA (ICREDIT)
 15. IFN EXTRA FINANCE
 16. FERRATUM IFN SA
 17. FAST FINANCE IFN
 18. PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN SA
 19. ZAPLO IFN SA
 20. TELECREDIT IFN SA
 21. VIVA CREDIT IFN
 22. PATRIA CREDIT IFN SA
 23. CLARET EUROCREDIT IFN SA
 24. CREDIT PENTRU FIECARE IFN SA (HAPPY CREDIT)
 25. KROM INVEST IFN SA
 26. ROCREDIT IFN SA
 27. IMOCREDIT IFN SA
 28. VERIDA CREDIT IFN SA
 29. SC CREDIT COMPANY IFN SA
 30. CARION CREDIT IFN SA
 31. CREDIT MARKET IFN SA
 32. LEGAL CREDIT IFN SA
 33. REAL CREDIT & LEASE IFN SA
 34. TOP CREDIT FINANCE IFN SA
 35. MIKRO KAPITAL IFN SA
 36. SIMPLU CREDIT IFN SA
 37. SMILE CREDIT
 38. ASK CREDIT IFN
 39. EASY CREDIT 4 ALL IFN SA
 40. EASY CREDIT 2 ALL IFN SA

 

Pentru abaterile constatate s-au aplicat:

–  avertismente;

–  procese verbale de constatare;

–  amenzi contravenţionale, în valoare totala de  337.000 lei

– totodata s-au dispus măsuri de remediere a deficientelor constatate in termen de 15, respectiv 30 de zile, masuri de aducere la conformitate cu prevederile legale a contractelor in termen de 15, respectiv 30 de zile, masuri de incetare a practicilor comerciale incorecte, masuri de restituire a sumelor incasate fara temei legal in termen de 15 zile, masuri de corectare a oricăror neconformități cu prevederile legale constatate în termen de 15 zile, cat si masuri de suspendare a derularii campaniilor publicitare pana la intrarea in legalitate.

Detaliem in continuare pentru fiecare operator economic controlat in parte, abaterile constatate, sanctiunile aplicate si masurile dispuse in urma controlului efectuat de catre comisarii ANPC.

 • FAST FINANCE IFN – Bucuresti – Sector 1

În pagina de prezentare  a produsului credit urgent cu garanții imobiliare se menționează fără niciun fel de trimitere (ex : notă explicativă), credit de nevoi personale cu garanții imobiliare  până la 150000 de Euro în 48 de ore.

Considerăm că în publicitate se oferă informații de natură să inducă în eroare consumatorul respectiv informații privind moneda creditului (în fapt nu se acordă credite în Euro) iar durata de acordare a creditului nu este de 48 de ore ci în fapt aceasta este prioada de analiză, a deciziei de acordare.

Pe următoarea pagină 2/4 se specifică majoritatea clienților primesc un răspuns final între 24 și 48 de ore de la aplicare în funcție de situația proprietății, în următoarele 3 zile primesc banii. Se încalcă art. 6 alin 1 lit. A și B din L363/2007 republicată

La pagina ¾  se specifică alte posibile costuri în procesul de creditare, anume costul raportului de evaluare, costul poliței de asigurare a imobilului, costul taxelor notariale.

Din analiza contractelor costul taxelor notariale este un cost cert, ce este achitat de către consumator,  costul cu polița de asigurare  este suportat tot de către consumator, singurul cost care nu este cert ci posibil perceput este costul cu evaluarea imobilului.

În concluzie considerăm că aceste costuri expuse mai sus  sunt certe iar formularea alte posibile costuri  poate induce ideea consumatorului că poate accesa produsul fără a suporta aceste costuri, acestea în forma de prezentare fiind posibile dar nu certe.

Contract credit …..

La art 6.1. din contract de specifică aplicare unui comision de analiză credit de 500 lei. În contractul de credit  nu se specifică îndeplinirea prevederilor art 4 alin 2 și 3 din L193/2000 cu modif ulterioare în sensul în care o clauză va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influențeze natura ei.

Daca un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul este de datoria acestuia să prezinte probe în acest sens.

La art. 10.3. lit I, împrumutatul se obligă să reînnoiască polița de asigurare anual până la lichidarea creditului. Să o mențină activă și să o achite integral, așadar acest cost este unul cert menținut pe toată perioada de derulare a creditului nu unul posibil așa cum este prezentat la pagina ¾

La art. 9.1 împrumutatul are dreptul de a rambursa anticipat  în baza unei cereri scrise adresată creditorului iar acesta  va transmite un răspuns însoțit de informațiile, explicațiile și calculele necesare în cel mult 15 zile de la primirea cererii formulate de către împrumutat.

Acordarea unui termen de 15 zile pentru a se putea exercita dreptul de rambursare anticipată, încalcă art. 66 alin 1 din OUG50/2010 cu modif și complet ulterioare, întrucât de la data cererii și până la data transmiterii răspunsului costurile creditului curg în continuare, tergiversarea aprobării unei rambursării fiind în detrimentul interesului economic al consumatorului.

Art. 14.5 prima teza  prevede că împrumutatul declară că prevederile prezentului contract de credit nu sunt abuzive, în sensul L193/2000 cu modif astfel încât le acceptă integral fiind conforme cu interesele sale financiare.

O astfel de prevedere  se regăsește în lista cuprinzând clauzele abuzive art. 1 lit m  în sensul în care permite creditorului în mod nejustificat impunerea unor restricții în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul, anume consumatorul mediu nu are cunoștințe juridice și financiare în vederea stabilirii caracterului abuziv al clauzelor contractuale  iar mențiunea făcută prin declarație impune restricții în administrarea probelor, descurajând consumatorul într-o posibilă acțiune.

Informația oferită în faza precontractuală nu posedă mențiunea obligatorie prevăzută la art. 14 lit. O, Ș și T din OUG50/2010 republicată

În contractul analizat nu s-a regăsit informația obligatorie menționată la art. 46 alin. 1 lit n din OUG50/2010 republicată.

Toate aceste informații trebuie menționate și regăsite în contractul de credit, conform art. 46 alin. 2 din OUG50/2010 republicată fără a se face trimitere  la alte înscrisuri.

Contractul ……

La art 6.1. din contract de specifică aplicare unui comision de analiză credit de 300 lei. În contractul de credit  nu se specifică îndeplinirea prevederilor art 4 alin 2 și 3 din L193/2000 cu modif ulterioare în sensul în care o clauză va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influențeze natura ei.

La art. 6.3 dobânda se calculează după formula D = (S*RD*NS)/365/100 unde:

Nz. este  30 zile iar anul este raportat la 365 de zile formula de calcul ce nu respectă art. 38 alin 1 lit a și b în sensul în care nr. ar fi trebuit să fie număr de zile calendaristice între scadențe  sau 30 de zile raportat la 360 zile.

Art 8.2 formularea  se percepe o dobânda penalizatoare fixă de 71 % pe an până la data recuperării integrale a sumei împrumutate, întrucât dobânda penalizatoare nu se poate percepe până la concurența sumei împrumutate fără a ține cont de sumele achitate, în caz contrar se încalcă art 38 alin 2 și 5 din OUG50/2010 republicată

Art. 14.5 prima teza  prevede că împrumutatul declară că prevederile prezentului contract de credit nu sunt abuzive, în sensul L193/2000 cu modif astfel încât le acceptă integral fiind conforme cu interesele sale financiare.

O astfel de prevedere  se regăsește în lista cuprinzând clauzele abuzive art. 1 lit m  în sensul în care permite creditorului în mod nejustificat impunerea unor restricții în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul, anume consumatorul mediu nu are cunoștințe juridice și financiare în vederea stabilirii caracterului abuziv al clauzelor contractuale  iar mențiunea făcută prin declarație impune restricții în administrarea probelor, descurajând consumatorul într-o posibilă acțiune.

Informația oferită în faza precontractuală nu posedă mențiunea obligatorie prevăzută la art. 14 lit. O, Ș și T din OUG50/2010 republicată

În contractul analizat nu s-a regăsit informația obligatorie menționată la art. 46 alin. 1 lit n din OUG50/2010 republicată.

Toate aceste informații trebuie menționate și regăsite în contractul de credit, conform art. 46 alin. 2 din OUG50/2010 republicată fără a se face trimitere  la alte înscrisuri.

Contractul nr. …..

La art 6.1. din contract de specifică aplicare unui comision de analiză credit de 150 lei. În contractul de credit  nu se specifică îndeplinirea prevederilor art 4 alin 2 și 3 din L193/2000 cu modif ulterioare în sensul în care o clauză va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influențeze natura ei.

La art. 6.3 dobânda se calculează după formula D = (S*RD*NS)/365/100 unde:

Nz. este  30 zile iar anul este raportat la 365 de zile formula de calcul ce nu respectă art. 38 alin 1 lit a și b în sensul în care nr. ar fi trebuit să fie număr de zile calendaristice între scadențe  sau 30 de zile raportat la 360 zile

Art 8.2 formularea  se percepe o dobânda penalizatoare fixă de 71 % pe an până la data recuperării integrale a sumei împrumutate, întrucât dobânda penalizatoare nu se poate percepe până la concurența sumei împrumutate fără a ține cont de sumele achitate, în caz contrar se încalcă art 38 alin 2 și 5

Art. 14.5 prima teza  prevede că împrumutatul declară că prevederile prezentului contract de credit nu sunt abuzive, în sensul L193/2000 cu modif astfel încât le acceptă integral fiind conforme cu interesele sale financiare.

O astfel de prevedere  se regăsește în lista cuprinzând clauzele abuzive art. 1 lit m  în sensul în care permite creditorului în mod nejustificat impunerea unor restricții în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul, anume consumatorul mediu nu are cunoștințe juridice și financiare în vederea stabilirii caracterului abuziv al clauzelor contractuale  iar mențiunea făcută prin declarație impune restricții în administrarea probelor, descurajând consumatorul într-o posibilă acțiune.

Informația oferită în faza precontractuală nu posedă mențiunea obligatorie prevăzută la art. 14 lit. O din OUG50/2010 republicată

În contractul analizat nu s-a regăsit informația obligatorie menționată la art. 46 alin. 1 lit n din OUG50/2010 republicată.

Toate aceste informații trebuie menționate și regăsite în contractul de credit, conform art. 46 alin. 2 din OUG50/2010 republicată fără a se face trimitere  la alte înscrisuri.

Contractul ……

La art 6.1. din contract de specifică aplicare unui comision de analiză credit de 150 lei. În contractul de credit  nu se specifică îndeplinirea prevederilor art 4 alin 2 și 3 din L193/2000 cu modif ulterioare în sensul în care o clauză va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influențeze natura ei.

Art 8.2 formularea  se percepe o dobânda penalizatoare fixă de 74 % pe an până la data recuperării integrale a sumei împrumutate, întrucât dobânda penalizatoare nu se poate percepe până la concurența sumei împrumutate fără a ține cont de sumele achitate, în caz contrar se încalcă art 38 alin 2 și 5

Art. 14.5 prevede că împrumutatul declară că prevederile prezentului contract de credit nu sunt abuzive, în sensul L193/2000 cu modif astfel încât le acceptă integral fiind conforme cu interesele sale financiare.

O astfel de prevedere  se regăsește în lista cuprinzând clauzele abuzive art. 1 lit m  în sensul în care permite creditorului în mod nejustificat impunerea unor restricții în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul, anume consumatorul mediu nu are cunoștințe juridice și financiare în vederea stabilirii caracterului abuziv al clauzelor contractuale  iar mențiunea făcută prin declarație impune restricții în administrarea probelor, descurajând consumatorul într-o posibilă acțiune.

Informația oferită în faza precontractuală nu posedă mențiunea obligatorie prevăzută la art. 14 lit. O din OUG50/2010 republicată

În contractul analizat nu s-a regăsit informația obligatorie menționată la art. 46 alin. 1 lit n din OUG50/2010 republicată.

Toate aceste informații trebuie menționate și regăsite în contractul de credit, conform art. 46 alin. din OUG50/2010 republicată 2 fără a se face trimitere  la alte înscrisuri.

Contractul ……

La cap. 5 alin 3 ultima teză –creditorul își rezervă dreptul de a aplica dobânda contractuală până la restituirea integrală a sumelor. Se propune prezentarea clară, precisă și explicită a acesei clauze respectiv sumelor ce trebuie restituite.

În cazul încetării contractului de credit la termen și achitarea tuturor obligațiilor contractuale. Din înscrisurile atașate nu rezultă că la încetarea contractului de credit anterior operatorul economic si-ar fi îndeplinit obligația legală prevăzută la art. 43 alin 1 din OUG50/2010 republicată conform căreia  – La încetarea contractului de credit ………., creditorul oferă cu titlu gratuit, din oficiu, consumatorului un document care să ateste faptul că au fost stinse toate obligațiile dintre părți-. Așa cum este prevăzută  și în contract la art. IV drepturile și obligațiile împrumutatului pct 5. Operatorul economic a menționat că acesta se face numai prin SMS.

Mențiunile din prezentul proces verbal referitoare la potențiale clauze abuzive în sensul L193/2000 republicată vor fi tratate prin proces verbal separat ce va fi înaintat instanței de judecată, în cazul în care aceste clauze nu vor fi eliminate/modificate de către operatorul economic pentru întreg portofoliu precum și a contractelor viitoare.

În cazul prevederilor de la art. 6.1 din contractele de credit analizate referitoare la comisionul de analiză credit, operatorul economic va face o completare în contractele din portofoliu și cele încheiate în viitor în așa fel încât tipurile de produse să fie definite distinct (tip/comision analiză dosar). Operatorul economic se angajează  remedieze deficiențele  in termen de 15 zile și să facă dovada în acest sens.

În ceea ce privește încălcarea articolelor din OUG 50/2010 republicată , anume : art. 14 lit O,Ș,T, art. 46 alin 1 lit N, coroborat cu 46 alin. 2, art. 38 alin 1 lit A și B, art.  43 alin 1 operatorul economic se obligă ca în termen de 15 zile să remedieze deficiențele constatate și menșionate în Anexa la prozentul proces verbal vor fi remediate  în termen de 15 zile și va face dovada îna cest sens.

În ceea ce privește  încălcarea L363/2007 republicată cu neconformitățile menționate, operatorul economic menționează că va remedia deficiențele în termen de 24 de ore.

Măsuri lit. K:

În conformitate cu art. 88 din OUG50/2010 se dispune sancțiunea contravențională comlementară prevăzută la art. 88 lit D, anume : repararea deficiențelor constatate în termen de 15 zile și va face dovada în acest sens.        

 • TELECREDIT IFN SA – Bucuresti – Sector 2

În prezentarea procesului de creditare ale Telecredit IFN SA,   la pag 15 pasul 5 la capitolul  “Ce tip de rambursare dorești ?”  , ultima teză se face mențiunea că există posibilitatea ca banca  solicitantului creditului să perceapă un comision  de transfer pentru viramentul bancar de până la 10 lei /tranzacție.

Operatorul economic poate face o afirmație de tipul “comisioane  de transfer pentru viramentul bancar de până la 10 lei / tranzacție” – menționate în prezentare doar în condițiile în care a efectuat un studiu la toate băncile privind comisioanele aferente transferului și are certitudinea acestui fapt.

La pagina 35 din prezentare la capitolul – Rezumat împrumut, se specifică –dobândă de 1.2 %– fără ca să se facă mențiunea privind aplicativitatea ei pe zi/săptămână/lună/an. Nemenționarea clară precisă și explicită poate induce consumatorului mediu ideea că dobânda este 1,2  % an raportarea la an fiind cea mai uzitată in cazul dobânzilor. Se încalcă art. 18 din OG21/92 republicată.

La pagina 45 din prezentare în cadrul proiectului de contract la art. 3.5 se face următoarea mențiune – „În cursul executării silite creditorul are dreptul să solicite actualizarea sumei restante cu valoarea dobânzilor penalizatoare  prevăzute pentru fiecare zi de întârziere”, ceea ce contravine art. 38 alin 8 din OUG50/2010 cu modif si complet ulterioare conform căruia – pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare-.

În cererile de creditare nr. 137162 –Ramoti Adrian ;132203 –Popescu Iuliana;136255- Babaligea Tatiana  atașate de către operatorul economic  cu mențiunea conform cu originalul nu se specifică moneda aferentă sumei solicitate, definirea perioadei pentru care se acordă creditul (zile, săptamană, luna, an).

Din analiza contractelor de creditare de nevoi personale exemplu contract nr. 14137162/04.05.2017 ;14136255/28.04.2017 și 14132203/11.04.2017 la pct 3.5 s-a regăsit prevederea menționată în prezentarea produsului, în cadrul proiectului de contract în sensul în care „În cursul executării silite creditorul are dreptul să solicite actualizarea sumei restante cu valoarea dobânzilor penalizatoare  prevăzute pentru fiecare zi de întârziere”,  ceea ce contravine art. 38 alin 8 din OUG50/2010 cu modif si complet ulterioare conform căruia – pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare-. Se încalcă art. 38 alin 8 din OUG50/2010 cu modificări.

În cazul încetării contractului de credit la termen și achitarea tuturor obligațiilor contractuale. Din înscrisurile atașate  de către operatorul economic nu rezultă că la încetarea contractului de credit anterior operatorul economic si-ar fi îndeplinit obligația legală prevăzută la art. 43 alin 1 din OUG50/2010 republicată conform căruia  – La încetarea contractului de credit ………., creditorul oferă cu titlu gratuit, din oficiu,  consumatorului un document care să ateste faptul că au fost stinse toate obligațiile dintre părți-. Se încalcă art. 43  alin 1 din OUG50/2010 cu modificări

Totodată la capitolul obligațiile împrumutatului din contracte se regăsește  art.. 6.1.2.6   unde i se impun consumatorului costuri care odată agreate prin semnarea unei convenții contract reprezintă o obligativitate din partea consumatorului de a le achita chiar daca  în cadrul demersurilor întreprinse pentru recuperarea creanțelor nu i se cuvin de drept (de ex : taxe judiciare de timbru, onorarii avocat,  expert, cheltuieli de executare silită etc).   Considerăm că înscrisul prezentat este un contract de adeziune, standard, preformulat, iar clauza respectivă nu a fost negociată cu consumatorul . Considerăm că invocarea art. 6.1.2.6 poate crea un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților și afecta interesele economice ale consumatorului. Facem mențiunea că executorii judecătorești reprezintă o entitate de sine stătătoare ce are dreptul să își stabilească și să perceapă onorarii prevăzute în legislația specifică. Menționarea formulării etc poate da naștere la grave afectări ale intereselor consumatorului prin solicitarea oricăror costuri ce sunt întemeiate pe prevederea etc.

În cazul în care  instanța se investește pentru a judeca o cauză tot acesta admite sau nu cuantumul cheltuielilor cu onorariul cu onorariul avocatului, numește expertul judiciar și aprobă onorariul acestuia. În articolul menționat prin noțiune a de plată aferentă expertului se poate înțelege și plata unei expertize extrajudiciare, expertul neputând efectua o expertiză judiciară la solicitarea operatorului economic pe cheltuiala consumatorului.  Consideră că această clauză  de la art. 6.1.2.6 poate reprezenta o clauză abuzivă în sensul L193/2000 cu modif și completările ulterioare

Prevederea contractuală de la art. 6.1.2.6 din contractele analizate  nu se sancționează prin prezentul proces verbal ea fiind prezentată operatorului economic iar în cazul în care clauza nu va fi modificată aceasta va face obiectul altui proces verbal încheiat în baza legii 193/2000 cu modificări.

Operatorul economic se angajează să modifice clauzele  prevăzute la art. 3.5 și 6.1.2.6 din contractele încheiate în sensul asigurării predictibilității costurilor.

 • ZAPLO IFN SA – Bucuresti – Sector 1
 1. În contractul de credit nr …… la capitolul DOBÂNDA AFERENTĂ REEȘALONĂRII se specifică că aceasta trebuie plătită în avans. Considerăm că achitarea în avans a unui cost pe o perioadă prestabilită afectează interesele economice ale consumatorului în sensul în care această facilitate nu poate fi stabilită în avans pe o perioadă impusă întrucât este un serviciu adițional contractului de credit. În cazul în care pe perioada aferentă reeșalonării se face o rambursare anticipată parțială sau totală, costul reeșalonării plătit în avans nu mai este cuvenit in totalitate operatorului economic, iar în contract nu  este prevăzută modalitatea de restituire a costului perceput în avans în situația mai sus menționată
 2. La art. 10.4 lit b se prevede faptul că în situația în care se constată că la biroul de credit există informații conform cărora datoriile împrumutatului depășesc valoarea totală plătibilă de împrumutat, creditorul are dreptul să rezilieze contractul de credit și să solicite rambursarea tuturor sumelor datorate de împrumutat, pe bază de simplă notificare. Acest articol face ca majoritatea consumatorilor să se încadreze în prevederile acestei clauze și să fie supuși procedurii de recuperare a creanței, procedură care implică și alte costuri în afară de cele legate de derularea creditului, pe care consumatorul nu le-ar plăti dacă creditul nu i s-ar acorda pe considerentul neeligibilității, în procesul de evaluare a bonității consumatorului. Considerăm că eligibilitatea consumatorilor trebuie verificată înainte de aprobarea creditului  și nu după ce acesta a fost aprobat și utilizat.
 3. În cazul d-lui ….. în convorbirea telefonică transcrisă se specifică faptul că acesta a achitat un credit deja contractat și că dorește alt împrumut. Din înscrisurile atașate nu rezultă că la încetarea contractului de credit anterior operatorul economic si-ar fi îndeplinit obligația legală prevăzută la art. 43 alin 1 din OUG50/2010 republicată conform căreia – La încetarea contractului de credit ………., creditorul oferă cu titlu gratuit, din oficiu, consumatorului un document care să ateste faptul că au fost stinse toate obligațiile dintre părți-.

Totodată la momentul solicitării/aprobării , telefonic, a noului împrumut în cazul d-lui ….. conform transcrierii convorbirii telefonice prezentate, nu au fost respectate prevederile art. 15 alin 1 litera a și b , anume :

– Conform art 15 alin 1 lit a coroborat cu art. 14 lit g –comunicarea condițiilor care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului și  formula de calcul al ratei dobânzii

-Conform art 15 alin 1 lit b comunicarea dobânzii anuale efective, ilustrată prin intermediul unui  exemplu reprezentativ

 1. În contractul de credit nr ……..

La capitolul DOBÂNDĂ formula de calcul a dobânzii este : dobânda =(suma creditului x rata dobânzii x durata creditului exprimată în număr zile)/ 365 zile

Aplicând formula menționată rezultă (800 x 345,23% x 30 zile)/365 = 227 lei

În contractul analizat se specifică costul total al creditului reprezentând dobânda este de 193 lei față de 227 lei cât ar fi trebuit conform formulei ratei dobânzii. Deși situația este în favoarea consumatorului diferența nejustificată între ceea ce este menționat în contract și aplicarea propriu-zisă a formulei dobânzii ridică semne de întrebare asupra calculelor automate efectuate de către sistemul informatic. Din înscrisurile verificate nu rezultă o eventuală promoție aplicată și cuantumul acesteia.

 1. Pentru contractele de credit tip Împrumut flexibil între 1000 și 10000 lei publicitatea oferă informații contradictorii în sensul în care prezintă inițial un comision de analiză dosar de 250 lei pentru suma de 1000 lei /6luni iar ulterior (în prezentarea produsului) la Detalii împrumut la momentul înregistrarii este prevăzut un comision de analiză de 200 lei la 1000 lei/4 luni.

Totodată art. 36 alin 2 din OUG 50/2010 cu modificări prevede expres că pentru acelși tip de credit în cadrul aceleiași instituții de credit  comisionul de analiză dosar va fi stabilit în suma fixă aceeași sumă fiind percepută tuturor consumatorilor cu același tip de credit.

 1. Contractul nr. ……..

La art. 8.2 din contract se prevede că împrumutatul va fi de drept pus în întârziere în cazul neîndeplinirii la timp…. Ceditorul va avea dreptul să declare exigibilă Valoarea Totală Platibilă de Împrumutat. Dacă valoarea totală platibilă se referă la valoarea totală reprezentand costul total al creditului atunci este practică comercială incorectă conform L363/2007.

Art. 9.2 prevede ca în cazul apariției unui caz de culpa si neremedierii acestuia creditorul are dreptul în mod discreționar, la libera sa alegere  oricare  și toate sumele datorate în baza contractului de credit exigibile….O astfel de formulare contractuală crează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților putându-se încadra în prevederile L193/2000, întrucât acestă formulare conferă operatorului dreptul să declare exigibile orice sume care în opinia sa consumatorul le datorează .

Art. 9.3 în caz de neîndeplinire a obligațiilor în baza oricarui alt contract de credit (principul contaminarii)– oricare si toate sumele.  clauza astfel formulată se poate încadra în prevederile L193/2000 privind clauzele abuzive.

 1. Contractul de credit nr …….

La art. 9.2 din contract se prevede că împrumutatul va fi de drept pus în întârziere în cazul neîndeplinirii la timp…. Ceditorul va avea dreptul să declare exigibilă Valoarea Totală Platibilă de Împrumutat. Dacă valoarea totală platibilă se referă la valoarea totala reprezentand costul total al creditului, atunci acesta poate reprezenta o practică comercială incorectă L363/2007.

 1. Contractul de credit nr …….

La art. 9.2 din contract se prevede că împrumutatul va fi de drept pus în întârziere în cazul neîndeplinirii la timp…. Ceditorul va avea dreptul să declare exigibilă Valoarea Totală Platibilă de Împrumutat. Dacă valoarea totală platibilă se referă la valoarea totală reprezentand costul total al creditului, atunci acesta poate reprezenta o practică comercială incorectă L363/2007.

Operatorul economic menționează că se obligă să  modifice/elimine din contractele de credit deficiențele menționate la punctele din Anexă literele:

 1. În sensul în care va stabilii cu exactitate cuantumul sumei ce se va restituii din dobânda aferentă reeșalonării în cazul în care se efectuează o rambursare totală sau parțială pe perioada reeșalonării.
 2. Va elimina în tot art. 10.4 lit B
 3. Se va specifica în contract, clar, precis și explicit acordarea unei diminuări a costului creditului (ex. de dobândă cazul unei promoții).
 4. Se vor reface toate materialele publicitare în vederea respectării prevederilor art. 36 alin 2 din OUG50/2010 republicată.
 5. Se vor elimina clauzele care prevăd dreptul operatorului economic ca în cazul neîndeplinirii obligațiilor să declare exigibilă Valoarea Totală Plătibilă

Se va elimina în tot art. 9.2  și 9.3

G și H va elimina în tot art. 9.2

 • SC FERRATUM ROMANIA IFN SA – Bucuresti – Sector 6

În contractul nr ……

La art. 4 subpunctul 4.2.3.3 –penalitățile se percep și în situația în care creditul este declarat scadent anticipat pentru încălcarea oricăror obligații contractuale, caz în care creditul este automat trecut în cont de credit restant.-

Această prevedere de maximă generalitate dă dreptul operatorului economic să declare exigibilitatea contractului și în cazul nerespectării unor obligații minore al căror impact nu afectează interesele economice ale operatorului economic, exemplificând situația în care creditul este cu anuitățile plătite  conform graficului de rambursare fără întârzieri, insă datorită nerespectării unei obligații minore creditul poate fi declarat scadent anticipat situație în care penalitățile se vor aplica la întreg soldul și nu doar creditului restant cum ar fi în situația înregistrării de restanțe.

La art. 6.2 lit. D creditorul are dreptul să rezilieze contractul de plin drept- la apariția oricărora din cazurile de încetare precizate la art. 7.

La art. 7.1 lit. B teza 2-a orice încălcare de către împrumutat a termenilor și condițiilor prezentului contract sau altui contract încheiat de  împrumutat cu creditorul , încălcare pe care creditorul o consideră imposibil de a fii remediată sau daca a fost remediată creditorul consideră ca nu a fost remediată într-o manieră satisfăcătoare. Maniera de analiză conține subiectivism din partea creditorului  acesta putând lua măsuri de încetarea a contractului în condiții imprevizibile pentru consumator.

Considerăm că prevederile dau dreptul operatorului economic să interpreteze unilateral prevederile contractuale și să ia numai măsuri ce ii sunt favorabile putând avea caracterul unor clauze abuzive conform L193/2000.

Contractul de credit de nevoi personale  nr …..

La pct 1.4 dobânda prevăzută în contract este 0 (zero) % /zi iar DAE 2124%/an însă operatorul economic percepe un comision de administrare de 559 lei prevăzut la art. 1.6 COMISIOANE.

Considerăm că definiția comisionului de administrare privește operațiunile pe care creditorul le desfășoară cu precădere la momentul acordării creditului.

Conform art. 36 alin 3 din OUG50/2010 comisionul de administrare se percepe pentru monitorizare/înregistrarea/efectuarea de operațiuni de către creditor în scopul utilizării/rambursării creditului. Comisionul de administrare așa cum este prezentat și definit îmbracă forma unui comision de analiză dosar. Considerăm că prezentarea unei rate a dobânzii zero și un cost  unic denumit comision de administrare poate fi considerată o practică comercială înșelătoare  conform art. 6 alin 1 din L363/2007 cu modif  orice acțiune înșelătoare dacă  aceasta conține informații false sau în orice situație, inclusiv în prezentarea generală, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât în ambele ipoteze fie îl determină fie este susceptibilă al determina pe consumator să ia o decizie de tranzacționare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar dacă informațiile sunt în fapt corecte în raport cu unul sau mai multe dintre următoarele elemente :

-6.1 lit b din OUG 50/2010 principalele caracteristici ale produsului cum ar fi : disponibilitatea, avantajele.

În forma de prezentare a produsului cu rata dobânzii zero  aceasta reprezintă un element de atractivitate pentru consumator de regulă rata dobânzii fiind și costul principal al creditului.

Considerăm că forma contractuală cu dobândă zero dar cu perceperea unui cost denumit comision reprezintă un cost mascat. În cazul rambursării totale anticipate comisionul solicitat cu titlu de comision de administrare pentru întreaga perioadă de derularea a creditului platibil la data punerii la dispoziție, nu este cuvenit în totalitate, în contract nefiind specificat procentul de reducere al comisionului în cazul rambursării anticipate. Costul cu acest comision la valoarea specificată în contract fiind aferent administrării întregii perioade de derulare a contractului.

Art. 4.2.3.1 prevede că pentru Întârzierea în rambursarea sumelor datorate în ziua scadenței mai lungi de 7 zile de la data scadenței împrumutatul va achita o dobândă penalizatoare de 1,5%/zi care va fi calculată de la data scadenței până la data plății efective.

Art 38 din OUG 50/2010 alin 5 prevede ca în toate cazurile cuantumul dobânzilor penalizatoare nu trebuie să depășească principalul restant ori în situația expusă în cadrul art. 4.2.3.1 permite operatorului economic să perceapă dobânzi penalizatoare calculate continuu până la data plații efective fără a ține cont că legiuitorul prevede o protecție a împrumutatului împotriva unei astfel de practici.

Art. 4.2.3.3 prevede că penalitățile se percep de către creditor și pentru situația în care  creditul este declarat anticipat pentru încălcarea oricăror obligații contractuale caz în care creditul este automat trecut în cont de credit restant. Considerăm că prevederile dau dreptul operatorului economic să interpreteze unilateral prevederile contractuale și să ia numai măsuri ce ii sunt favorabile putând avea caracterul unor clauze abuzive conform L193/2000, acesta putând lua măsuri de încetarea a contractului și percepere de costuri suplimentare în condiții imprevizibile pentru consumator.

Art. 6.2 lit D ultima teză coroborat cu 7.1 lit A  dau dreptul  creditorului să rezilieze unilateral contractul. Maniera de analiză a încălcării oricăror obligații  conține subiectivism din partea creditorului  acesta putând lua orice fel măsuri de încetarea a contractului în condiții imprevizibile pentru consumator.

Considerăm că prevederile dau dreptul operatorului economic să interpreteze unilateral prevederile contractuale și să ia numai măsuri ce ii sunt favorabile putând avea caracterul unor clauze abuzive conform L193/2000.

La art. 7.1 lit g  de la capitolul  ÎNCETAREA CONTRACTULUI este clauză de încetarea a contractului orice neîndeplinirea a obligațiilor asumate de către împrumutat conform prezentului contract sau a altui contract încheiat de împrumutat cu creditorul, referitoare la modificarea negativă a situației sale financiare. Considerăm că în cazul în care modificare negativă a situației financiare nu afectează plățile efectuate de către consumator, creditorul nu poate lua măsura de încetare a contractului.

La art. 7.1 lit h se prevede că este clauză de încetare a contractului orice schimbare materială în situația bunurilor sau în situația financiară a împrumutatului  care în opinia creditorului ar afecta capacitatea împrumutatului de a respecta obligațiile asumate prin prezentul contract sau unui alt contract încheiat cu creditorul.  Considerăm că formularea – în opinia creditorului-  reprezintă o formulare subiectivă și nu asigură o predictibilitate în derularea creditului. În baza acestei prevederi se poate aplica în mod arbitrat principiul contaminării creditelor în sensul în care chiar daca creditele încheiate de împrumutat cu creditorul sau derulat corespunzător cu achitarea tuturor obligațiilor contractuale însă unul din aceste credite  în opinia subiectivă a creditorului ar afecta posibilitatea împrumutatului de ași respecta obligațiile, toate celelalte credite acordate și în derulare să înceteze de plin drept. Consideram o astfel de clauză că ar putea îmbrăca caracterul unei clauze abuzive în sensul  l 193/2000  clauza creând un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Contract nr…….

La art 1.5 prevede că pentru întârzierea în rambursarea sumelor datorate în ziua scadenței mai lungi de 7 zile de la data scadenței împrumutatul va achita o dobândă penalizatoare de 1,5%/zi care va fi calculată de la data scadenței până la data plații efective. Art 38 din OUG 50/2010 alin 5 prevede ca în toate cazurile cuantumul dobânzilor penalizatoare nu trebuie să depășească principalul restant ori în situația expusă în cadrul art. 1.5 permite operatorului economic să perceapă dobânzi penalizatoare calculate continuu până la data plații efective fără a ține cont că legiuitorul prevede o protecție a împrumutatului împotriva unei astfel de practici.

La art. 4.1 teza a 2-a este prevăzut faptul că în cazul nerambursării creditului până la scadență, consumatorul va datora creditorului un cominsion de adminstrare de 209 lei.

Conform art. 36 alin 3 din OUG50/2010 comisionul de administrare se percepe pentru monitorizare/înregistrarea/efectuarea de operațiuni de către creditor în scopul utilizării/rambursării creditului. Comisionul de administrare așa cum este prezentat și definit  în contract îmbracă forma unui comision de  penalizare ori partea penalizatoare din contract  este prevăzută la art. 1.5  dobândă penalizatoare în procent de 1,5%/zi. Considerăm că operatorul economic utilizează denumirea de comision de administrare întrucât acesta este singura denumire permisă de lege  pentru a putea justifica perceperea acestui cost, chiar daca  scopul si utilitatea acestui comision este în fapt alta, respectiv o penalizare. Utilizând acest artificiu, în fapt este o penalitatea aplicată în cazul neachitării la scadență a creditului.

Operatorul economic menționează că se obligă să alinieze contractele de credit  la prevederile legale în sensul în care costul va fi stabilit în principal de rata dobânzii și/sau a comisionului de administrare ce va respecta prevederile art. 36 alin 3 din OUG 50/2010.

Reprezentantul operatorului economic menționează că se obligă să facă demersuri de identificare a cazurilor în care s-a perceput un comision de administrare cu rol de penalitate.

După idenificarea contractelor de tipul și în situația  celor menționate, operatorul economic se obligă ca sumele astfel calculate să fie exceptate la plată (se va diminua obligația de plată sau se va restitui suma percepută după caz).

Identificarea contractelor și recalcularea/restituirea sumelor se va face în termen de 15 zile, tabelul nominal cu contractele și persoanele  beneficiare va fi trimis la CJPC Brașov în același termen de 15 zile.

Procesul verbal nu sancționează potențialele încălcări ale legii și în cazul în care, în termenul specificat de 15 zile, acesta nu va respecta obligația/angajamentul, finalizarea acțiunii de control/tematicii va fi făcută prin proces verbal separat ce va prevedea sancțiuni contravenționale și sancțiuni  contravenționale complementare.

 • PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN SA – Bucuresti – Sector 2

Contract nr. ……

Sumă acordată în cuantum de 200 lei pentru 13 zile, suma totală de plată 237,18 lei.

Întrucât  obligația de plată nu a fost respectată, operatorul economic a întocmit în data de 12.02.16 o cerere de executare silită către BEJ Gonț și Panait conform căreia consumatorul este obligat la plata a 237,18 lei la care se adaugă penalități de 1,5 %/zi până la stingerea completă a datoriei.

Cererea de executare silită și nici încheierea nr. 389/03.02.16 nu specifică perceperea de penalități începând cu 02.11.15 așa cum este menționat în încheierea din  11.02.16 emisă de BEJ Gonț și Panait.

În încheierea instanței nr. 842/23.02.16 se dispune ca penalitățile percepute la obligația totală de 237,18 lei, să fie 1,5 lei/zi.

Așadar calculul penalităților între 02.11.15 și 23.02.16 trebuia efectuată aplicând o penalitate de 1,5 %/zi iar după data de 23.02.16 până la 01.10.16 (dată intrare în vigoare OUG50/2010 cu modificări) se calculează penalități de 1,5 lei/zi.

Începând cu data intrării în vigoare a OUG50/2010 republicată, conform art.  38 alin 8 din același act normativ “pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor și dobânzilor penalizatoare”’.

ANPC constată că în încheierea 842/23.02.16 a judecătoriei Arad, se menționează:

Autorizează creditorul să treacă la executare silită prin toate formele pentru recuperarea creanței în sumă de 237,18 lei la care se adaugă penalități de 1,5 lei pe zi, până la stingerea completă a datoriei precum și cheltuieli de executare.

Considerăm că la data de 23.02.16 creanța recunoscută de către instanță este de 237,18 lei iar suma avansată cu titlu de debit în ÎNCHEIERE CHELTUIELI DE EXECUTARE din data de 15.03.16 este în valoare de 507,18 lei este nejustificată ținând cont de cele dispuse de către instantă în încheierea 842/23.02.16.

Operatorul economic nu a putut justifica suma și modalitatea de calcul a obligației de plată în cuantum de 507,18 lei reprezentând debit, sumă ce a fost menționată ÎN ÎNCHEIERE CHELTUIELI DE EXECUTARE din 15.03.16.  Acesta afirmă că  mențiunea din dispozitivul instanței de 1,5 lei pe zi în loc de 1,5%  pe zi  cu titlu de penalitate este o eroare materială pe care se angajează să o remedieze.

Conform încheierii instanței nr. 842/23.02.16 debitul la data de 15.03.16 ar fi trebuit să fie 237,18 lei obligatie de plată + 31,5 lei (21 zileX1,5 lei) =268,68 lei.

În concluzia celor menționate în prezentul proces verbal de la data 23.02.16 și până la data de 01.10.16 (220zile) penalitatea ce trebuia calculată conform celor dispuse de instanță era de 330 lei. Total de plată 237,18 lei + 330 lei=567,18 lei (reprezentând debit) fără a fi considerate și cheltuielile de executare. Operatorul economic menționează că a stopat calculul penalităților la momentul avansării sumei de 507,18 lei.

Perceperea unor sume nejustificate și inițierea de demersuri pentru executarea acestor sume reprezintă un comportament incorect față de consumatori încălcând art. 9 ultima teză din OG 21/92 republicată. Conform art. 2 alin 22 Practica comercială abuzivă și/sau incorectă reprezintă orice acțiune, inacțiune, conduită care aduce atingere în mod direct intereselor consumatorului.

În conformitate art. 15 alin 4 din OG21/92 republicată se dispune operatorului economic ca în cazul în care există creanțe în executare asupra cărora se aplică penalități să  facă demersurile necesare în vederea modificării în parte a tuturor cererilor de executare silită ce au efect ulterior datei de 01.10.2016, aflate în portofoliul PURPLE FINANCIAL SERVICES IFN SA, în sensul în care ulterior datei menționate nu se vor mai percepe dobânzi, dobbânzi penalizatoare.

În cazul în care   eroarea materială pe care operatorul economic afirmă că este  inserată în dispozitivul instanței nu va fi îndreptată, atunci operatorul economic va respecta cele dispuse de instanță și va reconsidera sumele supuse executării în sensul și cuantumul menționat în prezentul proces verbal.

În termen de 15 zile, operatorul economic va transmite dovada îndeplinirii celor menționate.

 • SC EASY CREDIT 2 ALL IFN SA – Constanta – Judetul Constanta

Prin adresa nr.284/18.05.2017, operatorul economic a comunicat faptul ca are in portofoliu un singur tip de contract, de nevoi  personale cu ipoteca imobiliara.

Au fost prezentate 3 contracte de credit, dupa cum urmeaza:

-contractul nr. ….. -valoare 10.000 Lei, rambursabil in 59 de rate egale, cuprinzand  doar dobanda de 4% pe luna si o rata, ultima, cuprinzand dobanda si valoarea creditului. DAE declarat este de 61,67%;

-contractul nr. ……. -valoare 6700 Lei, rambursabil in 60 de rate lunare egale, cu dobanda de 4% pe luna si DAE declarat de 63,11%;

-contract nr. ….. -valoare 3000 Euro, rambursabil in 11 rate egale, cuprinzand doar dobanda de 5% pe luna si o rata, ultima, cuprinzand dobanda de 5% si valoarea integrala a creditului. DAE declarat este 83,38%.

Pentru toate contractele, achitarea ratei pana in data scadentei, inclusiv, duce la reducerea ratei dobanzii lunare cu 1 punct procentual.

Pentru cele trei contracte solicitate si prezentate, in urma analizarii, au fost constatate urmatoarele:

-valoarea indicatorului DAE prezentata in contracte este aceiasi calculata de catre comisarii ANPC;

-in cazul rambursarii anticipate partiale, consumatorii trebuie sa comunice in scris operatorului economic intentia de a realiza o rambursare anticipata, in caz contrar, operatorul economic poate interpreta depunerea sumelor drept intentia de a plati in avans dobanda pe max 6 luni.

Avand in vedere faptul ca o depunere anticipata rezonabila ca data a depunerii, fata de data scadentei si/sau ca valoare a depunerii, fata de valoarea ratei normale, nu poate fi facuta de catre consumator in alt scop, in afara de acela de a reducere a costurilor creditului.

In situatia prevazuta de Art. 6.10 din „conditii generale”, daca consumatorul face o depunere rezonabila, iar aceasta nu este considerata depunere anticipata si nu produce beneficiile asteptate, pentru suma depusa, creditorul va beneficia de dobanda prevazuta in contract pe perioada cand sumele sunt deja in contul lui. In aceasta situatie, consumatorul nu beneficiaza de prevederile favorabile ale  Art. 40 din OUG 52/2016.

Mentionam faptul ca, odata ce sumele sunt virate in contul creditorului, consumatorul nu mai are acces la ele, asa cum se intampla in cazul institutiilor bancare, cand sumele se depun in contul debitorului, acesta retrage ratele in datele de scadenta, iar consumatorul are acces la sumele ramase in cont.

Consideram ca au fost incalcate prevederile Art. 40 din OUG 52/2016.

            Operatorul economic si-a manifestat disponibilitatea de a notifica toti debitorii din contractele similare in derulare cu privire la eliminarea necesitatii depunerii unei cereri scrise in cazul rambursarilor anticipate partiale, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului document.

 • SC EASY CREDIT 4 ALL IFN SA – Constanta – Judetul Constanta

Prin adresa nr.151/18.05.2017, operatorul economic a comunicat  faptul ca are in portofoliu   contracte de nevoi  personale cu ipoteca imobiliara si contracte de credit ipotecar.

Au fost prezentate 3 contracte de credit de consum garantate  cu ipoteca imobiliara si un contract de credit ipotecar pentru investitii imobiliare, dupa cum urmeaza:

-contractul nr. …. -valoare 13.000 Lei, rambursabil in 60 de rate egale.  DAE declarat este de 61,64%, iar rata dobanzii lunare este de 4%;

-contractul nr. …. -valoare 10.000 Lei, rambursabil in 60 de rate lunare egale, cu dobanda de 4% pe luna si DAE declarat de 61,59%;

-contract nr. ….. -valoare 9000 Lei, rambursabil in 60 rate egale.  DAE declarat este 61,57%, iar rata lunara a dobanzii este de 4%.

-contract nr. ….. -valoare 20.000 Lei, rambursabil in 60 rate egale.  DAE declarat este 60,78%, iar rata lunara a dobanzii este de 4%.

Pentru toate contractele, achitarea ratei pana in data scadentei, inclusiv, duce la reducerea ratei dobanzii lunare cu 1 punct procentual.

Pentru cele trei contracte solicitate si prezentate, in urma analizarii, au fost constatate urmatoarele:

Valoarea indicatorului DAE prezentata in contracte este aceiasi cu cea calculata de catre comisarii ANPC;

-in cazul rambursarii anticipate partiale, consumatorii trebuie sa comunice in scris operatorului economic intentia de a realiza o rambursare anticipata, in caz contrar, operatorul economic poate interpreta depunerea sumelor drept intentia de a plati in avans dobanda pe max 6 luni.

Avand in vedere faptul ca o depunere anticipata rezonabila ca data a depunerii, fata de data scadentei si/sau ca valoare, fata de valoarea ratei normale, nu poate fi facuta de catre consumator in alt scop, in afara de acela de a reducere a costurilor creditului.

In situatia prevazuta de Art. 6.10 din „conditii generale”, daca consumatorul face o depunere rezonabila, iar aceasta nu este considerata depunere anticipata si nu produce beneficiile asteptate, pentru suma depusa, creditorul va beneficia de dobanda prevazuta in contract pe perioada cand sumele sunt deja in contul creditorului. In aceasta situatie, consumatorul nu beneficiaza de prevederile favorabile ale  Art. 40 din OUG 52/2016.

Mentionam faptul ca, odata ce sumele sunt virate in contul creditorului, consumatorul nu mai are acces la ele, asa cum se intampla in cazul institutiilor bancare, cand sumele se depun in contul debitorului, iar creditorul retrage ratele in datele de scadenta, iar consumatorul are acces la sumele ramase in cont.

Consideram ca au fost incalcate prevederile Art. 40 din OUG 52/2016.

            Operatorul economic si-a manifestat disponibilitatea de a notifica toti debitorii din contractele similare in derulare cu privire la eliminarea necesitatii depunerii unei cereri scrise in cazul rambursarilor anticipate partiale, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului document.

 • SC SIMPLU CREDIT IFN SA – Mogosoaia – Judetul Ilfov
 1. Consideratii generale.

             In baza tematicii de control ANPC nr. 1093/08.05.2017 si a Ordinului Presedintelui ANPC nr.312/26.04.2017, au fost solicitate mai multe documente conform invitatiei seria ANPC nr. 0111604/09.05.2017.

SC SIMPLU CREDIT IFN SA a transmis documentele solicitate si a dat curs invitatiei, iar in data de 12.06.2017 s-a prezentat prin reprezentantii legali la sediul ANPC pentru a sustine punctele de vedere in legatura cu documentele prezentate si cu observatiile comisarilor ANPC, urmand sa prezinte o pozitie finala oficiala la momentul intocmirii prezentului document.

Astfel, au fost transmise copii pentru 3 contracte MULTI CREDIT-credite pentru finantarea unor cheltuieli personale nenominalizate ale imprumutatului, cat si, dupa caz, pentru refinantarea unor credite contractate de  Imprumutat de la alte institutii financiare si pentru 3 contracte SHOP CREDIT-credite destinate finantarii achizitiei unor produse, precum si cate un model necompletat (draft) pentru fiecare dintre cele doua tipuri de contracte.

In continuare, sintagma CONTRACT MULTI CREDIT se refera la cele 3 contracte MULTI CREDIT transmise de catre operatorul economic si la draft-ul corespunzator, precum si toate celelalte contracte de acelasi tip, aflate in portofoliul operatoruluieconomic,  iar sintagma CONTRACT SHOP CREDIT se refera la cele 3 contracte SHOP CREDIT transmise de catre operatorul economic si la draft-ul corespunzator, precum si la toate celelalte contracte de acelasi tip aflate in portofoliul operatorului economic.

 1. Analizarea respectarii prevederilor legale la calculul dobanzilor lunare si al comisionului de administrare al creditului

B.1.  CONTRACTE MULTI CREDIT

Cele 3  CONTRACTE MULTI CREDIT transmise de catre operatorul economic sunt:

-contractul nr. …, pentru suma de 2.900 Lei rambursabil in 4 rate egale de 804,05 Lei, cu rata dobanzii fixa de 19,90 % pe an, comision de administrare lunar de 48,75 lei, comision de analiza a dosarului de 150 Lei, DAE declarat de 143,98 %,;

-contractul nr. ….., pentru suma de 11.600 Lei rambursabil in 36 rate egale de 520,51 Lei, cu rata dobanzii fixa de 19,90% pe an, comision de administrare lunar de 90 Lei, comision de analiza a dosarului de 600 Lei, DAE declarat de 46,87%,

-contractul nr. …., pentru suma de 6.800 lei rambursabil in 36 de rate egale de 342,37 Lei, cu rata dobanzii fixa de 19,905 pe an, comision de administrare lunar de 90 Lei, comision de analiza a dosarului de 400 Lei, DAE declarat de 65,05%

Din analiza celor 3 contracte s-au constatat urmatoarele aspecte:

-indicatorul DAE calculat de catre comisarii ANPC are aceiasi valoare cu cel mentionat in contracte;

-intre data acordarii creditelor (05.05.2017) si data scadentei primei rate, in niciunul dintre cele 3 contracte, nu s-a scurs o luna intreaga (30 de zile), prima rata avand scadenta in data de 24.05.2017 la contractul nr. 007294/05.05.2017, in data de 30.05.2017 la contractul nr. 007296/05.05.2017, respectiv in data de 16.05.2017 la contractul nr. 007297/05.05.2017, dar comisionul de administrare a fost calculat si incasat integral, la fel cum a fost incasata si  dobanda, corespunzator unei luni intregi.

Reprezentantii operatorului economic au sustinut ca prevederile Art. 38(1) lit. b) din  OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare) permit calculul ratei lunare luind in calcul la numaratorul fractiei numarul de 30 de zile, iar la numitorul fractiei numarul de 360 de zile.

Este adevarat ca prevederile Art. 38 (1) lit. a) si lit. b) din OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare) sunt prezentate ca solutii alternative, la latitudinea creditorilor, avand in vedere faptul ca cele doua variante conduc la rezultate foarte apropiate, cu conditia prezumata a corelarii dintre data acordarii creditului si cea a primei scadente, la perioada unei luni. In caz contrar, intr-un caz prezumat de rea credinta extrema din partea creditorului, acesta poate incasa prima rata in prima zi dupa data acordarii creditului si sa incaseze comisionul de administrare si dobanda corespunzatoare unei luni intregi.

In cele trei cazuri analizate, comisionul de administrare si dobanda datorata la prima data scadenta au fost calculate pentru o luna intreaga, desi numarul de zile dintre data acordarii si data achitarii primei rate (lunare) a fost de 19 zile in contractul nr. 007294/05.05.2017, de 25 de zile in contractul nr. 007295/05.05.2017 si doar de 11 zile in contractul nr. 007297/05.05.2017.

Avand in vedere cele mentionate, consideram ca varianta prevazuta la Art. 38 (1) lit. b) din OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare)  nu este aplicabila in cele trei cazuri, iar sumele incasate la prima rata, peste cele care respecta proportia dintre numarul zilelor in care consumatorul a beneficiat de serviciul operatorului economic si numarul zilelor lunii, reprezentand comisionul lunar de administrare si dobanda lunara, sunt necuvenite si trebuie restituite, impreuna cu efectele favorabile pe care acestea le-ar fi putut produce in favoarea consumatorului in cadrul contractual,  prin considerarea lor drept rambursari anticipate la data incasarii.

Mai jos este prezentat un grafic  de rambursare corectat, ca o varianta de remediere a prejudiciului ce urmeaza a se fi produs pana la finalizarea creditului unui consumator, prin nerespectarea prevederilor legale.

SOLD DOBANDA ANUITATE PRINCIPAL COMISION
2900
2155.86985 30.04082192 804.05 744.1301 1 29.87903
1411.73971 37.61254584 804.05 717.6875 2 48.75
694.052254 21.55127029 804.05 733.7487 3 48.75
-39.7 11.73043385 804.06 743.5796 4 48.75
SUME 100.93507 3216.21 176.13

 

 

Reprezentantii operatorului au motivat faptul ca data rambursarii primei rate corespunde vointei exprimate de fiecare dintre consumatori, insa nu au prezentat nicio dovada in sprijinul acestei sustineri

De asemenea, reprezentantii operatorului economic au sustinut faptul ca au incercat sa remedieze aceste deficiente inainte de inceperea controlului tematic, dar s-au aflat in imposibilitatea generarii unui grafic de rambursare care sa compenseze sumele incasate incorect si sa cuprinda, in acelasi timp, rate egale (anuitati), pentru a respecta si prevederea contractuala care stabileste rate egale pe toata durata de derulare a creditului.

Mai jos este prezentat un grafic de rambursare pentru contractul nr. …., cu titlu de exemplu, pentru a demonstra ca exista posibilitatea informatica de a genera grafice cu anuitati care sa ia in calcul exact dobanda si comisionul de administrare datorate de consumator lunar, proportional cu durata efectiva dintre data acordarii si data primei scadente, in cazul primei rate sau cu durata dintre doua scadente succesive, pentru urmatoarele rate, in conformitate cu prevederile ART. 38 (1) lit. a) din OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare).

SOLD DOBANDA ANUITATE PRINCIPAL COMISION
2900
2165.27 30.0408219 794.65 734.7301458 1 29.87903
1457.146 37.7765436 794.65 708.1234564 2 48.75
733.4908 22.2444376 794.65 723.6555624 3 48.75
-0.01216 12.3969999 794.65 733.5030001 4 48.75
SUME 102.459 3178.6 2900.01216 176.13

 

            Au fost incalcate prevederile Art. 38(1), lit. b) din. OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare)

In conformitate cu prevederile Art. 88(1) literele b) si c) din OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare) se dispun urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:

-calcularea compensatiilor juste datorate celor trei imprumutati din contractele analizate, precum si celorlati clienti cu contracte similare  celor analizate (CONTRACTE MULTI CREDIT), avand durata dintre data acordarii creditului si data primei scadente mai mica de 28 de zile, in derulare la momentul incheierii prezentului document si prezentarea catre ANPC, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului document de control si prezentarea la ANPC a  dovezii informarii consumatorilor vizati in legatura cu procedura prin care urmeaza a fi compensati consumatorii pentru sumele incasate necuvenit;

-aducerea la conformitate cu prevederile OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare a tuturor contractelor similare celor analizate (CONTRACTE MULTI CREDIT), aflate in derulare la momentul comunicarii prezentului document de control, avand cel putin doua rate de achitat pana la finalizarea contractului, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului document si prezentarea la ANPC a dovezii informarii tuturor consumatorilor vizati, in legatura cu modificarile la contract propuse in vederea eliminarii neregulilor constatate si cu metoda propusa, prin care aceaste modificari urmeaza a fi transpuse in contracte.

B.2- CONTRACTE SHOP CREDIT

            Cele 3 contracte prezentate de catre operatorul economic sunt:

-contractul nr. …-destinat achizitiei unor produse, in valoare de 2350 Lei, rambursabil in 6 rate egale (anuitati), avand prima scadenta data de 18.04.207, cu DAE declarat 62,33% si comision de administrare lunara de 33,75 Lei-;

-contractul nr. …- destinat achizitionarii de bunuri, in valoare de 2330 Lei, rambursabil in 12 rate egale (anuitati), avand prima scadenta 03.05.2017, cu DAE declarat 62,45%, comision de administrare lunara de 33,75 Lei-;

-contractul nr. …-destinat achizitionarii de produse, in valoare de 4696 Lei, rambursabil in 24 rate egale (anuitati), avand data primei scadente 02.05.2017, cu DAE declarat 49,77%, comision de administrare lunara de 48,75 Lei-.

Din analiiza celor 3 contracte s-au desprins urmatoarele aspecte:

-DAE calculat conform graficului de rambursare este acelasi cu cel declarat;

-la fel ca in cazurile analizate la Cap.B.1. , intre datele acordarii creditelor  si data scadentei primei rate, in niciunul dintre cele 3 contracte, nu s-a scurs o luna intreaga (30 de zile), prima rata avand scadenta in data de 18.04.2017 la contractul nr. 007146/21.04.2017, in data de 03.05.2017 la contractul nr. 007210/05.05.2017, respectiv in data de 02.05.2017 la contractul nr. 007226/11.04.2017, dar comisionul de administrare a fost calculat si incasat integral, la fel cum a fost calculata si incasata si  dobanda, corespunzator unei luni intregi.

Reprezentantii operatorului economic au sustinut ca prevederile Art. 38(1) lit. b) din p OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare) permit calculul ratei lunare luind in calcul la numaratorul fractiei numarul de 30 de zile, iar la numitorul fractiei numarul de 360 de zile.

Este adevarat ca prevederile Art. 38 (1) lit. a) si lit. b) din OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare) sunt prezentate ca solutii alternative, la latitudinea creditorilor, avand in vedere faptul ca cele doua variante conduc la rezultate foarte apropiate, cu conditia prezumata a corelarii, dintre data acordarii creeditului si cea a primei scadente, la perioada unei luni. In caz contrar, intr-un caz prezumat de rea credinta extrema din partea creditorului, acesta poate incasa prima rata in prima zi dupa data acordarii creditului si sa incaseze comisionul de administrare si dobanda corespunzatoare unei luni intregi.

In cele trei cazuri analizate, comisionul de administrare si dobanda datorata la prima data scadenta au fost calculate pentru o luna intreaga, desi numarul de zile dintre data acordarii si data achitarii primei rate (lunare) a fost de 28 zile in contractul nr. 007146/21.03.2017, de 27 de zile in contractul nr. 007210/06.04.2017 si doar de 21 zile in contractul nr. 007226/11.04.2017.

Avand in vedere cele mentionate, consideram ca varianta prevazuta la Art. 38 (1) lit. b) din OUG 50/2010 nu este aplicabila in cele trei cazuri, iar sumele incasate la prima rata, peste cele care respecta proportia dintre numarul zilelor in care consumatorul a beneficiat de serviciul operatorului economic si numarul zilelor lunii, reprezentand comisionul lunar de administrare si dobanda lunara, sunt necuvenite si trebuie restituite, impreuna cu efectele favorabile pe care acestea le-ar fi putut produce in favoarea consumatorului in cadrul contractual,  prin considerarea lor drept rambursari anticipate la data incasarii.

            La fel ca in cazurile analizate la Cap. B.1, reprezentantii operatorului economic sustin ca au stabilit data primei scadente tinand cont de voina consumatorilor, insa nu au prezentat nocio dovada in sprijinul acestei sustineri.

De asemenea, reprezentantii operatorului economic au sustinut faptul ca au incercat sa remedieze aceste deficiente inainte de inceperea controlului tematic, dar s-au aflat in imposibilitatea generarii unui grafic de rambursare care sa compenseze sumele incasate incorect si sa cuprinda rate egale (anuitati), pentru a respecta si prevederea contractuala care stabileste rate egale pe toata durata de derulare a creditului.

Asa cum s-a aratat in cazurile analizate la Cap. B.1, in orice situatie similara exista posibilitatea informatica de generare a unor grafice de rambursare care sa respecte in acelasi timp proportionalitatea dintre nr. de zile efectiv scurse intre data acordarii si data primei scadente, pentru prima rata si intre doua scadente succesive, pentru urmatoarele rate, pentru dobanda lunara si pentru comisionul lunar de administrare credit, precum si rate egale (anuitati) pentru fiecare dintre ratele incasate.

            Au fost incalcate prevederile Art. 38(1), lit. b) din. OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare).

In conformitate cu prevederile Art. 88(1) literele b) si c) din OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare) se dispun urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:

-calcularea compensatiilor juste datorate celor trei imprumutati din contractele analizate, precum si celorlati clienti cu contracte similare  celor analizate (CONTRACTE SHOP CREDIT), avand durata dintre data acordarii creditului si data primei scadente mai mica de 28 de zile, in derulare la momentul incheierii prezentului document si prezentarea catre ANPC, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului document de control, a dovezii informarii consumatorilor vizati in legatura cu procedura prin care urmeaza a fi compensati pentru sumele incasate necuvenit;

-aducerea la conformitate cu prevederile OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare a tuturor contractelor similare celor analizate (CONTRACTE SHOP CREDIT), aflate in derulare la momentul comunicarii prezentului document de control, avand cel putin doua rate de achitat pana la finalizarea contractului, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului document si prezentarea dovezii informarii tuturor consumatorilor vizati in legatura cu modificarile la contract propuse in vederea eliminarii neregulilor constatate si cu metoda propusa, prin care aceaste modificari urmeaza a fi transpuse in contracte.

 1. Analizarea respectarii prevederilor legale la stabilirea valorii comisionului de analiza dosar

C.1. Contractele MULTI CREDIT

            Asa cum s-a prezentat la capitolul B.1, pentru cele 3 contracte analizate, toate de acelasi tip (credite pentru finantarea unor cheltuieli personale nenominalizate ale imprumutatului, cat si, dupa caz, pentru refinantarea unor credite contractate de  Imprumutat de la alte institutii financiare), comisionul pentru analiza dosar are valori diferite, 150 Lei in contractul nr. …, 600 Lei in contractul nr. … si 400 Lei in contractul nr. …, contrar prevederilor Art. 36(2) din OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare

„Art. 36

(1)…

(2) Comisionul de analiza dosar si cel unic vor fi stabilite in suma fixa, aceiasi suma fiind perceputa tuturor consumatorilor cu acelasi tip de credit in cadrul aceleiasi institutii de credit.”

            Au fost incalcate prevederile Art. 38(1), lit. b) din. OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare).

Avand in vedere scopul urmarit de legiuitor prin introducerea Art. 36(2) din OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare)  si anume  acela de a obliga creditorii sa stabileasca, pentru comisionul de analiza dosar, valori in concordanta cu efortul acestora legat de activitatea de analizare propri-zisa a dosarelor de credit, eforturi care nu sunt direct proportionale cu valoarea creditului acordat, conform prevederilor Art. 88 (1) literela c) din OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare), se dispun urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:

-aducerea tuturor contractelor in derulare, pentru care mai sunt de achitat la data comunicarii prezentului document de control cel putin doua rate, la conformitate cu prevederile legale, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentului document de control, in sensul alinierii contractelor la prevederile Art. 36(2) din OUG 50/2010 (cu modificarile si completarile ulterioare).

C.2. Contracte SHOP CREDIT

            Pentru aceste tipuri de contracte, comisionul de analiza dosar este „0”.

 1. OBSERVATII

La momentul intocmirii prezentului document de control, din partea operatorului economic, este de fata dl.

Reprezentantul legal al operatorului economic si-a insusit toate concluziile actiunii de control si si-a manifestat disponibilitatea indeplinirii masurilor dispuse prin PVCC si a informarii ANPC in legatura cu stadiul si modul indeplinirii masurilor dispuse, la momentul implinirii termenului de 15 zile de la comunicarea prezentului document de control.

-report pag.2, pct. I, poz. 41.Data savarsirii faptelor-

Data savarsirii faptelor este data incheierii celor 6 contracte analizate, asa cum sunt acestea prezentate in Anexa-pag.3 si pag. 6.

Constatarea faptelor s-a realizat la momentul intocmirii prezentului document de control, dupa studierea tuturor documentelor prezentate de catre operatorul economic si odata cu prezentarea verbala a punctelor de vedere ale reprezentantilor operatorului economic fata de rezultatele actiunii de control.

 • SC SMILE CREDIT IFN SA Sibiu- Judetul Sibiu

In baza tematicii de nationale de control nr. 1093/08.05.2017 initiata la nivelul ANPC, s-a procedat la comunicarea invitatiei seria ANPC 0111606/09.05.2017 catre reprezentantii SC SMILE CREDIT IFN SA, care a comunicat punctul de vedere cu adresa nr 56/19.05.2017 impreuna cu documentele mentionate in invitatie.

Din analiza contractelor prezentate s-au desprins urmatoarele aspecte:

 • SC SMILE CREDIT IFN S.A ofera consumatorilor produse financiare online – credite de consum incheiate la distanta;
 • Au fost prezentate, conform solicitarii ANPC, drafturi ale contractelor si fotocopii ale contractelor de credit pentru nevoi personale.

Din calculul dobanzii incasate si a valorii DAE s-a constatat ca valorile declarate corespund cu cele calculate.

La art. 3.5 din contract se mentioneaza “ IMPRUMUTATUL are dreptul sa ramburseze anticipat creditul oricand, fara a-I fi percepute compensatii sau comisioane. In situatia rambursarii anticipate, suma scadenta se poate afla contactand un consultant SMILE CREDIT prin e-mail la adresa rambursat@smilecredit.ro sau la telefon 0369/437233”.

Nici in contract si nici in celelalte documente prezentate de catre SC SMILE CREDIT IFN SA nu se face nicio referire la procedura de rambursare anticipatam mentiunea din art. 3.5 care indica o adresa de e-mail si un nr de telefon de contact la care consumatorul este invitat sa apeleze pentru a afla suma scadenta, nu tine loc de procedura, asa cum prevede art 46 lit s) din OUG 50/2010 modificata. Mentionam ca valoarea sumei scadente poate interesa consumatorul doar in cazul in care acesta doreste rambursarea anticipate integrala

De asemenea, la data semnarii contractului, consumatorul trebuie sa cunoasca aceasta procedura si in functie de aceasta sa decida semnarea contractului, ori in cazul analizat, consumatorul ar putea afla procedura de rambursare doar in perioada derularii contractului, atunci cand deja intentioneaza sa apeleze la acest drept.

Au fost astfel incalcate prevederile art. 46 lit. s) din OUG 50/2010 modificata si se sanctioneaza conform art. 7 din OG 2/2001 cu avertisment. Reprezentantul societatii a prezentat in scris disponibilitatea remedierii celor mentionate, in termen de maxim de 15 zile.

 • SC ASKREDIT IFN SA – Bucuresti – Sector 1

Din analiza contractelor prezentate s-au desprins urmatoarele aspecte:

-SC Askredit IFN ofera consumatorilor produse financiare online-credite de consum incheiate la distanta („Acum” „Special” Komfort”) si produse financiare incheiate la sediul societatii (Ask Plus 3”);

-au fost prezentate conform solicitarii ANPC, drafturi pentru fiecare tip de contract si fotocopii ale contractelor de credit pentru nevoi personale

Din calculul dobanzii incasate si a valorii DAE s-a constatat ca valorile declarate corespund cu cele calculate.

La art. 4.6 din contractele incheiate la sediul societatii se mentioneaza: „creditul poate fi rambursat de catre client si inainte de scadenta, integral sau partial, rambursarea anticipata se efectueaza numai in baza cerereii scrise a acestuia. In cazul efectuarii unei rambursari anticipate, clientul are dreptul la o reducere echitabila a costului creditului reprezentand dobanda de achitat stabilita proportional cu perioada de utilizare a acestuia, dobanda recalculandu-se tinand cont de soldul curent al creditului dupa efectuarea operatiunii solicitate”.

In opinia noastra, cerinta impusa consumatorului de a formula o cerere scrisa atunci cand intentioneaza sa achite anticipat, partial sau integral creditul, nu se justifica intrucat, orice depunere inainte de scadenta si/sau a unei sume mai mari decat valoarea unei rate, nu poate avea alta motivare rezonabila in afara de intentia debitorului de a rambursa creditul anticipat.

Mentionam faptul ca, odata sumele ajunse in conturile creditorului, accesul imprumutatului la sumele depuse nu mai este posibil.

In cazul in care sumele depuse anterior scadentei si/sau peste valoarea unei rate ajung in contul creditorului, dar nu sunt considerate rambursari anticipate, creditorul va continua sa calculeze dobanzi pentru aceste sume si in acelasi timp sa beneficieze neingradit de aceste sume in timp ce consumatorul plateste si dobanda pentru sumele ce au fost virate in contul creditorului, fara a beneficia de reducerea costului total al creditului, constand in reducerea dobanzii dintre data rambursarii anticipate si data incetarii contractului de credit, asa cum prevede art. 66 alin (1) din OUG 50/2010.

La data incheierii prezentului proces verbal de constatare, reprezentantul/imputernicitul societatii si-a asumat disponibilitatea aducerii la conformitate a prevederilor din contract privind rambursarea anticipata. Conform adresei inregistrate la ANPC cu nr. 4896/13.06.2017.

 • HORA CREDIT IFN – Bucuresti – Sector 4

Prin invitatia seria ANPC nr. 0103794 din data de 09.05.2017, echipa de control a solicitat operatorului financiar nebancar copii dupa contracte de credit incheiate cu consumatorii persoane fizice, existente in portofoliul societatii financiare nebancare la data invitatiei, precum si pliante publicitare prin care aceasta isi promoveaza produsele de  creditare oferite consumatorilor.

In urma analizarii documentelor puse la dispozitie, in conformitate cu Procedura Cadru privind Activitatea  de Supraveghere si Control aprobata prin Ordin nr. 247/08.08.2016 al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, echipa de control a adus la cunostinta reprezentantilor operatorului financiar nebancar incalcarile reglementarilor legale din domeniul protectiei consumatorilor dar si consecintele aferente acestor deficiente.     In urma discutiilor purtate de catre echipa de control cu reprezentantii operatorului financiar nebancar,  HORA CREDIT IFN SA a emis adresa nr. 93/13.06.2017  inregistrata la ANPC sub nr. 4993/14.06.2017 prin care aduce la cunostinta ANPC ca si-a insusit observatiile/recomandarile astfel ca anumite clauze din contractele incheiate nu mai au aplicabilitate, precum si faptul ca alte clauze din contractele de credit vor fi reformulate in scopul unei transparente mai mari, fiind aplicabile tuturor contractelor aflate in portofoliul bancii si in care se regasesc, eliminand in acest sens eventualele neintelegeri in interpretarea articolelor din contracte. Adresa mentionata constituie anexa 2 la prezentul PVCC.

 1. Analizand contractele puse la dispozitie prin prisma informatiilor precontractuale oferite consumatorilor, in cazul tuturor contractelor analizate s-a constatat nerespectarea art. 11 OUG 50/2010 modificata si completata, asfel:

 Art. 11. OUG 50/2010 –  (1) ,,Creditorul şi, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor, precum şi, după caz, a preferinţelor exprimate şi a informaţiilor furnizate de către consumator, informaţiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit. ’’

   (2) Informaţiile sunt furnizate: 

 1. cu suficient timp înainte, dar nu cu mai puţin de 15 zile înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă;  ”
 2. pe hârtie sau pe alt suport durabil şi sunt redactate în scris, vizibil şi uşor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p. În cazul în care informaţiile sunt redactate pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat;
 3. prin intermediul formularului „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”, prevăzut în anexa nr. 2. 

  (21) Informaţiile precontractuale trebuie redactate astfel încât să nu inducă în eroare consumatorii, prin utilizarea unor expresii tehnice, juridice sau specifice domeniului financiar-bancar, prin utilizarea de prescurtări sau iniţiale ale unor denumiri, cu excepţia celor prevăzute de lege sau de limbajul obişnuit. Termenii tehnici vor fi explicitaţi la solicitarea consumatorului, în scris, fără costuri suplimentare. 

   (3) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (2) lit. a) se poate reduce cu acordul scris al consumatorului. 

   (4) În cazul în care creditorul a furnizat formularul „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”, prevăzut în anexa nr. 2, se consideră că acesta a respectat cerinţele de informare prevăzute de prezentul articol şi la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, republicată, cu modificările ulterioare

In cazul contractelor mai sus amintite, semnarea acestora se face fara ca fiecare dintre consumatorii beneficiari ai acestora sa aiba la dispozitie termenul de 15 zile de studiere a informatiilor precontractuale personalizate situatiei fiecaruia, fara a exista, in consecinta, niciun acord expres al consumatorului, scris, in sensul reducerii acestuia. Mai mult, termenul de 15 zile de studiere a informatiilor standard este un drept conferit de lege conumatorului, la care acesta nu poate renunta ( Art. 80. OUG 50/2010 modificata)- ,, (1) Consumatorii nu pot renunţa la drepturile care le-au fost conferite prin prezenta ordonanţă de urgenţă’’ ) dar, exprimandu-si acordul scris, poate opta pentru reducerea lui. Este evident astfel faptul ca, semnarea contractului de credit inainte de expirarea acestui termen, nu poate fi echivalata cu renuntarea expresa la beneficiul acestui termen, cum de altfel operatorul stipuleaza in cuprinsul fiecarui contract la art. 1 pct. 1.2 din acestea.

Deficienele constatate contravin prevederilor art.11 alin 2 lit c OUG 50/2010 cu modificarile ulterioare sanctionate de prevederile art. 7 OG 2/2001 cu avertisment. Totodata, se dispune repararea deficientelor constatate prin PVCC-ul incheiat in termen de maximum 15 zile, sanctiune contraventionala complementara prevazuta la art.88 alin 1 lit d din OUG 50/2010.

 1. S-a constatat nerespectarea art. 43 OUG 50/2010 – La încetarea contractului de credit, creditorul oferă consumatorului gratuit, din oficiu, un document care fie atestă faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi decurgând din contractul respectiv, fie indică obligaţiile contractuale neîndeplinite (….)

Astfel, in cuprinsul fiecarui contract de credit analizat la art.5.2 pct. 5.2.4. creditorul insereaza clauza potrivit careia consumatorul are dreptul de a solicita documentul amintit mai sus. Astfel, la încetarea contractului de credit, creditorul oferă consumatorului gratuit, dar nu din oficiu ci la cerere un document care fie atestă faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi decurgând din contractul respectiv, fie indică obligaţiile contractuale neîndeplinite.

Deficienta constatata contravine prevederilor art.43 OUG 50/2010 cu modificarile ulterioare sanctionata de prevederile art. 7  OG 2/2001 cu avertisment. Totodata, se dispune aducerea tuturor contractelor (identificate de operatorul economic in portofoliul propriu si comunicate ca fiind in numar de 3425 contracte) în conformitate cu prevederile legale în termen de maximum 15 zile, sanctiune contraventionala complementara prevazuta la art.88 alin 1 lit c din OUG 50/2010.

 1. S-a constatat nerespectarea art. 41 OUG 50/2010

   (1) Orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea acestora, cu excepţia situaţiilor în care consumatorul solicită modificări ale contractului care implică schimbarea costurilor, de exemplu prelungirea perioadei de creditare sau modificarea ratelor. 

   (2) Consumatorul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notificării pentru a comunica opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii. 

   (3) Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în termenul menţionat anterior nu este considerată acceptare tacită şi contractul rămâne neschimbat. 

  (4) În cazul în care consumatorul nu acceptă noile condiţii, creditorul nu are dreptul de a penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent.

Astfel, in cuprinsul fiecarui contract de credit analizat la art. 7 Modificarea contractului  pct. 7.1. creditorul insereaza clauza potrivit careia consumatorul are la dispozitie 15 zile de la primirea notificarii pentru a comunica optiunea sa de acceptare sau neaccepare a noilor conditii, inserand chiar si obligatia consumatorului de a plati anumite costuri si informand in mod expres ca, nesemnarea unui act aditional de modificare a acestor conditii este considerate acceptare tacita.

Deficienta constatata contravine prevederilor art.41 alin. 3 si 4 OUG 50/2010 cu modificarile ulterioare sanctionata de prevederile art. 7  OG 2/2001 cu avertisment. Totodata, se dispune aducerea contractelor (identificate de operatorul economic in portofoliul propriu si comunicate ca fiind in numar de 3425 contracte)  în conformitate cu prevederile legale în termen de maximum 15 zile, sanctiune contraventionala complementara prevazuta la art.88 alin 1 lit c din OUG 50/2010.

Data savarsirii faptelor se considera a fi data constatarii acestora, moment in care agentii constatatori si-au format convingerea vinovatiei operatorului economic pentru fiecare din faptele descries mai sus (15.06.2017).

 • EASY ASSET MANAGEMENT IFN – Bucuresti – Sector 3

Prin invitatia seria ANPC nr. 0103798 din data de 09.05.2017, echipa de control a solicitat operatorului financiar nebancar copii dupa contracte de credit incheiate cu consumatorii persoane fizice, existente in portofoliul societatii financiare nebancare la data invitatiei, precum si pliante publicitare prin care aceasta isi promoveaza produsele de  creditare oferite consumatorilor.

In urma analizarii documentelor puse la dispozitie, in conformitate cu Procedura Cadru privind Activitatea  de Supraveghere si Control aprobata prin Ordin nr. 247/08.08.2016 al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, echipa de control a adus la cunostinta reprezentantilor operatorului financiar nebancar incalcarile reglementarilor legale din domeniul protectiei consumatorilor dar si consecintele aferente acestor deficiente.

In urma discutiilor purtate de catre echipa de control cu reprezentantii operatorului financiar nebancar,  Easy Asset Management IFN  SA a emis adresa nr. 1633/14.06.2017  inregistrata la ANPC sub nr. 5013/15.06.2017 prin care aduce la cunostinta ANPC ca si-a insusit observatiile/recomandarile astfel ca anumite clauze din contractele incheiate nu mai au aplicabilitate, precum si faptul ca alte clauze din contractele de credit vor fi reformulate in scopul unei transparente mai mari, fiind aplicabile tuturor contractelor aflate in portofoliul bancii si in care se regasesc, eliminand in acest sens eventualele neintelegeri in interpretarea articolelor din contracte. Adresa mentionata constituie anexa 2 la prezentul PVCC.

Analizand contractele puse la dispozitie prin  prisma informatiilor precontractuale oferite consumatorilor, in cazul tuturor contractelor analizate s-a constatat

 1. Nerespectarea art. 11 OUG 50/2010 modificata si completata, asfel:

 Art. 11. OUG 0/2010 –  (1) ,,Creditorul şi, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor, precum şi, după caz, a preferinţelor exprimate şi a informaţiilor furnizate de către consumator, informaţiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit. ’’

   (2) Informaţiile sunt furnizate: 

 1. cu suficient timp înainte, dar nu cu mai puţin de 15 zile înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă;  ”
 2. pe hârtie sau pe alt suport durabil şi sunt redactate în scris, vizibil şi uşor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p. În cazul în care informaţiile sunt redactate pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat;
 3. prin intermediul formularului „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”, prevăzut în anexa nr. 2. 

  (21) Informaţiile precontractuale trebuie redactate astfel încât să nu inducă în eroare consumatorii, prin utilizarea unor expresii tehnice, juridice sau specifice domeniului financiar-bancar, prin utilizarea de prescurtări sau iniţiale ale unor denumiri, cu excepţia celor prevăzute de lege sau de limbajul obişnuit. Termenii tehnici vor fi explicitaţi la solicitarea consumatorului, în scris, fără costuri suplimentare. 

   (3) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (2) lit. a) se poate reduce cu acordul scris al consumatorului. 

(…..)

In cazul contractelor mai sus amintite, semnarea acestora se face fara ca fiecare dintre consumatorii beneficiari ai acestora sa aiba la dispozitie termenul de 15 zile de studiere a informatiilor precontractuale, fara a exista, in consecinta, nici un acord expres al consumatorului, scris de acesta, in sensul reducerii termenului. Mai mult, termenul de 15 zile de studiere a informatiilor standard este un drept conferit de lege conumatorului, la care acesta nu poate renunta ( Art. 80. OUG 50/2010 modificata)- ,, (1) Consumatorii nu pot renunţa la drepturile care le-au fost conferite prin prezenta ordonanţă de urgenţă’’ ), dar, exprimandu-si acordul scris, poate opta pentru reducerea lui. Este evident astfel faptul ca, semnarea contractului de credit inainte de expirarea acestui termen ori inainte ca acest formular sa fie oferit(cazul contractului de credit nr. 1243267/08.03.2017 pentru care Formularul de Informatii Standard la Nivel European figureaza ca fiind luat la cunostinta in ziua urmatoare semnarii contractului 09.03.2017), precum si inserarea in toate contractele de credit analizate in cuprinsul alin. 3 a clauzei conform careia  “Clientul  (…) declara ca este de accord cu reducerea termenului dintre momentul primirii de la Creditor a informatiilor precontractuale, in conformitate cu prevederile legale, si incheierea prezentului contract” nu pot fi, in mod cert, echivalate cu renuntarea expresa la beneficiul acestui termen , considerand a fi suficient un termen de 3 zile(asa cum operatorul economic insereaza la sfarsitul fiecarui Formular de Informatii Standard la Nivel European) dar nici nu pot fi asimilate acordului scris, in mod expres exprimat de consumator in sensul reducerii acestuia, aceasta fiind singura forma acceptata si impusa de catre legiuitor.

Deficientele constatate contravin prevederilor art.11 alin 2 si alin. 3 OUG 50/2010 cu modificarile ulterioare sanctionate de prevederile art. 7  OG 2/2001 cu avertisment. Totodata, se dispune repararea deficientelor constatate prin PVCC-ul incheiat in termen de maxim 15 zile, sanctiune contraventionala complementara prevazuta la art.88 alin 1 lit d din OUG 50/2010.

 1. Nerespectarea art. 14 alin. 1 lit ș) si lit. ț) OUG 50/2010

Avand in vedere prevederile art. 11 OUG 50/2010 modificata si completata, asfel:

   (1) ,,Creditorul şi, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor, precum şi, după caz, a preferinţelor exprimate şi a informaţiilor furnizate de către consumator, informaţiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit. ’’

   (2) Informaţiile sunt furnizate: 

(…)

c)prin intermediul formularului „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”, prevăzut în anexa nr. 2. 

si analizand toate formularele de acest tip aferente contractelor puse la dispozitie, s-a constatat faptul ca acestea nu contin toate informatiile impuse de legiuitor a fi aduse la cunostinta consumatorului dupa modelul din anexa nr. 2 la OUG 50/2010 si inscrise in cuprinsul art. 14 alin 1, lit. ș si ț din OUG 50/2010 respectiv dreptul consumatorului de a primi la cerere şi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit dar si perioada în care informaţiile precontractuale au forţă juridică obligatorie pentru creditor.

Deficientele constatate contravin prevederilor art. 14  alin. 1 lit ș) si ț) din OUG 50/2010 cu modificarile ulterioare sanctionate de prevederile art. 7  OG 2/2001 cu avertisment. Totodata, se dispune repararea deficientelor constatate prin PVCC-ul incheiat in termen de maxim 15 zile, sanctiune contraventionala complementara prevazuta la art.88 alin 1 lit d din OUG 50/2010.

Data savarsirii faptei se considera a fi data constatarii acesteia, moment in care agentii constatatori si-au format convingerea vinovatiei operatorului economic pentru fiecare din faptele descries mai sus (16.06.2017).

 • OCEAN CREDIT IFN – Bucuresti – Sector 1

Prin invitatia seria ANPC nr. 0103795 din data de 09.05.2017, echipa de control a solicitat operatorului financiar nebancar copii dupa contracte de credit incheiate cu consumatorii persoane fizice, existente in portofoliul societatii financiare nebancare la data invitatiei, precum si pliante publicitare prin care aceasta isi promoveaza produsele de  creditare oferite consumatorilor.

In urma analizarii documentelor puse la dispozitie, in conformitate cu Procedura Cadru privind Activitatea  de Supraveghere si Control aprobata prin Ordin nr. 247/08.08.2016 al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, echipa de control a adus la cunostinta reprezentantilor operatorului financiar nebancar incalcarile reglementarilor legale din domeniul protectiei consumatorilor dar si consecintele aferente acestor deficiente.

In urma discutiilor purtate de catre echipa de control cu reprezentantii operatorului financiar nebancar,  OCEAN CREDIT IFN SA a emis adresa nr. OC 000639/16.06.2017  inregistrata la ANPC sub nr. 5067/16.06.2017 prin care aduce la cunostinta ANPC ca si-a insusit observatiile/recomandarile astfel ca anumite clauze din contractele incheiate nu mai au aplicabilitate, precum si faptul ca alte clauze din contractele de credit vor fi reformulate in scopul unei transparente mai mari, fiind aplicabile tuturor contractelor aflate in portofoliul institutiei financiare si in care se regasesc, eliminand in acest sens eventualele neintelegeri in interpretarea articolelor din contracte.

Analizand contractele puse la dispozitie s-au constatat urmatoarele deficiente:

 1. Nerespectarea art. 43 OUG 50/2010 – La încetarea contractului de credit, creditorul oferă consumatorului gratuit, din oficiu, un document care fie atestă faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi decurgând din contractul respectiv, fie indică obligaţiile contractuale neîndeplinite (….)

Astfel, in cuprinsul fiecarui contract de credit analizat la art.14.4 Obligatiile Creditorului pct. 14.4.5. se regaseste inserata clauza potrivit careia Creditorul are obligatia de a oferi acest document imprumutatului ,,la solicitarea Imprumutatului”, consumatorul avand drept urmare obligatia de a solicita documentul amintit mai sus. Astfel, la încetarea contractului de credit, creditorul oferă consumatorului gratuit, dar nu din oficiu ci la cerere un document care fie atestă faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi decurgând din contractul respectiv, fie indică obligaţiile contractuale neîndeplinite.

Deficienta constatata contravine prevederilor art. 43 OUG 50/2010 cu modificarile ulterioare sanctionata de prevederile art. 7  OG 2/2001 cu avertisment. Totodata, se propune aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen de 30 de zile, sanctiune contraventionala complementara prevazuta la art. 89 alin 1 lit b din OUG 50/2010.

 1. Nerespectarea art. 60 OUG 50/2010 coroborat cu prevederile art. 59 alin.1 lit. b) din OUG 50/2010 astfel:

In cuprinsul art. 59 legiuitorul prevede in mod expres   –  (1) În cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere, acesta are următoarele obligaţii: 

(…..)

 1. b) de a-i plăti creditorului creditul sau partea de credit trasă şi dobânda aferentă de la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost trasă până la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost rambursată; dobânda se calculează pe baza ratei dobânzii convenite.

Mai mult, in cuprinsul art. 60 se prevede : ,, Creditorul nu este îndreptăţit la nicio altă compensaţie din partea consumatorului în cazul retragerii, cu excepţia compensaţiei pentru orice taxe nerambursabile plătite de către creditor administraţiei publice.

Din verificarile intreprinse s-a constatat ca, in cuprinsul fiecarui contract de credit analizat, la art. 13 Dreptul de retragere pct. 13.2.2. creditorul insereaza clauza potrivit careia consumatorul are obligatia ca, in situatia in care opteaza pentru retragerea din contract uzand de termenul de 14 zile conferit de legiuitor in care are dreptul de a se retrage din contract fara a invoca niciun motiv,  ,,sa plateasca Creditul si comisionul de administrare”. Astfel, comisionul de administrare nu este enumerat printre compensatiile la care creditorul este indreptatit, fiind in mod nelegal inserat ca datorat in caz de retragere.

Deficienta constatata contravine prevederilor art. 60 OUG 50/2010 coroborat cu prevederile art. 59 alin.1 lit. b) din OUG 50/2010 cu modificarile ulterioare sanctionata de prevederile art. 7  OG 2/2001 cu avertisment. Totodata, se propune aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen de 30 de zile,  sanctiune contraventionala complementara prevazuta la art. 89 alin 1 lit b din OUG 50/2010.

 1. Nerespectarea art. 36 alin. 1 OUG 50/2010 „Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensaţie în cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor şi, după caz, dobânda penalizatoare, alte costuri percepute de terţi, precum şi un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor. „

Astfel, in cuprinsul acestui articol, legiuitorul insereaza in mod limitativ , printre altele, comisioanele permis a fi percepute de catre creditor consumatorului.

Din verificarile intreprinse asupra contractelor puse la dispozitia ANPC, s-a constatat inscrierea (si perceperea, dupa caz) atat in cuprinsul informatiilor precontractuale oferite, in cuprinsul informatiilor principale privind creditul (alin 1 pct. 1.10.4 din contract) cat si in cuprinsul contractului la art. 7 Comisioane pct. 7.1.4. a comisionului de prelungire perceput in sume diferite pentru prelungirea datei de scadenta initial agreata, datorat de catre catre consumatorii care opeaza pentru prelungirea perioadei contractuale initiale. Acest comision nu se regaseste printre cele pe care, in mod expres si limitativ, legiuitorul le permite, astfel incat atat inscrierea lui in contract  cat si perceperea lui nu respecta dispozitiile legale mai sus amintite.

La solicitarea ANPC,  operatorul economic a identificat si comunicat , asumandu-si astfel un numar de 807 situatii in care acest comision a fost perceput in perioada 15.12.2016-15.06.2017, sumele percepute insumand 105.141,5 lei.

Deficienta constatata contravine prevederilor art. 36 alin 1  OUG 50/2010 cu modificarile ulterioare sanctionata conform prevederilor art. 86  alin. 2 OUG 50/2010 cu amenda de la 20.000 la 100.000 lei.

Totodata,

 • se dispune restituirea sumelor încasate in perioada 15.12.2016-15.06.2017 fără temei legal (105.141,5 lei), într-un termen de maximum 15 zile, sanctiune contraventionala complementara prevazuta la art. 88 alin 1 lit b din OUG 50/2010
 • se propune aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen de 30 de zile, sanctiune contraventionala complementara prevazuta la art. 89 alin 1 lit b din OUG 50/2010.

Intrucat echipa de control nu a putut stabili cu exactitate o data certa a savarsirii faptelor deoarece aceasta poate varia in functie de fiecare contract in parte, data savarsirii faptelor se considera a fi data constatarii acestora (16.06.2017), moment in care agentii constatatori si-au format convingerea vinovatiei operatorului economic pentru fiecare din faptele descrise mai sus, asumate de altfel de catre operator prin adresa nr. OC 000639/16.06.2017  inregistrata la ANPC sub nr. 5067/16.06.2017 prin intermediul careia isi exprima in mod expres acordul fata de toate aspectele abordate, fapt de care agentii constatatori au tinut cont la individualizarea sanctiunilor contraventionale aplicate .

 • CREDIT FIX IFN – Bucuresti – Sector 3

Prin invitatia seria ANPC nr. 0103796  din data de 09.05.2017, echipa de control a solicitat operatorului financiar nebancar copii dupa contractele de credit incheiate cu consumatorii persoane fizice, existente in portofoliul institutiei financiare la data invitatiei, precum si pliante publicitare prin care aceasta isi promoveaza produsele de  creditare oferite consumatorilor.

In urma analizarii documentelor puse la dispozitie, in conformitate cu Procedura Cadru privind Activitatea  de Supraveghere si Control aprobata prin Ordin nr. 247/08.08.2016  al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor echipa de control a adus la cunostinta reprezentantilor operatorului financiar nebancar anumite incalcari ale reglementarilor legale din domeniul protectiei consumatorilor dar si consecintele aferente acestor deficiente.

In urma discutiilor purtate de catre echipa de control cu reprezentantii operatorului financiar nebancar, CREDIT FIX IFN, a emis adresa nr.12196/14.06.2017 inregistrata la ANPC sub nr. 4917/14.06.2017  prin care aduce la cunostinta ANPC ca si-a insusit observatiile/recomandarile astfel ca anumite clauze din contractele incheiate nu mai au aplicabilitate, precum si faptul ca alte clauze din contractele de credit si documentatia aferenta acordarii lor vor fi reformulate in scopul unei transparente mai mari, fiind aplicabile tuturor contractelor aflate in portofoliul operatorului economic si in care se regasesc, eliminand in acest sens eventualele neintelegeri in interpretarea articolelor din contracte. Adresa mentionata constituie anexa 2 la prezentul PVCC.

Analizand contractele puse la dispozitie prin  prisma informatiilor precontractuale oferite consumatorilor, in cazul tuturor contractelor analizate s-a constatat

 1. Nerespectarea art. 11 OUG 50/2010 modificata si completata, asfel:

 Art. 11. OUG 0/2010 –  (1) ,,Creditorul şi, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor, precum şi, după caz, a preferinţelor exprimate şi a informaţiilor furnizate de către consumator, informaţiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit. ’’

   (2) Informaţiile sunt furnizate: 

……

 1. pe hârtie sau pe alt suport durabil şi sunt redactate în scris, vizibil şi uşor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p….”

In cazul contractelor mai sus amintite, acestea sunt redactate in scris, fontul utilizat fiind Times New Roman, marimea de 9p si nu 12p legal reglementata .

Deficienta constatata contravine prevederilor art.11 alin 2 lit. b) OUG 50/2010 cu modificarile ulterioare sanctionate de prevederile art. 7  OG 2/2001 cu avertisment. Totodata, se dispune sanctiunea constand in repararea deficientelor constatate prin PVCC-ul incheiat in termen de maximum 15 zile, sanctiune contraventionala complementara prevazuta la art.88 alin 1 lit d din OUG 50/2010.

 

 1. Nerespectarea art. 14 alin 1 lit h din OUG 50/2010 – Informaţiile prevăzute la 11 cuprind următoarele: 

.…..

 1. h) dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective; în cazul în care consumatorul a informat creditorul în legătură cu una sau mai multe componente ale creditului preferat, precum durata contractului de credit şi valoarea totală a creditului, creditorul trebuie să ia în considerare aceste componente; 

 

in sensul inscrierii in cuprinsul formularului de Informatii Standard la Nivel European (aferent fiecarui contract pus la dispozitie) a DAE(dobanda anuala efectiva) si a valorii totale platibile fara ca acestea sa fie ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ si fara a fi mentionate toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective.

Deficienta contravine astfel prevederilor art.14 alin 1 lit h din OUG 50/2010 sanctionata conform art. 7 din OG2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu avertisment. Totodata, se dispune repararea deficientelor constatate prin PVCC-ul incheiat in termen de maxim 15 zile, sanctiune contraventionala complementara prevazuta la art.88 alin 1 lit d din OUG 50/2010.

Data savarsirii faptei se considera a fi data constatarii acesteia, moment in care agentii constatatori si-au format convingerea vinovatiei operatorului economic pentru fiecare din faptele descrise mai sus (16.06.2017).

 • IFN EXTRA FINANCE – Bucuresti – Sector 1

Prin invitatia seria ANPC nr. 0103797 din data de 09.05.2017, echipa de control a solicitat operatorului financiar nebancar copii dupa contractele de credit incheiate cu consumatorii persoane fizice, existente in portofoliul institutiei financiare la data invitatiei, precum si pliante publicitare prin care aceasta isi promoveaza produsele de  creditare oferite consumatorilor.

In urma analizarii documentelor puse la dispozitie, in conformitate cu Procedura Cadru privind Activitatea  de Supraveghere si Control aprobata prin Ordin nr. 247/08.08.2016 al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, echipa de control a adus la cunostinta reprezentantilor operatorului financiar nebancar incalcarile reglementarilor legale din domeniul protectiei consumatorilor dar si consecintele aferente acestor deficiente.

In urma discutiilor purtate de catre echipa de control cu reprezentantii operatorului financiar nebancar, IFN EXTRA FINANCE, a emis adresa nr.846/13.06.2017 inregistrata la ANPC sub nr. 4908/13.06.2017  prin care aduce la cunostinta ANPC ca si-a insusit observatiile/recomandarile astfel ca anumite clauze din contractele incheiate nu mai au aplicabilitate, precum si faptul ca alte clauze din contractele de credit si documentatia aferenta acordarii lor vor fi reformulate in scopul unei transparente mai mari, modificarile fiind aplicabile tuturor contractelor aflate in portofoliul bancii si in care se regasesc, eliminand in acest sens eventualele neintelegeri in interpretarea articolelor din contracte. Adresa mentionata constituie anexa 2 la prezentul PVCC.

Analizand contractele puse la dispozitie prin  prisma informatiilor precontractuale oferite consumatorilor, in cazul tuturor contractelor analizate s-au constatat urmatoarele:

 1. Nerespectarea art. 9 alin 2 lit.b OUG 52/2016 Informatiile personalizate sunt oferite:

….. lit b) in timp util, inainte ca orice consumator sa fie obligat printr-un contract de credit sau o oferta, dar nu mai putin de 15 zile calendaristice inainte de acceptarea unei oferte sau semnarea unui contract, astfel incat consumatorul sa aiba suficient timp pentru a compara ofertele, a evalua implicatiile acestora si a lua o decizie in cunostinta de cauza

in sensul oferirii Fisei Europene de Informatii Standardizate FEIS (prevazuta in anexa 2 la OUG 52/2016) aferenta contractelor de credit garantate cu ipoteca “cu minim 2 zile inainte de semnarea contractului de credit” (termen inscris de creditor in cuprinsul fiecarui FEIS verificat la sfarsitul acestuia), deci cu un minim de zile necesare inainte ca un consumator sa fie obligat printr-un contract de credit cu mult sub minimul de 15 zile legal prevazute de legiuitor.

Deficienta contravine astfel prevederilor art.  9 alin 2 lit b din OUG 52/2016 sanctionata conform art. 7 din OG2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu avertisment. Totodata, se dispune corectarea oricaror neconformitati cu prevederile legale constatate prin prezentul proces verbal de constatare a contraventiei, in termen de cel mult 15 zile calendaristice, sanctiune contraventionala complementara prevazuta la art.123 alin 1 lit d din OUG 52/2016.

 1. Nerespectarea art. 12 din OUG 50/2010 –  Orice informaţii suplimentare pe care creditorul ar putea să i le furnizeze consumatorului trebuie oferite într-un document separat, care poate fi anexat la formularul „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. 

in sensul inscrierii in cuprinsul Formularului de Informatii Standard la Nivel European (prevazut in anexa 2 la OUG 50/2010) aferent contractelor de credit negarantate cu ipoteca a altor informatii pe care creditorul considera necesar a le oferi consumatorului inainte de semnarea contractului, inclusiv a declaratiei preformulate , declaratie ce se pretinde astfel a veni din partea consumatorului, privind acordul de reducere a termenului de 15 zile conferit de legiuitor consumatorului de studiere a  acestor informatii.

Deficienta constatata contravine astfel prevederilor art. 12 OUG 50/2010 sanctionata conform art. 7 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu avertisment. Totodata, se dispune repararea deficientelor constatate prin PVCC-ul incheiat in termen de maximum 15 zile, sanctiune contraventionala complementara prevazuta la art.88 alin 1 lit d din OUG 50/2010 ulterior modificata si completata.

Data savarsirii faptelor se considera a fi data constatarii acestora, moment in care agentii constatatori si-au format convingerea vinovatiei operatorului economic pentru fiecare din faptele descrise mai sus (16.06.2017).

 • ERB RETAIL SERVICES IFN SA – Bucuresti – Sector 2

In urma analizarii aspectelor din documentele puse la dispozitie, aferente Contractului nr. …., de acordare si utilizare a liniei de credit prin cardul euroline  mastercard, s-au constatat faptul ca la art. 8. Rambursarea creditului art. 8.3 se mentioneaza ca “suma lunara minima de plata mentionata in extrasul lunar va fi achitata de catre detinator in intervalul scadent al extrasului lunar Pentru achitatea acesteia fiind necesara  alimentarea contului de card in perioada scadenta mentionata in extrasul lunar daca detinatorul va achita  suma minima de plata in afara intervalului scadent mentionat in extrasul lunar atunci suma achitata va diminua datoria totala acumulata, dar ca  nu va stinge  obligatiile de plata aferente extrasului lunar curent”

La art.8.5 se mentioneaza : ca o consecinta a intarzierilor la plata, detinatorul isi exprima in mod expres consimtamantul ca emitentul sa-l raporteze, de exemplu catre  SC Biroul de Credite SA, Centrala Riscurilor Bancare, Ministerul Finantelor Publice, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor etc

Art. 8.6. se precizeaza ca “in cazul transferului bancar si al mandatului postal, plata trebuie sa fie efectuata de Detinator cu cel putin 7 zile inainte de scadenta, astfel incat  plata sa poata fi inregistrata in timp util in evidentele Emitentului, intrucat sunt necesare 5 zile pentru procesarea acestor plati…..”.

Luand in calcul prevederea legala prevazuta in OUG113/2009, care la art. 154 al 1  mentioneaza ca “ Prestatorul de servicii de plată al plătitorului asigură că, după momentul primirii ordinului de plată, în conformitate cu art. 141 şi 142, suma operaţiunii de plată este creditată în contul prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plăţii, cel mai târziu până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare “, operatorul economic de servicii financiare induce in eroare consumatorul referitor la termenul de plata efectuat prin mijloacele utilizate frecvent respective, BANCPOST SA sau mandat postal. Avand in vedere faptul ca prestatorul de servicii de plata in baza prevederii legale in materie este obligat sa crediteze suma de plata cel tarziu a doua zi lucratoare, rezulta in mod clar intentia operatorului economic de servicii financiare (ERB) de a induce in eroare consumatorul referitor la acest termen de plata, mai mult, prin nominalizarea intervalului de plata rezulta in mod clar faptul ca consumatorul mediu nu intelege, in mod clar, data la care poate face plata astfel incat sa nu i se perceapa dobanda penalizatoare.

De asemenea, acelasi consumator mediu nu are pregatirea  necesara pentru a lua o decizie de tranzactionare, el semnand toate documentele pentru ca are nevoie de aceste sume de bani, neluand in calcul faptul ca in cazul neplatii se face raportare inclusiv la Ministerul Finantelor Publice, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, care nu au nici o legatura cu creditul acordat, mai mult aceasta prevedere nu face decat sa puna presiune pe consumator in cazul intarzierilor la plata acesta nestiind ca nu exista nici o prevedere legala care sa oblige operatorul economic de servicii financiare  sa faca aceste raportari pentru situatiile mentionate in contract. De altfel, asa zisul consimtamant exprimat in mod expres nu este altceva decat  o practica incorecta si incalcarea principiului  bunei credinte intrucat operatorul de servicii financiare transmite aceasta informatie fara a da posibilitatea consumatorului sa studieze prevederile legale.

Mai mult prin extrasul de cont nr 0076346797/03.06.2017, aferent contractului analizat, la data scadentei este mentionata data de 27.06.2017, de asemenea la cap. A elemente cuprinse in extrasul lunar se mentioneaza data scadentei ca fiind ultima zi de plata a datoriei extrasului curent.

Prin urmare, cosumatorul trebuie sa ia o decizie de tranzactionare sub presiunea acordarii creditului. In acest fel, operatorul economic a utilizat o practica comerciala incorecta contrara diligentei profesionale care a deformat in mod esential comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge ori al unui membru mediu al unui grup cand practica comerciala este adresata unui anumit grup de consumatori care doresc achizitionarea unui bun sau o suma de bani in numerar. Trebuie sa precizam faptul ca contractul incheiat intre parti se prezinta a fi un act juridic standard preformulat, conditiile generale fiind stabilite in mod unilateral de catre profesionist, consumatorii fiind obligati sa-si exprime acordul cu privire la totalitatea clauzelor pentru a obtine  suma de bani. Optiunea imprumutantului de a incheia sau nu contractul cu profesionistul , nu inlatura in nici un fel situatia in care se gaseste beneficiarul, care trebuie sa accepte in bloc conditiile stabilite de imprumutator.  Diligenta profesionala asa cum este definita de lege reprezinta competenta si grija asteptata in mod rezonabil de catre un consumator din partea comerciantilor, in conformitate cu practicile corecte de piata si principiul general al bunei credinte in domeniul de activitate al acestora. In cazul de fata nu putem discuta de o practica corecta si principiul  bunei credinte intrucat operatorul de servicii financiare transmite aceste informatii ramanand un termen foarte scurt, in cazul de fata aceeiasi zi, in care consumatorul trebuie sa ia o decizie de tranzactionare fara a avea posibilitatea de a analiza efectele asupra costului total al creditului, acestea nefiind specificate la semnarea contractului. Astfel, prin plata acestui comision, de fapt consumatorul mai plateste o dobanda mascata, sub forma de comision, care conduce la costuri foarte mari si care  nu sunt aduse la cunostinta la semnarea contractului.

Uzand de  prevederea contractual potrivit careia daca plata se face anterior scadentei va diminua datoria totala acumulata, dar ca  nu va stinge  obligatiile de plata aferente extrasului lunar curent” operatorul de servicii  financiare foloseste o practica comerciala incorecta in sensul ca desi consumatorul, facand eforturi financiare deosebite, plateste rata lunara anterior datei scadente, profesionistul nu  considera  ca plata facuta   reprezinta achitarea ratei lunare ci o considera  ca o reducere a datoriilor creditului desi,  daca consumatorul ar fi dorit acest lucru ar fi putut face cerere de rambursare anticipata partiala conform prevederilor 8.7 din contract. In aceasta situatie, consumatorul mediu, convins fiind ca a achitat rata lunara chiar inaintea scadentei, nu mai face o a doua  plata, la interval de cateva zile asa incat   operatorul economic considera ca rata scadenta nu a fost achitata si consumatorul este in intarziere, i se percep dobanzi penalizatoare si este raportat la Biroul de credite impreuna cu restul consecintelor ce decurg din aceasta.  De astfel, in majoritatea reclamatiilor se invoca aceaste plati suplimentare care in cele mai multe cazuri au condus la declararea scadenta anticipata cu sume de pana la 10 ori mai mari decat valoarea creditului contractat.

Prin modul in care operatorul economic procedeaza la acordarea creditelor utilizeaza o practica comerciala incorecta contrara diligentei profesionale si deformeaza in mod esential comportamentul consumatorului mediu caruia i se adreseaza avand in vedere faptul ca practica comerciala este adresata grupurilor vulnerabile de consumatori care doresc un credit urgent.

In situatia de fata operatorul economic de servicii financiare utilizeaza o practica comerciala incorecta asa cum este definita de lege incalcandu-se prevederile art. 15 alin 1 lit a) coroborat cu art. 4 alin 1 din Legea 363/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si se sanctioneaza cu Avertisment conform art.7 din OG2/2001. Totodata in baza prevederilor art 13 alin 1 lit a din Legea 363/2007 se propune incetarea practicilor incorecte.

In ISNE aferente contractului consumatoarei Turea Mariana incheiat 27.04.2017 se mentioneaza la rubrica ALTE COSTURI penalitate depasire limita de credit 5%. In contractul de credit, in tabelul de taxe si comisioane, este mentionat acelasi procent respectiv, 5 %. In extrasul de cont pus la dispozitie, la litera D se mentioneaza ca aceasta penalitate pentru depasirea limitei de credit este lunara si se aplica la data emiterii extrasului pentru suma cu care a fost depasita limita de credit acordata. Daca ati depasit limita de credit, va fi necesar sa achitati cel putin suma minima de plata in intervalul scadent plus suma cu care a fost depasita limita de credit. Analizand aceste aspect, rezulta in mod clar ca operatorul economic de servicii financiare percepe un comision care nu este permis conform prevederilor legale in vigoare. Astfel se incalca prevederile art. 36 alin 1 din OUG 50/2010 aprobata prin Legea 288/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere faptul ca pentru creditul acordat creditorul poate percepe numai: comision de analiza dosar, comision de administrare cedit sau comision de administrare cont curent, compensatie in cazul rambursarii anticipate, costuri aferente asigurarilor si dupa caz, dobanda penalizatoare, alte costuri percepute de terti precum si un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor. Incalcandu-se prevederile art. 36 alin 1 din OUG 50/2010 se sanctioneaza cu AVERTISMENT conform art 7 din OG 2/2001.

Avand in vedere faptul ca acest comision este perceput in toate contractele, comisarii care au analizat contractele puse la dispozitie propun masura complementara prevazuta la art. 89 alin 1 lit b dinOUG 50/2010 de aducere a tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale intr-un termen de 30 de zile.

In urma studierii prevederilor contractuale, nu au fost identificate in contract si nici in ISNE ordinea de stingere a datoriilor, ceea ce contravine prevederilor art 46 alin 1 lit i din OUG 50/2010 aprobata prin Legea 288/2010 cu modificari si completari. Aceasta fapta se sanctioneaza conform prevederilor art 86 alin 1 din OUG 50//2010 cu amenda contraventionala de 10.000 lei. In baza art. 88 alin 1 lit c din OUG 50/2010 aprobata prin Legea 288/2010, se dispune sanctiunea contraventionala complementara de aducere a contractului in conformitate cu prevederile legale in termen de maximum 15 zile. Avand in vedere ca aceasta prevedere lipseste in toate contractele, comisarii care au analizat documentele puse la dispozitie, propun masura complementara prevazuta la art. 89 alin 1 lit b dinOUG 50/2010 de aducere a tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale intr-un termen de 30 de zile.

Data savarsirii faptei este aceeasi cu data constatarii deoarece agentii constatatori si-au format convingerea vinovatiei operatorului economic si, ca fapta este continua conform prevederilor legale in vigoare.

 • CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA – Bucuresti – Sector 6

In baza tematicii ANPC nr. 1/1093/08.05.2017 dispusa in baza Ordinului Presedintelui ANPC nr. 312/26.04.2017 au fost verificate 6 contracte de facilitate de credit si garantie puse la dispozitie de operatorul economic.

Toate contractele au fost incheiate in perioada 2007-2008 dupa care operatorul economic nu a mai semnat niciun contract ulterior acestei perioade. Analiza contractului mentionat la lit. F s-a facut in baza restructurarilor succesive de care a beneficiat consumatorul. La ora actuala, pe rolul instantelor de judecata exista trei cauze referitoare la posibile clauze abuzive la care ANPC nu este parte. Intrucat in perioada 2013-2014 operatorul economic a perceput dobanzi penalizatoare, acesta a stornat din proprie initiativa contravaloarea acestora.

 • PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN S.A. – Bucuresti – Sector 4

In urma analizarii contractelor de credit puse la dispozitie de operatorul economic de servicii  financiare s-au constatat urmatoarele : In contractul de credit nr … este mentionat la lit. L comision unic in suma de 910 lei. Acest comision este perceput conform alin. 2 pentru serviciu optional de gestionare la domiciliu a creditului. In contractele nr. … valoarea acestui comision este de 1300 lei iar contractele  nr. …. valoarea acestui comision este de 286 lei. Asadar, valoarea acestui comision este diferita de la un contract la altul desi, este acelasi serviciu prestat consumatorului. Din descrierea de mai sus rezulta in mod clar ca aceste sume nu reprezinta comision unic asa cum este definit de lege, ca fiind un comision care are o valoare identica pentru toti consumatorii,  care solicita profesionistului un serviciu suplimentar,  indiferent de tipul de produs financiar detinut. In cazul unei reclamatii inregistrata la ANPC  un consumator a semnat trei contracte in data de 07.10.2016, in 10.06.2016 si 15.04.2016 percepandu- se trei valori diferite al acestui serviciu, respectiv, 910 lei, 1495.45 lei si 1190.77 lei  Dealtfel prevederea legala referitoare la comisioanele permise face referire la servicii pe care consumatorul nu le cunoaste la semnarea contractului. In cazul de fata acest comision se percepe de la data semnarii contractului si este inclus in graficul de rambursare.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din OUG 50/2010 aprobata prin Legea 288/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru creditul acordat creditorul poate percepe numai: comision de analiza dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensatie in cazul rambursarii anticipate, costuri aferente asigurarilor si dupa caz, dobanda penalizatoare, alte costuri percepute de terti precum si un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor . Totodata, comisionul de analiza dosar si cel unic vor fi stabilite in suma fixa, aceeasi suma fiind perceputa tuturor consumatorilor cu acelasi tip de credit din cadrul aceleiasi institutii de credit. Aceste comisioane nu sunt percepute pentru toti clientii din portofoliu neintrand in categoria comisionului unic. In acest fel se incalca prevederile art. 36 alin 2 din OUG 50/2010 si se sanctioneaza in baza art. 86 alin. 2 din OUG 50/2010 cu amenda de 40.000 lei.

In baza art. 88 alin 1 lit c din OUG 50/2010 aprobata prin Legea 288/2010, se dispune sanctiunea contraventionala complementara de aducere a contractului in conformitate cu prevederile legale in termen de maximum 15 zile. Avand in vedere  faptul ca acest comision este perceput in majoritatea contractelor, comisarii care au analizat contractele puse la dispozitie propun masura complementara prevazuta la art. 89 alin 1 lit b din OUG 50/2010 de aducere a tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale intr-un termen de 30 de zile. Conform art. 88 alin 1 lit b se dispune sanctiunea contraventionala complementara de restituire a sumelor incasate fara temei legal intr-un termen de maximum 15 zile

Data savarsirii faptei este aceeasi cu data constatarii deoarece agentii constatatori si-au format convingerea vinovatiei operatorului economic si, ca fapta este continua conform prevederilor legale in vigoare.

 • TBI CREDIT IFN SA – Bucuresti – Sector 1

 

In contarctele de credit, la Conditii Generale art. 5.3 se mentioneaza la Asigurari aferente creditului “ Contractele de asigurare vor fi incheiate cu societati de asigurare agreate de creditor sau cu orice alt asigurator la libera alegere a imprumutatului si vor include prevederi acceptate de catre creditor cu privire la …”In urma solicitarii de a pune la dispozitie 10 contracte de asigurare cu alti operatori economici care au in portofoliu riscurile asigurate, profesionistul nu a putut face dovada  incheierii contractelor de asigurare cu alte firme de asigurare decat cele incheiate cu METROPOLITAN LIFE. Prin punctul de vedere transmis, profesionistul mentioneaza ca in evidentele sale nu au identificat contracte incheiate cu alt asigurator. Dealtfel, asa cum rezulta din documentele semnate operatorii de teren ai profesionistului, in baza acordului cu firma asiguratoare incheie concomitent cu contractele de credit si contractele de asigurare. In acest fel consumatorul nu are nici o alta posibilitate si nici informatie referitoare la valoarea altor asigurari si implicit, este nevoit sa accepte conditiile prezentate. Solicitand profesionistului, in cazul contractului nr …., o situatie a sumei virate catre asigurator, din totalul de 315.3 lei incasati de la consumator, pentru care acesta plateste dobanda, doar 70.94 lei au fost virati firmei de asigurare, si restul de 244.36 lei reprezinta comisionul agentului care a incheiat contractul.

Un alt exemplu, in cazul contractului …., valoarea asigurarii este de 1167.39 lei din care 262.66 lei virati catre asigurator, restul de 904.73 lei comisionul angajatului. Asa cum rezulta din descrierea de mai sus consumatorii, in principal pensionari si persoane vulnerabile, fara cunostinte de specialitate, semneaza aceste contracte, angajatii profesionistului avand tot interesul sa-i lamaureasca sa semneze aceste asigurari la firma agreata intrucat aproape 80% din valoarea asigurarii, pentru care consumatorul plateste dobanda, reprezinta comisionul agentului. In acest fel, este evident faptul ca reprezentantii operatorului economic au tot interesul sa semneze contracte de asigurare cu firma de asigurari agreata datorita comisioanelor substantiale pe care le incaseaza. In acest fel putem concluziona, in mod clar, ca profesionistul impune consumatorului incheierea contractului de asigurare cu o societate agreata de banca avand un interes personal in obtinerea de venituri banesti , luand in calcul faptul ca aceasta asigurare care are denumirea: “asigurare de viata si pierederea involuntara a locului de munca “ este semnata, in principal, de persoane vulnerabile respectiv, pensionari care nu au cunostiintele necesare de specialitate, ei dorind doar un credit rapid.

Prin urmare, cosumatorul trebuie sa ia o decizie de tranzactionare sub presiunea acordarii creditului.

In acest fel, operatorul economic a utilizat o practica comerciala incorecta contrara diligentei profesionale care a deformat in mod esential comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge ori al unui membru mediu al unui grup cand practica comerciala este adresata unui anumit grup de consumatori vulnerabili care doresc achizitionarea unui bun sau o suma de bani in numerar. Trebuie sa precizam faptul ca contractul incheiat intre parti se prezinta a fi un act juridic standard preformulat, conditiile generale fiind stabilite in mod unilateral de catre profesionist, consumatorii fiind obligati sa-si exprime acordul cu privire la totalitatea clauzelor pentru a obtine  suma de bani. Optiunea imprumutantului de a incheia sau nu contractul cu profesionistul, nu inlatura in nici un fel situatia in care se gaseste beneficiarul, care trebuie sa accepte in loc conditiile stabilite de imprumutator. Diligenta profesionala asa cum este definita de lege reprezinta competenta si grija asteptata in mod rezonabil de catre un consumator din partea comerciantilor, in conformitate cu practicile corecte de piata si principiul general al bunei credinte in domeniul de activitate al acestora. In cazul de fata nu putem discuta de o practica corecta si principiul  bunei credinte intrucat operatorul de servicii financiare transmite aceste informatii ramanand un termen foarte scurt, in cazul de fata aceeiasi zi, in care consumatorul trebuie sa ia o decizie de tranzactionare fara a avea posibilitatea de a analiza efectele asupra costului total al creditului, acestea marind valoarea totala platibila si asa impovaratoare pentru pensionari. Astfel, prin plata acestei asigurari, de fapt consumatorul mai plateste o dobanda, care conduce la costuri foarte mari si care  nu sunt aduse la cunostinta la semnarea contractului ci prezentate ca si o facilitate .

Prin modul in care operatorul economic procedeaza la acordarea creditelor utilizeaza o practica comerciala incorecta contrara diligentei profesionale si deformeaza in mod esential comportamentul consumatorului mediu caruia i se adreseaza avand in vedere faptul ca practica comerciala este adresata grupurilor vulnerabile de consumatori care doresc un credit urgent. In situatia de fata operatorul economic de servicii financiare utilizeaza o practica comerciala incorecta asa cum este definita de lege incalcandu-se prevederile art. 15 alin 1 lit a),  coroborat cu art. 4 alin 1 din Legea 363/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art 15 alin 1 lit a coroborat cu art 17 alin 1 cu amenda de 10.000 lei.  Totodata in baza prevederilor art 13 alin 1 lit a din Legea 363/2007 se propune incetarea practicilor incorecte.

In contractele de credit incheiate, la solicitarea expresa de a prezenta cele doua variante de rambursare a creditelor respective, in rate egale (anuitati) sau prin rate descrescatoare, profesionistul nu a putut face dovada ca i-a prezentat consumatorului cele doua variante. In cazul contractului nr 512118/28.08.2017 consumatorului i s-a oferit doar varianta de rambursare cu rate egale la care vaoarea totala platibila este de 40514.43 lei fata de variant cu rate descresatoare la care valoarea totala platibila este de 36616.98 lei. Practic cu 4000 lei mai putin ar plati consumatorul in varianta ratelor descrescatoare, varianta care insa nu i-a fost prezentata pentru a alege in cunostiinta de cauza, asa cum prevede legea. In contractul nr 309458NA/12.04.2017 valoarea totala platibila cu rate egale este de 7712.77 lei iar in varianta cu rate descrescatoare aceasta este de 7193.89 lei, aproape 500 lei mai putin in varianta cu rate descrescatoare. In contractul nr. 295324NA/13.02.2017 valoarea totala platibila cu rate egale este 10499.92 lei iar in varianta cu rate descrescatoare este de 9793.86 lei rezultand o diferenta de peste 700 lei. Astfel, consumatorului ii sunt afectate interesele economice si se incalca prevederile art 38 1^1 din OUG 50/2010 aprobata prin Legea 288/2010 sanctionat contraventional prin art 86 alin 2 din OUG 50/2010 cu amenda de 20.000 lei. In baza art. 88 alin 1 lit c din OUG 50/2010 aprobata prin Legea 288/2010, se dispune sanctiunea contraventionala complementara de aducere a contractului in conformitate cu prevederile legale in termen de maximum 15 zile.

In urma analizarii contractelor acestea contin Conditii Speciale, si conditii generale care nu sunt semnate de consumator. Avand in vedere faptul ca prevederile art, 46  lit q, r ,s, s , u  nu se regasesc in conditiile speciale, profesionistul facand trimitere la Conditiile Generale ,se incalca prevederile art. 46 alin 2 din OUG 50/2010 aprobata prin Legea 288/2010 sanctionate contraventional prin art 86 alin 1 cu amenda de 10.000 lei. In baza art. 88 alin 1 lit c din OUG 50/2010 aprobata prin Legea 288/2010, se dispune sanctiunea contraventionala complementara de aducere a contractului in conformitate cu prevederile legale in termen de maximum 15 zile

Avand in vedere faptul ca aceste deficiente sunt in majoritatea contractelor, comisarii care au analizat contractele puse la dispozitie propun masura complementara prevazuta la art. 89 alin 1 lit b din OUG 50/2010 de aducere a tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale intr-un termen de 30 de zile.

Data savarsirii faptei este aceeasi cu data constatarii deoarece agentii constatatori si-au format convingerea vinovatiei operatorului economic si, ca fapta este continua conform prevederilor legale in vigoare.

 • UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN S.A. – Bucuresti – Sector 1

In contractul de credit de nevoi personale nr. …. de catre consumatoarea …… nu a fost identificata valoarea dobanzii penalizatoare decat in ISNE. In acest fel prin lipsa ratei dobanzii in cazul platilor restante aplicabila la data incheierii contractului de credit , si masurile pentru ajustarea acesteia se incalca prevederile art 46 alin 1 lit m din OUG 50/2010 si se sanctioneaza conform art 86 alin 1 din OUG 50/2010 aprobata prin Legea 288/2010 , cu amenda de 10000 lei.

In baza art. 88 alin 1 lit c  din OUG 50/2010 aprobata prin Legea 288/2010, se dispune sanctiunea contraventionala complementara de aducere a contractului in conformitate cu prevederile legale in termen de maximum 15 zile. Avand in vedere  faptul ca dobanda penalizatoare nu este mentionata in nici un contract similar,  comisarii care au analizat contractele puse la dispozitie propun masura complementara prevazuta la art. 89 alin 1 lit b din OUG 50/2010 de aducere a tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale intr-un termen de 30 de zile.

In ISNE este mentionat ca si Avertisment raportarile catre biroul de credite si CRC intr-o forma neechivoca informatia referitoare la cuantuumul sumelor pentru care consumatorul urmeaza a fi raportat la cele doua institutii. Se mentioneaza ca raportarile catre biroul de credite se face in cazul unor restante mai mari de 30 zile pentru o valoare mai mare de 11 lei cand in realitate aceasta valoare este de 30 lei.In acest fel se incalca prevederile art 14 alin 1 lit o  din OUG 50/2010 sanctionat contraventional cu Avertisment conform art 7 din OG 2/2001.

De asemenea la Cap 6  art 6.1.lit a din Conditii generale se mentioneaza ca neplata a patru totaluri lunare de plata consecutive conduce la exigibilitate anticipate, incalcandu-se prevederile art 38 alin 9 din OUG 50/2010 si se sanctioneaza contraventional prin art 7 din OG 2/2001.

In baza art. 88 alin 1 lit c  din OUG 50/2010 aprobata prin Legea 288/2010, se dispune sanctiunea contraventionala complementara de aducere a contractului in conformitate cu prevederile legale in termen de maximum 15 zile. Avand in vedere  faptul ca aceste informatii sunt incorecte, comisarii care au analizat contractele puse la dispozitie propun masura complementara prevazuta la art. 89 alin 1 lit b din OUG 50/2010 de aducere a tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale intr-un termen de 30 de zile.

Data savarsirii faptei este aceeasi cu data constatarii deoarece agentii constatatori si-au format convingerea vinovatiei operatorului economic  si ,ca fapta este continua conform prevederilor legale in vigoare.

 

 • PATRIA CREDIT IFN – Voluntari – Judetul Ilfov

Nu incheie contracte de credit cu consumatori persoane fizice.

 

 • KROM INVEST IFN SA – Galati – Judetul Galati

Prin invitatia seria ANPC nr.0111703 din data de 12.06.2017 (anexa 1 la prezentul PVCC), echipa de comisari a solicitat operatorului financiar nebancar copii dupa contractele de credit incheiate cu consumatorii personae fizice, existente in portofoliul acestuia la data invitatiei, precum si materiale publicitare care stau la baza promovarii contractelor de credit din oferta curenta.

In urma analizarii documentelor puse la dispozitie in conformitate cu Procedura Cadru de Control privind Activitatea de Supraveghere si Control aprobata prin Ordin nr.312/26.04.2017 al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, echipa de control a adus la cunostinta reprezentantilor operatorului financiar nebancar incalcarile reglementarilor legale din domeniul protectiei consumatorilor dar si consecintele aferente acestor deficiente.

In urma discutiilor purtate de catre echipa de control cu reprezentatii operatorului financiar nebancar

SC Krom Invest IFN SA -Galati a emis adresa inregistrata la ANPC Bucuresti prin care aduce la cunostinta ANPC faptul ca si-a insusit observatiile/recomandarile astfel ca anumite clauze din contractele incheiate nu mai au aplicabilitate, precum si faptul ca alte clauze din contractele de credit vor fi reformulate in scopul unei transparente mai mari fiind aplicabile tuturor contractelor aflate in portofoliul Krom Invest IFN SA si in care se regasesc , eliminand in acest sens eventualele neintelegeri in interpretarea articolelor din contracte.

In urma analizarii documentelor puse la dispozitie s-au constatat urmatoarele:

Contractele de credit sunt identice ca structura (credit de consum fara giranti, cu giranti, cu ipoteca) si mentionam astfel,  Contractul de credit nr.74/26.04.2017- art.3.9. “ Ori de cate ori rata lunara de plata sau orice alta suma datorata contractual este scadenta si neplatita la termenele stabilite prin prezentul contract si/sau actele aditionale, creditul va fi considerat de drept in intarziere, de la data respective, fara nici o alta formalitate…calculand asupra creditului restant dobanzi penalizatoare de 360% pe an, calculate la valoarea creditului restant, incepand cu urmatoarea zi dupa scadenta .” In acest contract rata dobanzii este de 24%./an. Acest fapt contravine art.38(2) din OUG NR.50/2010 modificata prin OUG 52/2016- “Rata dobanzii penalizatoare se calculeaza pe baza de procent fix ce nu poate fi mai mare de trei puncta procentuale, care se adauga la rata dobanzii curente si se aplica la principalul restant.

Art.3.10 din Contractul de credit nr.74/26.04.2017 “In caz de executare silita se vor calcula dobanzi penalizatoare de 90%  pe an la valoarea soldului creditului restant, incepand cu urmatoarea zi dupa data depunerii cererii de executare silita. Dobanzile penalizatoare din prezentul contract se vor calcula pana la stingerea integrala a obligatiilor Debitorului fata de Creditor.”

Acest fapt contravine art.38(6) din OUG nr.50/2010 modificata prin OUGnr.52/2016-“Pe parcursul procedurii de executare silita se interzice perceperea dobanzilor si a dobanzilor penalizatoare.”

In Materialele publicitare care stau la baza promovarii contractelor de credit din oferta curenta: reclamele din ziarele locale Viata Libera Galati si Obiectiv Vocea Brailei enuntul este urmatorul: “SC Krom Invest IFN SA Credite in maxim 24 ore pentru persoane fizice Fara Giranti si persoane juridice in Conditii avantajoase.”Nu sunt mentionate informatiile standard prin intermediul unui exemplu reprezentativ fapt ce contravine art.9 (2) din  OUG nr.50/2010 modificat prin OUG nr.52/2016.

Sc Krom Invest IFN SA nu a putut face dovada acordului scris al consumatorului privind reducerea perioadei de 15 zile a informatiilor prevazute la art.2 lit a din OUG nr.50/2010 modificata prin OUG nr.52/2016, fapt ce contravine art.11(3) din OUG nr.50/2010 modificata prin OUG nr.52/2016.

De asemenea, operatorul financiar nebancar nu inmaneaza consumatorului, la primirea cererii de credit si a celorlalte documente un inscris datat, semnat si cu numar de inregistrare, care sa contina confirmarea creditorului ca I s-au predate toate actele necesare acordarii creditului, fapt ce contravine art.20(2) din OUG nr.50/2010 modificata prin OUG nr.52/2016.

 • VIVA CREDIT IFN SA – Bucuresti – Sector 1

La data si ora controlului s-au constatat urmatoarele aspecte: Prin invitatia seria ANPC, nr. 0111702/12.06.2017 echipa de control a solicitat operatorului VIVA CREDIT IFN S.A. copii dupa cele doua tipuri de contracte emise si anume: contracte cu plata in maxim 35 de zile, cu suma imprumutata intre 100-1500 lei si contracte cu plata in 12 rate lunare cu sume cuprinse intre 1.000-10.000 lei existente in portofoliul operatorului la data prezentei, precum si pliantele publicitare pentru care acesta isi promoveaza contractile de credit oferite consumatorilor.

In urma discutiilor purtate de catre echipa de control cu reprezentantii VIVA CREDIT IFN S.A, s-a emis adresa nr. 7423/13.06.2017, inregistrata la ANPC sub nr. 1368/13.06.2017 in care se aduce la cunostinta ANPC, ca anumite clauze din contractele incheiate nu mai au aplicabilitate, precum si faptul ca alte clause din contractual de credit, vor fi reformulate in scopul unei transparente mai mari, eliminand posibilitatea ca institutia financiara nebancara in cauza sa afecteze interesele economice ale consumatorilor personae fizice.

Anexa mentionata reprezinta Anexa 1 la prezentul PVCC, controlul a fost efectuat in baza actiunii tematice nr. 1/1093/2017 dispusa de presedintele ANPC, privind respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la incheierea contractelor de credit, cu sau fara ipoteca, de catre institutiile financiar nebancare.

In prevederile OUG 50/2010 privind contractile de credit pentru consumatori, art. 11, al (3) perioada de 15 zile prevazuta la alin 2 lit a se poate reduce cu acordul scris al consumatorului, prevedere ce nu se regaseste in contractele de credit, institutia financiara nebancara, va adauga in pg 1 mentiunea (…) doresc reducerea perioadei de 15 zile conform OUG 50/2010. In prezentul PVCC, data savarsirii faptei se considera data incheierii contractelor A fost aplicat Avertisment si masura pentru aducerea contractului la conformitate cu prevederile legale intr-un termen de maximum 15 zile conform art. 88 (1) lit c.

 • CLARET EURO CREDIT IFN SA – Bucuresti – Sector 1

Controlul a fost efectuat in baza actiunii tematice 1/1093/2017, dispusa de Presedintele ANPC,privind  respectarea prevederilor legale privind Protectia Consumatorilor la incheierea contractelor de credit cu sau fara ipoteca, de catre institutiile financiar-nebancare.

La data si ora controlului s-au constatat urmatoarele aspecte:

Prin Invitatia seria ANPC nr.0111701/12.06.2017,echipa de control a solicitat operatorului CLARET EURO CREDIT IFN SA, copii ale celor trei tipuri de contracte incheiate ,exitente in portofoliu pana la data curenta ,precum si pliantele publicitare prin care banca isi promoveaza contractele de credit oferite consumatorilor.

In urma discutiilor purtate de echipa de control cu reprezentantii CLARET EURO CREDIT IFN SA, s-a emis adresa nr.343/14.06.2017,inregistrata la ANPC sub nr:1377/14.06.2017 si in care se aduce la cunostinta ANPC, ca anumite clauze din contractele incheiate , nu mai au aplicabilitate, precum si faptul ca alte clauze din contractul de credit vor fi reformulate,in scopul unei transparente mai mari,eliminand posibilitatea  ca IFN-ul  sa afecteze interesele economice ale consumatorilor persoane fizice, adresa mentionata reprezinta ANEXA 1 la prezentul PVCC.

La  Contractul de credit cu garantie reala imobiliara nr….., pe numele OICANARU ION, Cap.2.2.9(DAE) si la Contractele similare depuse de CLARET EURO CREDIT IFN SA,valoarea elementelor de cost mentionate, incluse in Valoarea totala platibila de catre Imprumutat,lit(c), comisionul de administrare credit in valoare 2800 lei,reprezinta 4% din soldul curent al creditului.

La data acordarii creditului,data incasarii comisionului de administrare(in avans si in totalitate), institutia financiara-nebancara CLARET EURO CREDIT IFN SA, nu poate motiva incasarea acestuia in avans si contravine Art.36(3) din OUG50/2010, unde comisionul de administrare se percepe pentru monitorizarea si efectuarea de operatiuni de catre creditor, in scopul utilizarii rambursarii creditului acordat consumatorului.

De asemenea, in materialele publicitare puse la dispozitie de catre IFN-CLARET EURO CREDIT SA( pag web PLOIESTI), aceasta acorda credite rapide la domiciliu, conditii speciale pentru posesorii auto,rate fixe in lei,oferte negociabile fara exemplu semnificativ,conditionate de completarea unui formular (FLAYER PLOIESTI), credite cu si fara garantii „de la 1000 la sute de mii de EURO”, fara exemplu semnificativ,acestea fiind conditionate de apelarea la numarul de telefon-0319667, sau la deplasarea la Sucursala CLARET Ploiesti.  Aceste fapte contravin Art.9.2. din OUG 50/2010,modificata prin OUG 52/2016.

CLARET EURO CREDIT IFN SA, nu a putut face dovada Acordului scris  al Consumatorului privind reducera perioadei de 15 zile,a informatiilor prevazute la Art.2. lit.a, din OUG 50/2010, modificata prin OUG 52/2016.

CLARET EURO CREDIT IFN SA, nu inmaneaza consumatorului, la primirea Cererii de Credit si a celorlalte documente, un inscris datat,semnat,cu numar de inregistrare,care sa contina confirmarea creditorului ca i s-au predat toate actele necesare acordarii creditului, fapt ce contravine Art.20(2) din OUG 50/2010, modificata cu OUG 52/2016.

Data savarsirii faptei este aceeasi cu data constatarii faptei, deoarece agentii constatatori si-au format convingerea vinovatiei operatorului economic CLARET EURO CREDIT IFN SA.

 • CREDIT PENTRU FIECARE IFN SA – Bucuresti – Sector 1

Controlul a fost efectuat in baza actiunii tematice dispuse de catre presedintele ANPC privind respectarea prevederilor legale a protectiei consumatorilor la incheierea contractelor de credit cu sau fara ipoteca de catre institutiile financiar nebancare. Data savarsirii faptei este aceeasi cu data constatarii faptei deoarece agentii constatatori si-au format convingerea vinovatiei operatorului economic la aceasta data.

Prin invitatia seria ANPC NR. 0111704/12.06.2017 echipa de comisari a solicitat operatorului financiar nabancar copii dupa contracte de credit incheiate cu consumatorii fizice, existente in portofoliul acestuia la data invitatiei precum si materiale publicitare care stau la baza promovarii contractelor de credit din oferta curenta. In urma analizarii documentelor puse la dispozitie in conformitate cu Procedura Cadru de Control privind Activitatea de Supraveghere si Control aprobata prin ordin nr.312/26.04.2017 al Presedintelui ANPC echipa de control a adus la cunostinta reprezentantilor operatorului financiar nebancar incalcarile reglementarilor legale din domeniul protectiei consumatorilor dar si consecintele aferente acestor deficiente. In urma discutiilor purtate de catre echipa de control cu reprezentantii operatorului financiar nebancar, S.C CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A a emis adresa nr. 2443/14.06.2017 inregistrata la ANPC sub NR 1318/14.06.2017 prin care adduce la cunostinta ANPC faptul ca si-a insusit observatiile/ recomandarile, astfel ca anumite clause din contractele incheiate nu mai au aplicabilitate, precum si faptul ca alte clauze din contractele de credit vor fi reformulate. Adresa mentionata constituie anexa nr 2 din prezentul PVCC. In contractele de credit puse la dispozitie s-au constatat urmatoarele:

Contract de credit nr. … (contracte identice ca structura), la capitolul 6 “Pentru creditul pus la dispozitie CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A percepe urmatoarele comisioane, conform reglementarilor proprii: lit. b) comision de administrare credit   3,00 %/ AN, care se calculeaza la soldul curent si se percepe doar pentru primul an de contract. Suma calculate ca reprezentand valoarea comisionului de administrare va fi retinuta in mod automat din suma creditata si scazuta din valoarea ce urmeaza sa fie tranferata in contul Imprumutatului”. Deci la data acordarii creditului, data incasarii comisionului de administrare (in avans si in totalitate) institutia financiar nebancara nu poate motiva incasarea acestuia in avans si contravine art. 36 (3) din OUG 50/2010 modificata prin OUG 52/2016 fiind sanctionat conform art.86 (2) din OUG 50/2010 modificata cu 20.000 lei

In contractele cu garantie imobiliara operatorul economic nu ofera consumatorilor posibilitatea achitarii ratelor fara costuri, fapt ce contravIne art. 16 lit c din OUG 52/2016 si se sanctioneaza conform art. 7 din OG 2/2001 cu Avertisment.

Conform art 88 (1) din OUG 50/2010 modificata prin OUG 52/2016 – aducerea contractelor de credit la conformitate cu prevederile legale intr-un termen de maxim 15 zile.

 • IMOCREDIT IFN S.A. – Cluj Napoca – Judetul Cluj

În timpul acțiunii de control operatorul economic ne-a pus la dispoziție spre analiză 3 contracte de credit încheiate cu persoane fizice

În urma verificării acestor documente puse la dispoziție de către IMOCREDIT IFN SA au fost constatate următoarele:

 • În contractul de credit nr. … încheiat cu …. pentru suma de 11.000 EURO există următoarele clauze contractuale:

La Cap. 1 pct. 1.1. se prevede că ” Obiectul creditului este acordarea de către Creditorul Ipotecar Împrumutatului a unui credit în sumă de 11.000 EURO,” și nu se specifică conform prevederilor art. 26 (1) lit. h) din OUG 52/2016 cursul de schimb al EURO la data încheierii contractului pentru creditele în valută. Fapta încalcă prevederile art. 26 (1) lit. h) din OUG 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment  conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și conform art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

În tot cuprinsul contractului nu este menționat dreptul consumatorului de a putea converti, oricând pe parcursul relaţiei contractuale, contractul de credit într-o monedă alternativă. Fapta încalcă prevederile art. 31 din OUG 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment  conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

 

În toate cele 3 tipuri de contracte analizate (Contractul de credit nr. …. în EURO, contractul de credit ipotecar pentru achiziționarea unui imobil nr. …. în LEI și contractul de credit ipotecar pentru nevoi personale  nr. …. în LEI) au fost constatate următoarele clauze cu deficiențe:

La art. 4.2. lit. b) paragraf 3 din contract se prevăd următoarele: „Modificarea dobanzii variabile se poate efectua daca variatia indicelui de referinta Euribor la perioada de 6 luni este de cel puţin +/- 0,25 puncte procentuale raportata la valoarea indicelui de referinta Euribor pentru ultima zi a semestrului anterior (30 iunie, 31 decembrie).”.

În ” TERMENI SI CONDITII GENERALE DE CREDITARE” la art. 7 pct. 7.1. lit. b) se prevede faptul că ”Imprumutatul, Codebitorul si/sau Garantul au urmatoarele drepturi :

 1. b) de a beneficia pe durata creditului de cel mult două modificări ale condițiilor contractuale stabilite anterior;”

Pentru aceaste clauze există indicii temeinice că îndeplineșc condițiile de clauză abuzivă  prevăzute la art. 4 din Legea nr. 193/2000 , nefiind negociate direct cu consumatorul și creând un dezechilibru semnificativ pentru consumator, IMOCREDIT IFN SA obligându-se să elimine din contracte aceste clauze contractuale prin punctul de vedere nr. 1675 / 13.06.2017.

În ” TERMENI SI CONDITII GENERALE DE CREDITARE” la art. 8 pct. 8.1 lit. f) se specifică în enumerarea cazurilor de culpă  și cazul de ” Neasigurarea imobilului adus in garantie, precum si neachitarea primelor de asigurare ; nedepunerea la Creditorul Ipotecar a documentelor care justifica plata primelor de asigurare in cazul in care asigurarea se face altfel decat prin intermediul Creditorului Ipotecar ;”, iar la art. 8.2.  se stipulează fapătul că ” În cazul în care Împrumutatul, Codebitorul si/sau Garantul nu vor remedia situatia intr-o măsură care sa satisfaca si sa fie acceptata de Creditorul Ipotecar conform solicitarilor exprimate in notificare, Creditorul Ipotecar are dreptul  sa rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare scrisa, fara preaviz sau alta formalitate. Rezilierea Contractului se produce de plin drept fara a fi necesara punerea in intarziere a Imprumutatului, Codebitorului si/sau Garantului şi fără intervenţia unei instanţe judecătoreşti. La data rezilierii, obligatiile de plata ale Imprumutatului, Codebitorului si/sau Garantului devin exigibile, trecandu-se la restanţă intregul sold al creditului. Art.6.11 si 6.12 din contractul de creditnu se aplică în cazul în care creanţa ipotecară devine exigibilă înainte de termen în alte cazuri decat întarzierea la plată.”

Totodată, la art 8.3. din contractul de credit se stipulează fapătul că” Imprumutatul/Garantul se obliga sa mentina/reinnoiasca polita/politele de asigurare pe toata durata derularii Contractului, pana la recuperarea integrala de catre Creditorul Ipotecar a sumelor datorate de Imprumutat, Codebitor si/sau Garant conform Contractului, precum si sa nu modifice suma asigurata sau o alta conditie a politei/politelor de asigurare, fara acordul prealabil scris al Creditorului Ipotecar.

Creditorul Ipotecar este mandatat de catre Imprumutat/Garant sa incheie, in numele şi pe seama sa, politele de asigurare si sa faca plata primelor de asigurare pe cheltuiala Imprumutatului/Garantului, daca acesta din urma nu si-a indeplinit la timp aceasta obligatie, urmand a se recupera cu prioritate contravaloarea primei de asigurare plătita, inclusiv TVA, din sumele depuse de Împrumutat în contul curent pentru rata / ratele imediat următoare, precum si din orice sume achitate de Imprumutat, Codebitor si/sau Garant inclusiv in procedura de executare silita.

Creditorul Ipotecar încheie poliţa de asigurare numai după notificarea prealabilă a consumatorului, în scris, prin mijloace care asigură confirmarea primirii. Prin notificare, creditorul îl informează pe consumator cu privire la: obligaţia de prelungire/reînnoire a poliţei de asigurare, dreptul creditorului de a încheia poliţa de asigurare în numele şi pe costul consumatorului, condiţiile poliţei de asigurare ce urmează a fi încheiate. Notificarea se transmite consumatorului cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării valabilităţii poliţei de asigurare.

Creditorul Ipotecar transmite consumatorului o copie a poliţei de asigurare încheiate în numele şi pe costul consumatorului în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii.”

În condițiile în care creditorul este mandatat să încheie în numele și pe cheltuiala debitorului asigurarea PAD și asigurarea facultativă în cazul în care aceasta nu este încheiată și achitată de debitor, declararea creditului scadent anticipat în aceste condiții este o clauză pentru care există temeinice că îndeplinește condițiile de clauză abuzivă  prevăzute la art. 4 din Legea nr. 193/2000 , nefiind negociată direct cu consumatorul și creând un dezechilibru semnificativ pentru consumator în cazul decarării scadente anticipat a creditului.

IMOCREDIT IFN SA obligându-se să elimine din contracte această clauză contractuală prin punctul de vedere nr. 1675 / 13.06.2017.

În ” TERMENI SI CONDITII GENERALE DE CREDITARE” la art. 8 pct. 8.1 lit. j) se prevede faptul că ” Punerea în executare a oricărei obligaţii financiare sau garanţii ori instituirea de măsuri asiguratorii cu privire la Împrumutat, Codebitor şi /sau Garant”, clauză care încalcă prevederile art 19 alin 3) lit. c) din OUG 52/2016 care înterzice expres includerea în contractele de credit ipotecare a unei clauze prin ” care creditorul poate declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu si-a îndeplinit obligaţiile conform altor contracte de credit încheiate cu alţi creditori”, operatorul economic încalcă prevederile art 19 alin 3) lit. c) din OUG 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

În punctul de vedere nr. 1675 / 13.06.2017 IMOCREDIT IFN SA se angajează să modifice toate deficiențele constatate cu ocazia prezentei acțiuni de control, a modificat deja clauzele contractuale de mai sus din drafturile de contract și va modifica prin acte adiționale contractele deja încheiate cu consumatorii din tot portofoliul de contracte (11 contracte).

Pentru contractele analizate, data săvârșirii faptei este data încheierii contractelor și este aceeași cu data constatării faptei care se consideră data de 14.06.2017, dată la care comisarii ANPC au constatat săvârșirea faptelor menționate mai sus și existența în contractele de credit a clauzelor contractuale cu deficiențe enumerate anterior.

Totodată, la data de 11.05.2017 au fost verificate împreună cu operatorul economic informațiile puse la dispoziția consumatorilor pe site-ul http://www.imogrup.ro și s-a constatat faptul că pe acest site pe care operatorul economic își face publicitate, nefiind oferite consumatorilor toate informațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din OUG nr. 52/2016 care prevede:”Art. 7. –

(1) Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie să cuprindă informații standard în conformitate cu prezentul articol.

(2) Informațiile standard indică următoarele:

 1. a)identitatea creditorului sau, după caz, a intermediarului de credite ori a reprezentantului desemnat;
 2. b)dacă este ca zul, faptul că respectivul contract de credit va fi garantat fie printr-o ipotecă asupra unui bun imobil, fie printr-un alt drept legat de un bun imobil;
 3. c)rata dobânzii, indicând dacă este fixă sau variabilă sau o combinație a amândurora, împreună cu informații privind toate costurile incluse în costul total al creditului pentru consumator;
 4. d)valoarea totală a creditului;
 5. e)valoarea DAE;
 6. f)durata contractului de credit;
 7. g)valoarea ratelor;
 8. h)valoarea totală plătibilă de către consumator;
 9. i)numărul ratelor;
 10. j)avertizarea consumatorului asupra faptului că posibilele fluctuații ale ratei de schimb valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de consumator, dacă este cazul;
 11. k)obligativitatea de a încheia un contract de asigurare de viață și/sau asigurare de incendiu și alte calamități menționată în mod clar, concis și vizibil, împreună cu DAE, precum și posibilitatea de a încheia un contract de asigurare pentru risc financiar de neplată.

(4) Informațiile prevăzute la alin. (2), cu excepția celor menționate la lit. a), b) sau j), sunt furnizate prin intermediul unui exemplu reprezentativ și sunt conforme cu respectivul exemplu reprezentativ de la început până la sfârșit.”

În informațiile specificate pe acest site consumatorii nu sunt avertizați asupra faptului că posibilele fluctuații ale ratei de schimb valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de consumator, iar informațiile prevăzute la art. 7 alin 1 lit. d) – i) din OUG nr. 52/2016 nu sunt furnizate prin intermediul unui exemplu reprezentativ și să fie conforme cu respectivul exemplu reprezentativ de la început până la sfârșit.

Prin aceste fapte, IMOCREDIT IFN SA încalcă prevederile art. 7 alin. (1), lit. d) – k) din OUG nr. 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001  și conform  art. 123 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de corectarea oricăror neconformități cu prevederile legale constatate prin prezentul proces verbal de constatare a contravenției în termen de maxim 15 zile calendaristice.

Data săvârșirii faptei este aceeași cu data constatării faptei, adică data de 11.05.2017, dată la care comisarii ANPC au constatat săvârșirea faptelor menționate mai sus conform Print de pe site-ul http://www.imogrup.ro  . La data de 14.06.2017 au fost verificate împreună cu operatorul economic informațiile puse la dispoziția consumatorilor pe site-ul http://www.imogrup.ro și s-a constatat faptul că site-ul a fost modificat conform prevederilor art. 7 din OUG nr. 52/2016

Continuare lit. J Sancțiuni contravenționale aplicate, punctul 45, pct. 46, pct. 47, pct. 48

 • Încălcarea prevederilor art. 26 (1) lit. h) din OUG 52/2016 constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment  conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și conform art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.
 • Încălcarea prevederilor art. 31 din OUG 52/2016 constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment  conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.
 • Încălcarea prevederilor art 19 alin 3) lit. c) din OUG 52/2016 constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (1), lit. d) – k) din OUG nr. 52/2016 constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și conform  art. 123 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de corectarea oricăror neconformități cu prevederile legale constatate prin prezentul proces verbal de constatare a contravenției în termen de maxim 15 zile calendaristice.

 • CREDIT COMPANY IFN SA – Oradea – Judetul Bihor

În timpul acțiunii de control operatorul economic ne-a pus la dispoziție spre analiză 3 contracte de credit încheiate cu persoane fizice.

În urma verificării acestor documente puse la dispoziție de către CREDIT COMPANY IFN SA au fost constatate următoarele:

În contractul de credit nr. nr. …. încheiat cu ….. există următoarele clauze contractuale:

 • Valoarea creditului acordat garantat cu ipotecă – 15000 lei,
 • Durata creditului – 60 luni,
 • Comision de analiza dosar 250 lei,
 • Comision de administrare credit 750 lei (reprezentând 0,5% din soldul curent al creditului),
 • Dobânda este fixă și este de 36% pe an
 • Dobânda totală este de 17519,98 lei
 • Valoarea totală plătibilă este de 32519,40 lei
 • DAE este de 43,36%
 • La Cap. 8 Dobânda penalizatoare se prevăd următoarele:
 • 8.4. ”Părțile stabilesc de comun acord ca, rata dobânzii penalizatoare, pentru neplata la termen a sumelor datorate, să fie în cuantum de 0,11 puncte procentuale care se adauga la rata dobânzii remuneratorii”
 • 8.5. ”Formula de calcul a dobânzii penalizatoare este

Sr x RDP x Nzi

DP = –––––––––                RDP = 3% + DA

                  100

DP = dobânda penalizatoare

Sr= sold restant (doar capital)

RDP = rata dobânzii penalizatoare

Nzi = numărul de zile calendaristice întârziere

DA = dobânda remuneratorie anuală”

                                   

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că efectuând calculele, conform datelor declarate de operatorul economic, respectiv procentul de 0,11% / zi întârziere luat în calcul la determinarea dobânzii penalizatoare, rata dobânzii penalizatoare depășește cu mai mult de 3%  și se adaugă la rata dobânzii remuneratorii.

Față de dobânda remuneratorie specificată în contract, care este de 36%/an, din calcul rezultă următoarele:

 • Rata dobânzii penalizatoare = 0,11 * 360 = 39,60% / an luându-se în calcul anul de 360 zile
 • Rata dobânzii penalizatoare = 0,11*365 = 40,15% / an luându-se în calcul anul de 365 zile     

Astfel, stipularea în contract și practicarea unei rate a dobânzii penalizatoare care depășește 3 puncte procentuale și se adaugă la rata dobânzii remuneratorii încalcă prevederile art. 53 alin. (1) din OUG nr. 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de corectarea oricăror neconformități cu prevederile legale constatate prin prezentul proces verbal de constatare a contravenției în termen de maxim 15 zile calendaristice.

În contractul de credit nr. …. încheiat cu …. există următoarele clauze contractuale:

 • La Cap. 7 Dobânda anuală efectivă se prevăd următoarele:
 • La pct. 7.5. ”Valoarea totală plătibilă de debitor pentru creditul acordat în condițiile prezentului contract determinată pentru calcului DAE, este de 32.519,40 lei, reprezentând suma dintre valoarea totală a creditului contractat și costul total a acestuia pentru debitor (dobânda totală)”
 • La pct. 7.6. Valoarea elementelor de cost menționate mai sus, incluse în valoarea totală plătibilă de debitor , este:
 • Valoarea totală a creditului de 15.000 lei
 • Dobânda totală în valoare de 17519,98 lei
 • Valoarea comisionului de administrare 750 lei.
 • Totodată, la cap. 9 Comisioane, pct. 9.1. din contract se prevede perceperea unui comision de analiză dosar în cuantum de 250 lei care se achită odată cu depunerea cererii de creditare .”

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că valoarea costului total al creditului și valoarea totală plătibilă nu au fost calculate corect, neincluzându-se valoarea comisionului de analiză dosar și valoarea comisionului de administrare credit.

Astfel, calculul corect pentru cele doi indicatori financiari este următorul:

 • costul total al creditului: 17519,98+750+250=18 519,98 lei
 • valoarea totala platibila: 18519,98+15000=33519,98 lei

În aceste condiții consumatorii sunt nu sunt informați corect cu privire de la valoarea totală plătibilă care este specificată în contract ca fiind 32.519,40 lei, față de valoarea corectă de 33519,98 lei aceasta fiind cu 1000 lei mai mică decât cea reală.

Aceleași clauze contractuale se regăsesc și în celelalte două contracte verificate,  contractul de credit nr. …. încheiat cu …. și contractul de credit nr. nr. … încheiat cu …. la pct. 7.5. , 7.6. și 9.1. din aceste contracte în care se specifică următoarele:

 • În contractul de credit nr. nr. …. încheiat cu …..
 • Valoarea totală a creditului de 80.000 lei
 • Dobânda totală în valoare de 58086,03 lei
 • Valoarea comisionului de administrare 4000 lei.
 • Valoarea comisionului de analiză dosar 250 lei.
 • Valoarea totala platibila – 138086,40 lei

Astfel, calculul corect pentru cele doi indicatori financiari este următorul:

 • costul total al creditului: 58086,03 +4000+250= 62336,03lei
 • valoarea totala platibila: 62336,03+80000=142336,03 lei

 

În aceste condiții consumatorii sunt nu sunt informați corect cu privire de la valoarea totală plătibilă care este specificată în contract ca fiind 138086,03 lei, față de valoarea corectă de 142336,03 lei aceasta fiind cu 4250 lei mai mică decât cea reală.

 • În contractul de credit nr. …… încheiat cu …….
 • Valoarea totală a creditului de 60.000 lei
 • Dobânda totală în valoare de 13093,41 lei
 • Valoarea comisionului de administrare 3000 lei.
 • Valoarea comisionului de analiză dosar 250 lei.
 • Valoarea totala platibila – 76093,41 lei

Astfel, calculul corect pentru cele doi indicatori financiari este următorul:

 • costul total al creditului: 13093,41 +3000+250= 16343,41lei
 • valoarea totala platibila: 16343,41+60000=76343,41 lei

În aceste condiții consumatorii sunt nu sunt informați corect cu privire de la valoarea totală plătibilă care este specificată în contract ca fiind 76093,41 lei, față de valoarea corectă de 76343,41 lei aceasta fiind cu 250 lei mai mică decât cea reală.

Prin aceste fapte, Credit Company IFN SA încalcă prevederile art. 26 alin. (1), lit. i) din OUG nr. 52/2016 care prevede menționarea expresă în contract a valorii totale plătibile, și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de corectarea oricăror neconformități cu prevederile legale constatate prin prezentul proces verbal de constatare a contravenției în termen de maxim 15 zile calendaristice.

Totodată, la data de 12.06.2017 au fost verificate împreună cu operatorul economic informațiile puse la dispoziția consumatorilor pe site-ul ifncreditcompany.ro și s-a constatat faptul că pe acest site pe care operatorul economic își face publicitate nu sunt menționate decât identitatea creditorului și faptul că se acordă credite ipotecare, nefiind oferite consumatorilor toate informațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din OUG nr. 52/2016 care prevede:”Art. 7. –

(1) Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie să cuprindă informații standard în conformitate cu prezentul articol.

(2) Informațiile standard indică următoarele:

 1. a)identitatea creditorului sau, după caz, a intermediarului de credite ori a reprezentantului desemnat;
 2. b)dacă este cazul, faptul că respectivul contract de credit va fi garantat fie printr-o ipotecă asupra unui bun imobil, fie printr-un alt drept legat de un bun imobil;
 3. c)rata dobânzii, indicând dacă este fixă sau variabilă sau o combinație a amândurora, împreună cu informații privind toate costurile incluse în costul total al creditului pentru consumator;
 4. d)valoarea totală a creditului;
 5. e)valoarea DAE;
 6. f)durata contractului de credit;
 7. g)valoarea ratelor;
 8. h)valoarea totală plătibilă de către consumator;
 9. i)numărul ratelor;
 10. j)avertizarea consumatorului asupra faptului că posibilele fluctuații ale ratei de schimb valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de consumator, dacă este cazul;
 11. k)obligativitatea de a încheia un contract de asigurare de viață și/sau asigurare de incendiu și alte calamități menționată în mod clar, concis și vizibil, împreună cu DAE, precum și posibilitatea de a încheia un contract de asigurare pentru risc financiar de neplată.

 (4) Informațiile prevăzute la alin. (2), cu excepția celor menționate la lit. a), b) sau j), sunt furnizate prin intermediul unui exemplu reprezentativ și sunt conforme cu respectivul exemplu reprezentativ de la început până la sfârșit.”

 

Prin aceste fapte, Credit Company IFN SA încalcă prevederile art. 7 alin. (1), lit. b) – k) coroborat cu art 7 alin. 4 din OUG nr. 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de corectarea oricăror neconformități cu prevederile legale constatate prin prezentul proces verbal de constatare a contravenției în termen de maxim 15 zile calendaristice.

Data săvârșirii faptei se consideră data de 12.06.2017, dată la care comisarii ANPC au constatat săvârșirea faptelor menționate mai sus .

 • CARION CREDIT IFN S.A. – Cluj Napoca – Judetul Cluj

În timpul acțiunii de control operatorul economic ne-a pus la dispoziție spre analiză 3 contracte de credit încheiate cu persoane fizice.

 

În urma verificării acestor documente puse la dispoziție de către CARION CREDIT IFN SA au fost constatate următoarele:

Referitor la contractul de credit de consum garantat cu ipotecă imobiliară nr. ….. s-au constatat următoarele :

Nu se specifică în contract valoarea totală plătibilă de consumator, faptă ce încalcă prevederile art. 26 alin. (1), lit. i) din OUG nr. 52/2016 care prevede menționarea expresă în contract a valorii totale plătibile, și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

Totodată, în întregul contract de credit nu este specificată o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor și o prevedere prin care consumatorul este atenţionat despre raportarea la Biroul de credit, Centrala Riscurilor de Credit şi/sau la alte structuri asemănătoare existente, precum şi cu privire la termenul în care se fac aceste raportări, în cazul în care debitorul întârzie cu achitarea ratelor datorate, faptă ce încalcă prevederile art. 26 alin. (1), lit. o) din OUG nr. 52/2016, și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

Deși la art. 4.3 din contract  se menționează faptul că bunul ipotecat în vederea garantării creditului dispune de asigurare PAD și facultativă, iar la cap. 7 Obligații suplimentare din FEIS se specifică obligația debitorului de a încheia polița de asigurare PAD și pentru toate riscurile pentru imobilul adus în garanție și să mențină asigurarea pe toată perioada de creditare, în contractul de credit nu se menționează obligația debitorului de a încheia și a menține pe toată perioada de creditare o asigurare PAD și facultativă faptă ce încalcă prevederile art. 26 alin. (1), lit. q) din OUG nr. 52/2016, și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

La cap. 7 pct. 7.4.1. din contract se stipulează ”În cazul rambursării anticipate parțiale …. Suma minimă ce poate fi rambursată trebuie să fie egală cu cel puțin 3 rate lunare”, faptă ce încalcă prevederile art. 41 alin. 1 din OUG nr. 52/2016, situație expres interzisă de lege, și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează  conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

La art. 8.1.3 din contract se stipulează ”împrumutatul garantează împrumutul plătit cu întregul său patrimoniu (bunuri mobile și imobile) asupra căruia se constituie dreptul de gaj general al creditorului”,  obligație cu privire la care consumatorul nu a fost informat prin FEIS.

În condițiile în care în contract la art. 4 pct. 4.3. există obligativitatea consumatorului de a garanta creditul cu o garantie ipotecară, fiind instituită o ipotecă asupra unui imobil având o valoare de piață de 109.800 lei, ipotecă înscrisă în Cartea Funciară, garantarea creditului cu întregul patrimoniu al consumatorului și instituirea unui gaj general al creditorului asupra acestui patrimoniu (bunuri mobile și imobile), considerăm că prezintă indicii temeinice că îndeplinește condițiile de clauză abuzivă  prevăzuta la art. 4 din Legea nr. 193/2000, această clauză nefiind negociată direct cu consumatorul și nefiind adusă la cunoștința acestuia prin FEIS și crează contrar cerințelor bunei credințe un dezechilibru semnificativ pentru consumator.

În punctul de vedere nr. 61/12.06.2017 Carion Credit IFN SA se angajează să modifice această clauză în sensul eliminării ei și va modifica prin acte adiționale contractele deja încheiate cu consumatorii din tot portofoliul de contracte încheiate cu consumatorii și din contractile viitoare.

La art. 9 Cazuri de culpă pct.  9.4. din contractual de credit se menționează ”împotriva împrumutatului a fost inițiată o procedură de executare silită”, iar la cap. 10 pct. 10.1 se stipulează că ”în momentul apariției oricărui caz de culpă creditorul poate solicita la libera lui alegere … declararea imediată ca exigibile a tuturor ratelor lunare și a tuturor celorlalte sume datorate potrivit contractului”, clauză care încalcă prevederile art 19 alin 3) lit. c) din OUG 52/2016 care înterzice expres includerea în contractele de credit ipotecare a unei clauze prin ” care creditorul poate declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu si-a îndeplinit obligaţiile conform altor contracte de credit încheiate cu alţi creditori”,  se încalcă prevederile art art 19 alin 3) lit. c) din OUG 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

La art. 16.3 din contract se menționează : ”În cazul în care împrumutatul invocă un caz de forță majoră pentru o perioadă mai lungă de 30 de zile calendaristice de la data scadenței ultimei sume datorate conform contractului, creditorul are dreptul să denunțe unilateral contractul.”, clauză pentru care există indicii temeinice că îndeplinește condițiile de clauză abuzivă  prevăzute la art. 4 din Legea nr. 193/2000 , nefiind negociată direct cu consumatorul și creând un dezechilibru semnificativ pentru consummator care este limitat în mod nejustificat la termen de 30 de zile pentru care poate invoca forța majoră, desi aceasta poate persista mai mult.

În punctul de vedere nr. 61/12.06.2017 Carion Credit IFN SA se angajează să modifice această clauză în sensul eliminării ei și va modifica prin acte adiționale contractele deja încheiate cu consumatorii din tot portofoliul de contracte încheiate cu consumatorii și din contractile viitoare.

Totodată, la data de 14.06.2017 au fost verificate împreună cu operatorul economic informațiile puse la dispoziția consumatorilor pe site-ul http://www.carioncreditifn.ro și s-a constatat faptul că pe acest site pe care operatorul economic își face publicitate nu sunt menționate decât identitatea creditorului și faptul că se acordă credite la personae fizice și juridice, credite fără comision de acordare pentru persoane fizice, nefiind oferite consumatorilor toate informațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din OUG nr. 52/2016 care prevede:”Art. 7.

(1) Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie să cuprindă informații standard în conformitate cu prezentul articol.

(2) Informațiile standard indică următoarele:

 1. a)identitatea creditorului sau, după caz, a intermediarului de credite ori a reprezentantului desemnat;
 2. b)dacă este cazul, faptul că respectivul contract de credit va fi garantat fie printr-o ipotecă asupra unui bun imobil, fie printr-un alt drept legat de un bun imobil;
 3. c)rata dobânzii, indicând dacă este fixă sau variabilă sau o combinație a amândurora, împreună cu informații privind toate costurile incluse în costul total al creditului pentru consumator;
 4. d)valoarea totală a creditului;
 5. e)valoarea DAE;
 6. f)durata contractului de credit;
 7. g)valoarea ratelor;
 8. h)valoarea totală plătibilă de către consumator;
 9. i)numărul ratelor;
 10. j)avertizarea consumatorului asupra faptului că posibilele fluctuații ale ratei de schimb valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de consumator, dacă este cazul;
 11. k)obligativitatea de a încheia un contract de asigurare de viață și/sau asigurare de incendiu și alte calamități menționată în mod clar, concis și vizibil, împreună cu DAE, precum și posibilitatea de a încheia un contract de asigurare pentru risc financiar de neplată.

 (4) Informațiile prevăzute la alin. (2), cu excepția celor menționate la lit. a), b) sau j), sunt furnizate prin intermediul unui exemplu reprezentativ și sunt conforme cu respectivul exemplu reprezentativ de la început până la sfârșit.”

Prin aceste fapte, Carion Credit IFN SA încalcă prevederile art. 7 alin. (1), lit. b) – k) coroborat cu art 7 alin. 4 din OUG nr. 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de corectarea necomformitații cu prevederile legale, constatate prin procesul verbal de constatare a contravenției, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

Referitor la contractul de credit de consum  …. încheiat cu … s-au constatat următoarele :

Nu se specifică în contract valoarea totală plătibilă de consumator, faptă ce încalcă prevederile art. 46 alin. (1), lit. h) din OUG nr. 50/2010 actualizată, care prevede menționarea expresă în contract a valorii totale plătibile, și constituie contravenție conform art. 86 alin. (1)  din OUG nr. 50/2010 actualizată și se sancționează  conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 88 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

Totodată, în întregul contract de credit nu este specificată o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor și o prevedere prin care consumatorul este atenţionat despre raportarea la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor de Credit şi/sau la alte structuri asemănătoare existente, în cazul în care debitorul întârzie cu achitarea ratelor datorate, faptă ce încalcă prevederile art. 46 alin. (1), lit. n) din OUG nr. 50/2010 actualizată, și constituie contravenție conform art. 86 alin. (1)  OUG nr. 50/2010 actualizată și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 88 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

La cap. 6 pct. 6.4.1. din contract se stipulează ”În cazul rambursării anticipate parțiale …. Suma minimă ce poate fi rambursată trebuie să fie egală cu cel puțin 3 rate lunare”, situație expres interzisă de lege, faptă ce încalcă prevederile art. 66 alin. 2 din OUG nr. 50/2010 actualizată, și constituie contravenție conform art. 86 alin. (1) din OUG nr. 50/2010 actualizată și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 88 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

În punctul de vedere nr. 61/12.06.2017 Carion Credit IFN SA se angajează să modifice această clauză în sensul eliminării ei și va modifica prin acte adiționale contractele deja încheiate cu consumatorii din tot portofoliul de contracte încheiate cu consumatorii și din contractile viitoare.

La art. 7.1.3 din contract se stipulează ”împrumutatul garantează împrumutul plătit cu întregul său patrimoniu (bunuri mobile și imobile) asupra căruia se constituie dreptul de gaj general al creditorului”, obligație cu privire la care consumatorul nu a fost informat prin FEIS.

În condițiile în care  contractul de credit se referă la o sumă de 8858 lei împrumutată pe o perioadă de 12 luni nu este corectă impunerea obligativității de a garanta acest credit cu întreg patrimoniu, existând posibilitatea de a institui o ipotecă asupra unui imobil sau instituirea unui gaj asupra unui/unor bunuri mobile sau existența unui girant , nejustificându-se instituirea unui gaj general al creditorului asupra acestui patrimoniu (bunuri mobile și imobile) considerăm că prezintă indicii temeinice că îndeplinește condițiile de clauză abuzivă  prevăzute la art. 4 din Legea nr. 193/2000 această clauză nefiind negociată direct cu consumatorul și nefiind adusă la cunoștința acestuia prin FEIS  creând contrar cerințelor bunei credințe un dezechilibru semnificativ pentru consumator.

În punctul de vedere nr. 61/12.06.2017 Carion Credit IFN SA se angajează să modifice această clauză în sensul eliminării ei și va modifica prin acte adiționale contractele deja încheiate cu consumatorii din tot portofoliul de contracte încheiate cu consumatorii și din contractile viitoare.

La art. 8 Cazuri de culpă pct.  8.4. din contractual de credit se menționează ”împotriva împrumutatului a fost inițiată o procedură de executare silită”,  iar la cap. 9 pct. 9.1 se stipulează că ”în momentul apariției oricărui caz de culpă creditorul poate solicita la libera lui alegere … declararea imediată ca exigibile a tuturor ratelor lunare și atuturor celorlalte sume datorate potrivit contractului”, clauză care încalcă prevederile art 40 alin 4) lit. c) din OUG 50/2010 actualizată care înterzice expres includerea în contractele de credit a unei clauze prin ” care creditorul poate declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu si-a îndeplinit obligaţiile conform altor contracte de credit încheiate cu alţi creditori”,  se încalcă prevederile art 40 alin 4) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată, și constituie contravenție conform art. 86 alin. (2)  OUG nr. 50/2010 actualizată și se sancționează conform art. 121 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 52/2016 cu amendă contravențională în cuantum de 10000 lei și conform  art. 123 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 52/2016 se aplică sancțiunea contravențională complementară de corectarea oricăror neconformități cu prevederile legale constatate prin prezentul proces verbal de constatare a contravenției în termen de maxim 15 zile calendaristice.

În punctul de vedere nr. 61/12.06.2017 Carion Credit IFN SA se angajează să modifice această clauză în sensul eliminării ei și va modifica prin acte adiționale contractele deja încheiate cu consumatorii din tot portofoliul de contracte încheiate cu consumatorii și din contractile viitoare.

La art. 15.3 din contract se menționează : ”În cazul în care împrumutatul invocă un caz de forță majoră pentru o perioadă mai lungă de 30 de zile calendaristice de la data scadenței ultimei sume datorate conform contractului, creditorul are dreptul să denunțe unilateral contractul.”, clauză pentru care există indicii temeinice că îndeplinește condițiile de clauză abuzivă  prevăzute la art. 4 din Legea nr. 193/2000, nefiind negociată direct cu consumatorul și creând un dezechilibru semnificativ pentru consummator care este limitat în mod nejustificat la termen de 30 de zile pentru care poate invoca forța majoră, desi aceasta poate persista mai mult.

În punctul de vedere nr. 61/12.06.2017 Carion Credit IFN SA se angajează să modifice această clauză în sensul eliminării ei și va modifica prin acte adiționale contractele deja încheiate cu consumatorii din tot portofoliul de contracte încheiate cu consumatorii și din contractile viitoare.

Data săvârșirii faptei se consideră data de 14.06.2017, dată la care comisarii ANPC au constatat săvârșirea faptelor menționate mai sus .

 • Încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1), lit. i), lit. o), q) din OUG nr. 52/2016   constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment  conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și conform art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.
 • Încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1), lit. o) din OUG nr. 52/2016  constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment  conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și conform art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.
 • Încălcarea prevederilor art. 41 alin. 1 din OUG nr. 52/2016 constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.
 • Încălcarea prevederilor art 19 alin 3) lit. c) din OUG 52/2016 constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.
 • Încălcarea prevederilor art. 46 alin. (1), lit. h) din OUG nr. 50/2010 actualizată, constituie contravenție conform art. 86 alin. (1) din OUG nr. 50/2010 actualizată și se sancționează  cu avertisment  conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 88 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.
 • Încălcarea prevederilor art. 46 alin. (1), lit. n) din OUG nr. 50/2010 actualizată constituie contravenție conform art. 86 alin. (1) OUG nr. 50/2010 actualizată și se sancționează cu avertisment  conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 88 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.
 • Încălcarea prevederilor art. 66 alin. 2 din OUG nr. 50/2010 actualizată constituie contravenție conform art. 86 alin. (1) din OUG nr. 50/2010 actualizată și se sancționează conform cu avertisment conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 88 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.
 • Încălcarea prevederilor art 40 alin 4) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată constituie contravenție conform art. 86 alin. (2)  OUG nr. 50/2010 actualizată și se sancționează cu avertisment  conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 88 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (1), lit. b) – k) coroborat cu art 7 alin. 4 din OUG nr. 52/2016 constituie contravenție și se sancționează conform art. 121 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 52/2016 cu amendă contravențională în cuantum de 10000 lei și conform  art. 123 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 52/2016 se aplică sancțiunea contravențională complementară de corectarea oricăror neconformități cu prevederile legale constatate prin prezentul proces verbal de constatare a contravenției în termen de maxim 15 zile calendaristice.

 • VERIDA CREDIT IFN SA – Bucuresti – Sector 1

În timpul acțiunii de control VERIDA CREDIT IFN SA ne-a pus la dispoziție spre analiză 3 contracte de credit încheiate cu persoane fizice.

În urma verificării acestor documente puse la dispoziție de către VERIDA CREDIT IFN SA au fost constatate următoarele:

 • În ” CONDITII GENERALE” ale acestui tip de contract la art. 5 Comisioane și Cheltuieli pct . 5.1. Comisioane se prevede că ”Debitorul va plăti un comision de analiză dosar și un comision de administrare, ambele menționate în partea introductivă”.

Totodată, în PARTEA INTRODUCTIVĂ  la cap.  E. COMISIOANE ȘI CHELTUIELI pct. E.1. se menționează valoarea comisionului de analiză dosar sub formă de ”valoare agreată” și ”valoare agreată cu discount”, valoare agreată cu discount a acestui comision fiind diferită de la un contract la altul astfel:

 • În contractul de credit ipotecar pentru investiții imobiliare nr. …. încheiat cu … pentru suma de 75.000 USD se stipulează următorul comision de analiză dosar: ”valoare agreată – 2500 USD” și ”valoare agreată cu discount – 2025 USD”
 • În contractul de credit ipotecar pentru investiții imobiliare nr. …. încheiat cu ….. pentru suma de 61830 USD se stipulează următorul comision de analiză dosar: ”valoare agreată – 2500 USD” și ”valoare agreată cu discount – 1669,41 USD”
 • În contractul de credit ipotecar pentru investiții imobiliare nr. ….. încheiat cu …. pentru suma de 19.100 USD se stipulează următorul comision de analiză dosar: ”valoare agreată – 2500 USD” și ”valoare agreată cu discount – 515,70 USD”.

La art. 17 alin. 2 din OUG 52/2016 se prevăd următoarele: ” Comisionul de analiză dosar şi cel unic vor fi stabilite în sumă fixă, aceeaşi sumă fiind percepută tuturor consumatorilor cu acelaşi tip de credit, în cadrul aceleiaşi instituţii de credit, pentru credite acordate în aceeaşi perioadă de timp.”, operatorul economic declară în contract că a acordat un discount la comisionul de analiză dosar, dar nu precizează în ce condiții și care este valoarea discountului, această reducere fiind acordată aleatoriu, în aceeași perioadă de timp și pentru același tip de contract valoarea comisionului de analiză dosar fiind diferită.

Fapta încalcă prevederile art. 17 alin. 2 din OUG 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

 • În ” CONDITII GENERALE” ale acestui tip de contract la art. 7 Plăți anticipate pct. 7.6. se stipulează următoarele: ”Clauză importantă: Plățile anticipate, calificate ca atare conform contractului, cu excepția celor prin care se rambursează tot împrumutul, vor fi efectuate numai la datele scadente pentru ratele lunare de rambursare. În caz contrar, părțile convin că efectele juridice ale rambursării anticipate se produc conventional începând cu prima data scadentă ulterioară.”

Această clauză contractuală încalcă flagrant prevederile art 40 din OUG nr. 52/2016 care prevede : ”consumatorul are dreptul, în orice moment, să îşi îndeplinească integral sau parţial obligaţiile care îi revin în temeiul unui contract de credit înainte de încetarea acestuia. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda şi costurile aferente sumei  rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.”, iar prin faptul că rambursarea anticipată nu este luată în considerare la data efectuarii sale, nu se respectă dreptul consumatorului de a beneficia de  reducerea corectă constând în dobânda şi costurile aferente sumei  rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

Această clauză contractuală  condiționează ramburasarea anticipată de data scadenței pentru ratele lunare de rambursare și determină neoperarea cererii consumatorilor de rambursare anticipată partial a creditul la data instructării sau în următoarea zi lucrătoare, dată când erau aplicabile anumite costuri, și operarea cererii la următoarea scadență când sunt aplicabile alte costuri , încalcă flagrant prevederile art 40 din OUG nr. 52/2016, iar prin faptul că rambursarea anticipată nu este luată în considerare la data efectuării sale, nu se respectă dreptul consumatorului de a beneficia de  reducerea corectă constând în dobânda şi costurile aferente sumei  rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

Astfel, conform adresei operatorului financiar nebancar numarul 1457/15.06.2017, înregistrată la ANPC cu nr. 5011/15.06.2017, în perioada  15.12.2016-16.06.2017 au rambursat anticipat creditul un număr de 22 de consumatori  .

Din documentele puse la dispoziție de VERIDA CREDIT IFN SA s-a constatat faptul că din cererile de rambursare depuse de …… rezultă faptul că cei 3 consumatori au completat cereri de rambursare tip de rambursare la data scadenței astfel:

 • …… a cerut la 28.03.2017, prin cererea de rambursare anticipată nr. 418 /28.03.2017 ,rambursarea anticipată a sumei de 1310 USD, iar data scadenței a fost 01.04.2017
 • ……. a cerut la 28.02.2017, prin cererea de rambursare anticipată nr. 274 /28.02.2017, rambursarea anticipată a sumei de 10275 USD, iar data scadenței a fost 01.03.2017.
 • ……. a cerut la 17.01.2017, prin cererea de rambursare anticipată nr. 64 /17.01.2017, rambursarea anticipată a sumei de 5484,61 USD solicitând modificarea ratei lunare și păstrarea neschimbată a perioadei de rambursare, iar data scadenței, la care a fost operată cererea, a fost 01.02.2017.

Conform punctului de vedere nr. 1587/16.06.2017 al VERIDA CREDIT IFN SA, înregistrat la ANPC cu nr. 5064/16.06.2017, dintre cele 22 de cazuri de rambursări anticipate, au existat 12 cazuri în care consumatorii au depus cerere de rambursare anticipată între cele 2 scadențe lunare, recalcularea dobânzii și a soldului neefectuându-se la data rambursării anticipate . Deoarece există 12 cazuri de încălcare a dreptului consumatorului de rambursare anticipată în orice moment și de a beneficia de o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda şi costurile aferente sumei  rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit, este necesară aplicarea sancțiunii contravenționale complementare de restituirea sumelor încasate fără temei legal într-un termen de cel mult 15 zile conform art. 123 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 52/2016,.

Prin această prevedere contractuală VERIDA CREDIT IFN SA încalcă prevederile art. 40 din OUG 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 cu amendă în cuantum de 20.000 lei și se aplică sancțiunea contravențională complementară de restituirea sumelor încasate fără temei legal într-un termen de cel mult 15 zile conform art. 123 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 52/2016 și sancțiunea contravențională complementară de de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice conform art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016

 • În ” CONDITII GENERALE” ale acestui tip de contract la art. 10 Obligațiile și drepturile debitorului pct. 11.7 se stipulează următoarele: ”Clauză importantă: Debitorul are dreptul să ceară oricând pe parcursul relației contractuale conversia monedei contractului de credit într-o monedă alternativă, cu precizarea că a luat la cunoștință faptul că VERIDA nu are alte produse disponibile, singurul produs fiind cel în dolari SUA, ca atare pentru exercitarea în viitor a dreptului de conversie debitorul însuși va trebui să solicite și să obțină refinanțarea prezentului credit la o altă bancă sau instituție financiară”.

În OUG nr. 52/2016 legiuitorul a reglementat dreptul consumatorului de a putea converti, oricând pe parcursul relaţiei contractuale, contractul de credit într-o monedă alternativă, astfel:

”Art. 31 (1) Creditorul se asigură că, în cazul în care un contract de credit se referă la un împrumut în valută, contractul prevede dreptul consumatorului de a putea converti, oricând pe parcursul relaţiei contractuale, contractul de credit într-o monedă alternativă.

(2) Pentru a beneficia de dreptul prevăzut la alin. (1), consumatorul depune o cerere scrisă.

Art. 32 (1) În cazul în care consumatorul decide să utilizeze dreptul de a converti contractul de credit într-o monedă alternativă, creditorul nu impune nicio restricţie şi oferă consumatorului produsele disponibile din oferta creditorului la momentul înaintării cererii de conversie de către consumator.

(2) Creditorul transmite oferta sa consumatorului în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii consumatorului.

Art. 33 (1) Moneda alternativă prevăzută la art. 31 alin. (1) este:

 1. a) moneda în care, în principal, consumatorul îşi primeşte venitul sau deţine activele care finanţează plata creditului, astfel cum este indicat la momentul în care a fost realizată cea mai recentă evaluare a bonităţii în raport cu contractul de credit;
 2. b) moneda statului membru în care consumatorul fie a avut reşedinţa la momentul la care a fost încheiat contractul de credit, fie îşi are reşedinţa în prezent.

 

 (2) Creditorii se asigură că cel puţin una din variantele prevăzute la alin. (1) este disponibilă pentru consumator.

Art. 34 Cursul de schimb la care se efectuează conversia este cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în ziua solicitării conversiei.

Art. 35 (1) Creditorii efectuează şi pun la dispoziţia consumatorului, la momentul solicitării conversiei creditelor, fără costuri şi comisioane suplimentare, o simulare privind graficul de plăţi, atât în moneda contractului, cât şi în moneda de conversie.

(2) Modificarea contractelor aflate în derulare se va face prin acte adiţionale convenite cu creditorii, fără costuri, respectiv comisioane percepute de creditori sau alte garanţii din partea consumatorilor.

(3) Se interzice încheierea unui nou contract de credit ca urmare a efectuării conversiei, cu excepţia cazului în care consumatorul solicită în mod expres acest lucru.”

La art. 33 alin 2 se stipulează clar obligația creditorului de a se asigura că cel puţin una din variantele prevăzute la art. 33 alin. (1) din OUG nr. 52/2016 este disponibilă pentru consumator și acesta are posibilitatea de a converti creditul într-o altă monedă. În condițiile în care operatorul financiar nebancar VERIDA CREDIT IFN SA nu are în ofertă decăt un singur tip de produs, creditul pentru investiții imobiliare cu ipotecă în USD, și nu are în portofoliu un tip de contract de credit în altă monedă alternativă prevăzută la art. 33 alin. (1) din OUG nr 52/2016, obligând consumatorii ca în cazul în care doresc să uzeze de dreptul lor, conferit de lege, de a converti creditul într-o altă monedă alternativă să se adreseze unui alt operator financiar pentru refinanțarea creditului, considerăm că operatorul financiar nebancar nu respectă prevederile legale și nu se asigură că cel puţin una din variantele prevăzute la art. 33 alin. (1) din OUG nr. 52/2016 este disponibilă pentru consumator, conversia creditului la VERIDA CREDIT IFN SA nefiind posibilă.

Prin această prevedere contractuală VERIDA CREDIT IFN SA încalcă prevederile art. 33 alin. 2 din OUG 52/2016 și constituie contravenție și se sancționează conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 cu amendă în cuantum de 20.000 lei, aplicându-se totodată sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice conform prevederilor art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 .

Data săvârșirii faptei este data încheierii contractelor sau data efectuării rambursării anticipate, dar fapta persistând în timp și repetându-se, contractele fiind tip și încheiate în perioada 25.01.2017 – 13.04.2017, iar cererile de rambursare anticipată și rambursările anticipate au fost efectuate în perioada 15.12.2016 – prezent, contravenția este continuă conform prevederilor art. 13 alin. 2 din OG nr. 2 / 2001 actualizată care prevede ” contraventia este continua in situatia in care incalcarea obligatiei legale dureaza in timp ” , iar data constatării faptei este data de 16.06.2017, dată la care comisarii ANPC au constatat săvârșirea faptelor menționate mai sus .

Celelalte deficiențe constatate în timpul controlului au fost remediate conform punctelor de vedere prezentate de către VERIDA CREDIT IFN SA, iar pliantele au fost retrase. Prin punctele de vedere prezentate VERIDA CREDIT IFN SA își asumă faptele și se obligă să le remedieze

 • Încălcarea prevederilor art. 33 alin. 2 din OUG 52/2016 și constituie contravenție și se sancționează conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 cu amendă în cuantum de 20.000 lei, aplicându-se totodată sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice conform prevederilor art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 .
 • Încălcarea prevederilor art. 40 din OUG 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 cu amendă în cuantum de 20.000 lei și se aplică sancțiunea contravențională complementară de restituirea sumelor încasate fără temei legal într-un termen de cel mult 15 zile conform art. 123 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 52/2016 și sancțiunea contravențională complementară de de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice conform art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016
 • Încălcarea prevederilor art. 17 alin. 2 din OUG 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

 

 • ROCREDIT IFN SA – Baia Mare – Judetul Maramures

În timpul acțiunii de control operatorul economic ne-a pus la dispoziție spre analiză 8 contracte de credit încheiate cu persoane fizice.

În urma verificării acestor documente puse la dispoziție de către ROCREDIT IFN SA,  au fost constatate următoarele:

– În contractele de credit garantate cu ipotecă există următoarele clauze contractuale:

La art. I Obiectul contractului se prevede: ”Creditorul acordă împrumutatului un credit în sumă de ….Lei/ EURO, pe o perioadă de … luni” și nu se specifică conform prevederilor art. 26 (1) lit. h) din OUG 52/2016 cursul de schimb al EURO la data încheierii contractului pentru creditele în valută, consumatorii nefiind informați cu privire la acest curs de schimb.  Fapta încalcă prevederile art. 26 (1) lit. h) din OUG 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

În tot cuprinsul contractului nu este menționat dreptul consumatorului de a putea converti, oricând pe parcursul relaţiei contractuale, contractul de credit într-o monedă alternativă. Fapta încalcă prevederile art. 31 din OUG 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

La art. IV Dobânzi și comisioane pct. 1 se prevede:  ”Dobânda curentă contractuală la creditul acordat este de EURIBOR 3 M + marja fixă pe an” sau ”ROBOR 3M + marja fixă”,  marja fixă fiind nominalizată (10%, 13%,  etc, în funcție de tipul contractului) și nu se menționează care este valoarea dobânzii conform prevederilor art. 26 (1) lit. f) din OUG 52/2016 . Fapta încalcă prevederile art. 26 (1) lit. f) din OUG 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016, se sancționează conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

Nu se specifică în contract care este valoarea totală plătibilă de consumator, ci doar modalitatea de calcul a valorii totale plătibile, faptă ce încalcă prevederile art. 26 alin. (1), lit. i) din OUG nr. 52/2016 care prevede menționarea expresă în contract a valorii totale plătibile și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice

La art. III Termenul pct. 3. din contract se stipulează următoarele: ”Rambursarea anticipată poate fi parțială, caz în care aceasta se considera a fi efectuată la data următoarei date scadențe și numai după achitarea în prealabil a acesteia, conform graficului de rambursare sau poate fi integral, caz în care aceasta poate fi efectuată cu ocazia achitării dobânzii acumulate la zi și a comisionului de administrare lunar aferente întregii luni în care se face rambursarea anticipata, inclusiv celelalte costuri aferente”.

Această clauză contractuală de nu opera cererea consumatorilor de rambursare anticipată partială a creditul la data instructării sau în următoarea zi lucrătoare, dată când erau aplicabile anumite costuri, ci de a opera cererea la următoarea scadență când erau aplicabile alte costuri fiind afectate interesese economice ale consumatorilor încalcă flagrant prevederile art 40 din OUG nr. 52/2016 care prevede:  ”consumatorul are dreptul, în orice moment, să îşi îndeplinească integral sau parţial obligaţiile care îi revin în temeiul unui contract de credit înainte de încetarea acestuia. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda şi costurile aferente sumei  rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.”, iar prin faptul că rambursarea anticipată nu este luată în considerare la data efectuării sale, nu se respectă dreptul consumatorului de a beneficia de  reducerea corectă constând în dobânda şi costurile aferente sumei  rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

Prin această prevedere contractuală ROCREDIT IFN SA încalcă prevederile art. 40 din OUG 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și art. 123 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de restituirea sumelor încasate fără temei legal într-un termen de cel mult 15 zile și  se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea  contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice conform art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016.

Totodată, în întregul contract de credit nu este specificat termenul în care se face raportarea la Centrala Riscurilor de Credit sau alte structuri asemănătoare existente, în cazul în care debitorul întârzie cu achitarea ratelor datorate, faptă ce încalcă prevederile art. 26 alin. (1), lit. o) din OUG nr. 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

La art. IV pct. 6 lit. c) din contractul de credit garantat cu ipotecă se prevede: ”Comision  unic de 250 lei este perceput pentru alte servicii decât cele prevăzute de contract prestate la cereea împrumutatului, (cu titlul de exemplu dar fără a se limita la aceastea: amânare rată, prelungire credit, reeșalonare, etc.)”, iar la art. 16 alin. 1 lit. e) din

OUG nr. 52/2016 se interzice  ”perceperea unui comision, tarif sau a oricărei speze în cazul în care consumatorul solicită şi creditorul acceptă rescadenţarea ratelor, reeşalonarea ratelor sau acordarea unei perioade de graţie;”. Fapta încalcă prevederile art. 16 alin 1 lit. e) din OUG nr. 52/2016 și constituie contravenție, se sancționează conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

La art. VI. pct 1. din contractul de credit garantat cu ipotecă se prevede: ”În cazul în care se va ajunge la executarea silită a garanțiilor, împrumutatul va achita inclusiv dobânda calculată la soldul creditelor pe toată perioada cuprinsă între scadență și până la ultimul act de executare”, deci debitorul va achita inclusiv dobânda calculată la soldul creditelor pe toată perioada cuprinsă între scadență și până la ultimul act de executare, ceea ce înseamnă că va datora această dobândă și pe perioada executării silite, faptă interzisă expres de art. 55 alin. 2 și alin. 3 din OUG 52/2016 care prevede că după declararea scadenţei anticipate se interzice perceperea altor dobânzi în afara dobânzii penalizatoare care se aplică la datoria exigibilă, iar pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor şi a dobânzilor penalizatoare. Fapta încalcă prevederile art. 55 alin 2 și alin 3 din OUG nr. 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

La art. VI Obligațiile împrumutatului pct. 7 se prevede: ”să reînnoiască polițele de asigurare pentru garanțiile acceptate, la o societate de asigurare agreată de creditor” clauză care contravine prevederilor art. 19 alin. 3 lit. d) din OUG nr. 52/2016 care interzice expres introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care creditorul impune consumatorului încheierea contractului de asigurare a bunurilor aduse în garanţie cu o societate agreată de creditor.

Fapta încalcă prevederile art. 19 alin 3 lit. d) din OUG nr. 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

Totodată, la data de 16.06.2017 au fost verificate împreună cu operatorul economic informațiile puse la dispoziția consumatorilor pe site-ul http://www.rocredit.ro și s-a constatat faptul că pe acest site pe care operatorul economic își face publicitate, nu sunt oferite consumatorilor toate informațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din OUG nr. 52/2016 care prevede: ”Art. 7.

(1) Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie să cuprindă informații standard în conformitate cu prezentul articol.

(2) Informațiile standard indică următoarele:

 1. a)identitatea creditorului sau, după caz, a intermediarului de credite ori a reprezentantului desemnat;
 2. b)dacă este cazul, faptul că respectivul contract de credit va fi garantat fie printr-o ipotecă asupra unui bun imobil, fie printr-un alt drept legat de un bun imobil;
 3. c)rata dobânzii, indicând dacă este fixă sau variabilă sau o combinație a amândurora, împreună cu informații privind toate costurile incluse în costul total al creditului pentru consumator;
 4. d)valoarea totală a creditului;
 5. e)valoarea DAE;
 6. f)durata contractului de credit;
 7. g)valoarea ratelor;
 8. h)valoarea totală plătibilă de către consumator;
 9. i)numărul ratelor;
 10. j)avertizarea consumatorului asupra faptului că posibilele fluctuații ale ratei de schimb valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de consumator, dacă este cazul;
 11. k)obligativitatea de a încheia un contract de asigurare de viață și/sau asigurare de incendiu și alte calamități menționată în mod clar, concis și vizibil, împreună cu DAE, precum și posibilitatea de a încheia un contract de asigurare pentru risc financiar de neplată.

(4) Informațiile prevăzute la alin. (2), cu excepția celor menționate la lit. a), b) sau j), sunt furnizate prin intermediul unui exemplu reprezentativ și sunt conforme cu respectivul exemplu reprezentativ de la început până la sfârșit.”

În informațiile specificate pe acest site consumatorii nu sunt avertizați asupra faptului că posibilele fluctuații ale ratei de schimb valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de consumator, iar informațiile prevăzute la art. 7 alin 1 lit. d) – i) și lit. k) din OUG nr. 52/2016 nu sunt furnizate prin intermediul unui exemplu reprezentativ și să fie conforme cu respectivul exemplu reprezentativ de la început până la sfârșit. Prin aceste fapte, ROCREDIT IFN SA încalcă prevederile art. 7 alin. (1), lit. d) – k) din OUG nr. 52/2016 și constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de corectarea oricăror neconformități cu prevederile legale constatate prin prezentul proces verbal de constatare a contravenției în termen de maxim 15 zile calendaristice.

În contractele de credit de consum și de credit agricol există următoarele clauze contractuale:

La art. IV Dobânzi și comisioane pct. 1 se prevede:  ”Dobânda curentă contractuală la creditul acordat este de sau ”ROBOR 3M + marja fixă”, marja fixă fiind nominalizată (12%, 13%, 14%, etc, în funcție de tipul contractului) dar nu se menționează valoarea dobânzii conform prevederilor art. 46 (1) lit. f) din OUG 50/2010 actualizată. Fapta încalcă prevederile art. 46 (1) lit. f) din OUG 50/2010 actualizată și constituie contravenție conform art. art. 86 alin. (1)  OUG nr. 50/2010 actualizată și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 88 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

Nu se specifică în contract care este valoarea totală plătibilă de consumator, ci doar modalitatea de calcul a valorii totale plătibile, faptă ce încalcă prevederile art. 46 alin. (1), lit. h) din OUG 50/2010 actualizată. Fapta încalcă prevederile art. 46 (1) lit. h) din OUG 50/2010 actualizată și constituie contravenție conform art. art. 86 alin. (1)  OUG nr. 50/2010 actualizată și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 88 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

La art. III Termenul pct. 3. din contract se stipulează următoarele:  ”Rambursarea anticipată poate fi parțială, caz în care aceasta se consideră a fi efectuată la data următoarei date scadente și numai după achitarea în prealabil a acesteia, conform graficului de rambursare sau poate fi integral, caz în care aceasta poate fi efectuată cu ocazia achitarii dobânzii accumulate la zi și a comisionului de administrare lunar aferente întregii luni în care se face rambursarea anticipata, inclusiv celelalte costuri aferente.

Această clauză contractuală de nu opera cererea consumatorilor de rambursare anticipată partială a creditul la data instructării sau în următoarea zi lucrătoare, dată când erau aplicabile anumite costuri, ci de a opera cererea la următoarea scadență când erau aplicabile alte costuri, fiind afectate interesese economice ale consumatorilor încalcă flagrant prevederile art 66 alin 1 din OUG nr. 50/2010 actualizată care prevede: ” (1)Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligațiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.”, iar prin faptul că rambursarea anticipată nu este luată în considerare la data efectuării sale, nu se respectă dreptul consumatorului de a beneficia de  reducerea corectă constând în dobânda şi costurile aferente sumei  rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

Prin această prevedere contractuală ROCREDIT IFN SA încalcă prevederile art. 66 din OUG din OUG 50/2010 actualizată. Fapta încalcă prevederile art. 66 (1) din OUG 50/2010 actualizată și constituie contravenție și se sancționează conform art. 86 alin. (1)  OUG nr. 50/2010 actualizată și se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice prevăzută la art. 88 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată și sancțiunea contravențională complementară de restituirea sumelor încasate fără temei legal, într-un termen de maximum 15 zile prevăzută la art. 88 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 50/2010 actualizată

La art. VI Obligațiile împrumutatului pct. 7 se prevede: ”să reînnoiască polițele de asigurare pentru garanțiile acceptate la o societate de asigurare agreată de creditor” clauza care contravine prevederilor art. 40 alin 4 lit. d) din OUG nr. 50/2010 actualizată care interzice expres introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care creditorul impune consumatorului încheierea contractului de asigurare a bunurilor aduse în garanţie cu o societate agreată de bancă. Fapta încalcă prevederile art. 40 alin 4 lit. d) din OUG nr. 50/2010 actualizată și constituie contravenție conform art. 86 alin. (1)  OUG nr. 50/2010 actualizată și se sancționează conform conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 88 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

Data săvârșirii faptei se consideră data de 16.06.2017, dată la care comisarii ANPC au constatat săvârșirea faptelor menționate mai sus .

În punctul de vedere nr 2520/15.06.2017  ROCREDIT IFN SA își asumă faptele și se angajează să remedieze aceste deficiențe în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

Încălcarea prevederilor art. 26 alin. (1), lit. h), f), i), o) din OUG nr. 52/2016   constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment  conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și conform art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

– Încălcarea prevederilor art. 31 din OUG 52/2016 constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.

– Încălcarea prevederilor art. 40 din OUG 52/2016 constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și conform art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice

– Încălcarea prevederilor art. 16 alin. 1 lit. e) din OUG 52/2016 constituie contravenție și se sancționează conform art. 121 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 cu amendă în cuantum de 20.000 lei, aplicându-se totodată sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice conform prevederilor art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 .

 • Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (1), lit. d) – k) din OUG nr. 52/2016 constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertizment conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de corectarea oricăror neconformități cu prevederile legale constatate prin prezentul proces verbal de constatare a contravenției în termen de maxim 15 zile calendaristice.
 • Încălcarea prevederilor art. 19 alin. (3), lit. d) din OUG nr. 52/2016 constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.
 • Încălcarea prevederilor art. 55 alin. (2) și alin. 3 din OUG nr. 52/2016 constituie contravenție conform art. 121 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 52/2016 și se sancționează cu avertisment conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 123 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 52/2016 prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.
 • Încălcarea prevederilor art. 46 alin. lit. f), h) și art. 40 alin. 4 lit. d) din OUG nr. 50/2010 actualizată constituie contravenție conform art. 86 alin. (1) din OUG nr. 50/2010 actualizată și se sancționează cu avertisment conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și art. 88 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată prin care se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice.
 • Încălcarea prevederile art. 66 (1) din OUG 50/2010 actualizată constituie contravenție conform art. 86 alin. (1) din OUG nr. 50/2010 actualizată și se sancționează  cu avertisment conform art. 7 alin. 1 din OG nr. 2/2001 și se aplică sancțiunea contravențională complementară de aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de cel mult 15 zile calendaristice prevăzută la art. 88 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 50/2010 actualizată.

 

 • MIKRO KAPITAL IFN SA – Iasi – Judetul Iasi

In timpul acţiunii de control operatorul economic ne-a pus la dispoziţie spre analiză un contract de credit de consum pentru nevoi personale incheiat cu persoane fizice (singurul credit acordat persoanelor fizice aflat in portofoliu la data de 05.05.2017).

In urma verificării acestor documente puse la dispoziţie de către MIKRO KAPITAL IFN SA Iaşi au fost constatate următoarele:

In contractul de credit de consum nr. 170200065/25.04.2017 incheiat intre MIKRO KAPITAL IFN SA Iaşi şi domnul GREIF VASILE există următoarele clauze contractuale:

La punctul 2.1 “Comision de administrare 0,5% lunar din valoarea creditului(75 lei lunar)” ; “Comision de analiză dosar 3% din valoarea creditului(450)”, astfel  nu sunt respectate prevederile art.36 pct.2 si  3 din OG 50/2010 unde: “comisionul de analiză dosar va fi stabilit in sumă fixă”; comisionul de administrare se percepe pentru monitorizarea/inregistrarea/efectuarea de operaţiuni de către creditor in scopul utilizării/rambursării creditului acordat consumatorului. In cazul in care acest comision se calculează ca procent acesta va fi aplicat la soldul curent al creditului. Aceste comisioane se calculează ori ca procent ori ca sumă fixa.

La punctul 2.4.3 “In cazul efectuării plăţilor anticipate parţiale fără inchiderea totală a creditului, debitorul va achita un comision ce constituie dobânda in avans conform anexei nr.1 al prezentului contract de credit”, astfel conform prevederilor art. 66 alin. 2 din OG 50/2010 consumatorul are dreptul de a rambursa anticipat fără să fie condiţionat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit număr de rate.

La punctul 2.8.1 “Acordarea creditului se efectuează după indeplinirea de către debitor a condiţiilor pct. 3.5 din prezentul contract, in caz contrar prezentul contract se consideră reziliat, iar creditorul nu are nici obligaţie privind eliberarea creditului”. (3.5 debitorul garantează ca in perioada de valabilitate a prezentului contract nu va contracta (primi) alte credite de la persoane fizice sau juridice fără acordul prealabil in scris al creditorului), nerespectându-se art. 40 alin. 4 lit. c din OG50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

La punctul 2.10.1 “împrumutatul şi garantul vor suporta costul transmiterii notificării in caz de neplată a sumelor scadente”, nerespectând prevederile art. 35 lit. b din OG50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

La 2.10.3 “Dobânda penalizatoare se aplică asupra creditului declarat scadent şi exigibil şi se calculează pe bază de procent fix in conformitate cu prevederile contractului de credit”, nespecificându-se in contract prevederile art.38 alin. 2 din OG 50/2010 “rata dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix ce nu poate fi mai mare de 3 puncte procentuale care se adauga la rata dobânzii curente şi se aplică la principalul restant şi conform pct. 6 după declararea scadenţei anticipate se poate percepe doar o dobândă penalizatoare calculate pe bază de procent fix şi care nu poate fi mai mare de 2 puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii prevazută in contract.”

La punctul 3.1.4 “Să preia suma aferentă ratelor incasate in altă ordine decât cea stabilită in prezentul contract”. Sunt inculcate prevederile art.14 lit.j din OG50/2010 “suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator şi, după caz ordinea in care plăţile vor fi alocate pentru rambursarea diferitelor solduri restante.”

La punctul 3.3.2 prima liniuţă “Achitarea integrală a creditului poate fi efectuată doar in zilele indicate in graficul de rambursare ca şi zile de plată a ratelor creditului cu achitarea dobânzilor pentru perioada utilizării creditului.” Astfel sunt incălcate  prevederile art. 66 alin. 2 din OG 50/2010 unde consumatorul are dreptul de a rambursa anticipat fără să fie condiţionat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit număr de rate.

In contractul de credit este anexată Fişa europeană de informaţii standardizate (face) şi nu anexa nr. 2 „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” aşa cum este prevăzut in art. 11 lit. c din OG 50/2010 „informaţiile sunt furnizate prin intermediul formularului „Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori prevăzut in anexa nr.2”.

Totodată, la data de 14.06.2017 au fost verificate informaţiile puse la dispoziţia consumatorului pe site-ul mikrokapital.ro şi s-a constatat că se respectă prevederile OG50/2010.

Pentru abaterile constatate operatorul economic a fost sancţionat cu avertisment conform art.7 alin.(1) din OG2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor intrucât a fost de acord cu aducerea contractului la conformitate cu prevederile legale in termen de maxim 15 zile calendaristice.

Reprezentantul legal al operatorului economic şi-a manifestat disponibilitatea modificării tuturor contractelor de credit ce urmează a fi incheiate după data comunicării prezentului document de control in sensul adaptării acestora la prevederile legale.

 

 • REAL CREDIT&LEASE IFN SA – Prahova – Judetul Ploiesti

In timpul acţiunii de control operatorul economic ne-a pus la dispoziţie spre analiză două contracte de credit de consum garantate cu ipotecă imobiliară.

In urma verificării acestor documente puse la dispoziţie de către REAL CREDIT&LEASE IFN SA s a constatat că in contractul de credit de consum garantat cu ipoteca imobiliară nr. …. incheiat intre REAL CREDIT&LEASE IFN SA si dna …. şi contractul de credit de consum garantat cu ipoteca imobiliară nr…. incheiat intre REAL CREDIT&LEASE IFN SA şi dl …. se specifică la art. 10.4 a treia liniuţă Secţiunea II CONDIŢII GENERALE DE CREDITARE “să restituie creditul,dobânzile, precum şi costurile ocazionate direct sau indirect de acordare a creditului la termenele scadente prevăzute in prezentul contract, iar in caz contrar autorizează creditoarea să se indrepte asupra oricăror venituri realizate de aceasta sub orice formă, precum şi a intregii sale averi prezente şi viitoare”, astfel se incalcă prevederile art.4 alin. 1 din Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionişti si consumatori:  “o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea insăşi sau impreună cu alte prevederi din contract, creează, in detrimentul consumatorului si contrar cerinţelor bunei-credinţe,un dezechilibru semnificativ intre drepturile şi obligaţiile părţilor.”

Totodată, menţionăm faptul că site-ul www.real-credit.ro este in reconstrucţie.

Reprezentantul legal al operatorului economic şi-a manifestat disponibilitatea modificării tuturor contractelor de credit incheiate  inainte si după data comunicării prezentului document de control in sensul adaptării acestora la prevederile legale in maxim 15 zile calendaristice.

 

 • CREDIT MARKET IFN SA – Bucuresti – Sector 4

In urma verificării acestor documente puse la dispoziţie de către CREDIT MARKET IFN SA s-a constatat la art.9 din contract “Creditorul are dreptul să suspende sau să oprească utilizarea creditului in cazul in care pentru utilizările anterioare imprumutatul nu şi-a indeplinit obligaţiile contractuale. Creditorul are dreptul să declare intregul credit exigibil in cazul in care orice creditor al imprumutatului declanşează procedura executării silite sau a procedurii de insolvenţă a acestuia.In acest fel se incalcă art.40 alin 4. lit.c din OG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori care prevede “se interzice introducerea in contractele de credit a clauzelor prin care creditorul poate declara scadent anticipat creditul in cazul in care consumatorul nu şi-a indeplinit obligaţiile conform altor contracte de credit incheiate cu alţi creditori”, pentru abaterile constatate operatorul economic a fost sancţionat cu avertisment conform art.7 alin.(1) din OG2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Având in vedere faptul că aceste deficienţe sunt in majoritatea contractelor, comisarii care au analizat documentele puse la dispoziţie propun măsură complementară prevăzută la art.89 alin.1 lit. b din OUG50/2010 de aducere a tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale in termen de 30 de zile.

Pe site-ul societăţii şi in materialele publicitare prezentate de operatorul economic nu se afişează un exemplu reprezentativ de calcul, fişa cu informaţii standard sau proiectul de contract de credit; nu se afişează informaţiile obligatorii la selectarea sumei creditului şi perioadei, de exemplu procentul de dobândă, valoarea totală a ratelor, DAE sau o avertizare privind riscurile de credit, ci se solicită datele de contact pentru o contactare din partea reprezentanţilor firmei + nu se afişează un exemplu reprezentativ de calcul, fişa cu informaţii standard sau proiectul de contract de credit; se prezintă succinct serviciile, dar restul de taburi din site sunt lipsite de informaţii,  incălcându-se art.9 din OG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori “informaţiile standard incluse in publicitate trebuie să specifice, prin intermediul unui exemplu reprezentativ, următoarele: a) rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, impreună cu informaţii privind orice costuri incluse in costul total al creditului pentru consumator; b) valoarea totală a creditului;c) dobânda anuală efectivă; d) durata contractului de credit; e) in cazul unui credit sub formă de amânare la plată pentru un anumit bun sau serviciu, preţul de achiziţie si valoarea oricărei plăţi in avans; f) valoarea totală plătibilă de către consumatori şi valoarea ratelor”. Operatorul economic a fost sancţionat cu avertisment conform art.7 alin.(1) din OG2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi s-a propus ca măsură complementară prevăzută la art.89 alin.1 lit. a din OUG50/2010 suspendarea derularii campaniei publicitare pana la intrarea in legalitate.

Data săvârşirii faptei este aceeaşi cu data constatării deoarece agenţii constatatori si-au format convingerea vinovăţiei operatorului economic şi că fapta este continuă conform prevederilor legale in vigoare.

 

 • LEGAL CREDIT IFN SA – Constanta – Judetul Constanta

In urma verificării acestor documente puse la dispoziţie de către LEGAL CREDIT IFN SA s-au constatat următoarele:

In contractul  de credit nr. 885 din 04.04.2017 “Credit Instant Plus”  nu se specifică comisionul de administrare, de analiză dosar, informaţii cu privire la DAE, o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor prin care consumatorul este atenţionat despre raportarea Biroului de credit şi Centrala Riscurilor Bancare conform art. 46  lit.f), h), i),j),m) si n) din OG50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Operatorul economic a fost sancţionat cu avertisment conform art.7 alin.(1) din OG2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor intrucat reprezentantul legal al operatorului economic şi-a manifestat disponibilitatea modificării tuturor contractelor de credit incheiate  inainte si după data comunicării prezentului document de control in sensul adaptării acestora la prevederile legale in maxim 15 zile calendaristice.

La capitolul VII punctul 5 din contract creditorul specifică faptul că inaintea semnării prezentului contract de credit   s-a lăsat ragaz de gândire, nefiind specificat insă termenul prevăzut in art 11. alin 2 lit.a din OG50/2010, acesta fiind de 15 zile. Operatorul economic a fost sancţionat cu avertisment conform art.7 alin.(1) din OG2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor intrucat reprezentantul legal al operatorului economic şi-a manifestat disponibilitatea modificării tuturor contractelor de credit incheiate  inainte si după data comunicării prezentului document de control in sensul adaptării acestora la prevederile legale in maxim 15 zile calendaristice.

La capitolul IX punctul 4 creditorul percepe pentru rambursarea anticipată parţială sau totală a creditului mai devreme de doua luni de zile dobândă lunară de 6% la creditul acordat pentru o perioadă de 2 luni de zile, operatorul economic incălcând astfel art.66 alin. 2 din OG50/2010 si se sanctioneaza conform prevederilor art.86 alin.1 din OG50/2010 cu amendă de la 10.000 lei la 80.000lei.Se propune măsura complementară prevăzută la art.89 alin.1 lit. b din OUG50/2010 de aducere a tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale in termen de 30 de zile şi măsurade restituire a sumelor incasate fără temei legal intr-un termen de maxim 15 zile prevăzută la art.88 lit.b din acelasi act normativ.

La capitolul XII punctul 3 din contract se specifică faptul că in cazul in care imprumutatul nu a achitat total sau parţial 3 rate succesive ale creditului la scadenţele prevăzute in graficul de rambursare sau ultima rată din graficul de rambursare in termen de 30 de zile calendaristice de la scadenţă intreg creditul este declarat exigibil anticipat fără a fi necesară indeplinirea unei alte formalităţi sau puneri in intarziere fiind incălcat astfel art. 38 alin. 9 din OG50/2010 care prevede: “creditorul poate declara creditul scadent anticipat după inregistrarea unui numar de 90 de zile consecutive restanţă de catre consumator” si alin. (10) “perioada dintre declararea scadenţei anticipate şi declanşarea executării silite nu poate fi mai mică de 3 luni”. Operatorul economic a fost sancţionat cu avertisment conform art.7 alin.(1) din OG2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor intrucat reprezentantul legal al operatorului economic şi-a manifestat disponibilitatea modificării tuturor contractelor de credit incheiate  inainte si după data comunicării prezentului document de control in sensul adaptării acestora la prevederile legale in maxim 15 zile calendaristice.

Nu este completată şi prezentată imprumutatului anexa nr.2-“Informaţii standard la nivel european” aşa cum prevede art. 11 lit. c din OG 50/2010.  Operatorul economic a fost sancţionat cu avertisment conform art.7 alin.(1) din OG2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor intrucat reprezentantul legal al operatorului economic şi-a manifestat disponibilitatea modificării tuturor contractelor de credit incheiate  inainte si după data comunicării prezentului document de control in sensul adaptării acestora la prevederile legale in maxim 15 zile calendaristice.

Tot la punctul 3 cap. XII este menţionat ca dobânda penalizatoare este de 0,5% pe zi pentru soldul creditului restant, penalităţile fiind calculate zilnic din data declarării soldului exigibil anticipat şi până la data achitării integrale efective putând depăşi cuantumul creditului acordat nerespectându-se prevederile art.38  alin.2 din OG50/2010: “rata dobânzii penalizatoare se calculează pe baza de procent fix ce nu poate fi mai mare de 3 puncte procentuale care se adaugă la rata dobânzii curente si se aplică la principalul restant”. Operatorul economic a fost sancţionat cu avertisment conform art.7 alin.(1) din OG2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi se propune măsura complementară prevăzută la art.89 alin.1 lit. b din OUG50/2010 de aducere a tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale in termen de 30 de zile şi măsurade restituire a sumelor incasate fără temei legal intr-un termen de maxim 15 zile prevăzută la art.88 lit.b din acelasi act normativ.

La capitolul XIII punctul 13  se specifică faptul ca niciuna din părţi nu va dezvălui, fără acordul scris al celeilalte, existenţa si continutul acestui contract către orice terţă parte, dacă această dezvăluire nu a fost solicitată in baza legii sau de vreo autoritate competent in materie, incalcându-se astfel prevderile art 39. alin. 4 lit. a din OG 50/2010 unde se interzice introducerea in contractele de credit a clauzelor prin care” consumatorul este obligat să pastreze confidenţialitatea prevederilor si a condiţiilor contractuale”. Operatorul economic a fost sancţionat cu avertisment conform art.7 alin.(1) din OG2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor intrucat reprezentantul legal al operatorului economic şi-a manifestat disponibilitatea modificării tuturor contractelor de credit incheiate  inainte si după data comunicării prezentului document de control in sensul adaptării acestora la prevederile legale in maxim 15 zile calendaristice.

In urma analizării si Contractului de Credit nr.,,,, “Credit Instant Simplu” au fost identificate aceleaşi abateri ce au fost constatate in contractul de credit “Credit Instant Plus”.

In contractul de credit nr…… “Credit Imobiliar” la capitolul XIII punctul 13.8 “in cazul in care plata ratelor se face cu o intârziere mai mare 30(treizeci) de zile calendaristice de la data stabilită in graficul de rambursare, LEGALCREDIT IFN SA va trimite notificare către persoanele obligate pentru punerea in intarziere, astfel se incalcă prevederile art 26. lit. o) din OG52/2016 “o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor; contractul de credit va conţine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atenţionat despre raportarea la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor de Credit şi/sau la alte structuri asemănătoare existente, precum si cu privire la termenul in care se fac aceste raportări, in cazul in care acesta intarzie cu achitarea ratelor datorate”. Operatorul economic a fost sancţionat cu avertisment conform art.7 alin.(1) din OG2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor intrucat reprezentantul legal al operatorului economic şi-a manifestat disponibilitatea modificării tuturor contractelor de credit incheiate  inainte si după data comunicării prezentului document de control in sensul adaptării acestora la prevederile legale in maxim 15 zile calendaristice.

Operatorul economic isi manifestă disponibilitatea modificării graficului de rambursare oferindu-i posibilitatea consumatorului de a opta pentru o variantă avantajoasă de rambursare care să includă rată dobândă şi rată capital.

Data săvârşirii faptei este aceeaşi cu data constatării deoarece agenţii constatatori si-au format convingerea vinovăţiei operatorului economic şi că fapta este continuă conform prevederilor legale in vigoare.

 

 • TOP CREDIT FINANCE – Bucuresti – Sector 1

In urma verificării acestor documente puse la dispoziţie de către IFN TOP CREDIT FINANCE SA s-au constatat următoarele:

In contractul de credit de consum nr….. se specifică la art.3.4 in cazul neachitării creditului de la data scadentă conform art. 2.1 creditul se consideră restant imediat in ziua următoare datei scadenţei. Pentru creditul restant şi neachitat la data scadenţei de imprumutat, creditorul are dreptul să calculeze şi să incaseze penaliţi de intarziere in valoare de 458.00% pe an aplicat la soldul restant al creditului pentru fiecare zi de intârziere, incepând cu data la care creditul devine restant şi până la data la care creditorul primeşte integral suma datorată, cuanatumul penalităţilor totale de intârziere putând să depăşescă creditul existent. Penalitatea de intârziere se calculează zilnic la soldul neachitat de la data la care rata devine restantă astfel: Penalitate datorată = sold imprumut restant*458%/365*100. Se incalcă astfel art 38 alin.2 şi alin.5 din OG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori : alin.2  “rata dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix ce nu poate fi mai mare de 3 puncte procentuale care se adaugă la rata dobânzii curente si se aplică la principalul restant” şi alin. 5 din OG 50/2010  “In toate cazurile cuantumul dobânzilor penalizatoare nu trebuie să depăşească principalul restant”. Operatorul economic a fost sancţionat cu avertisment conform art.7 alin.(1) din OG2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor intrucat din documentele prezentate de acesta reiese faptul ca penalitatile calculate nu au depasit valoarea creditului existent.Se propune măsura complementară prevăzută la art.89 alin.1 lit. b din OUG50/2010 de aducere a tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale in termen de 30 de zile,

La art.4.3  “După incetarea contractului in urma rambursării integrale la scadenţă imprumutatul poate primi la cerere, in mod gratuit, un document din partea creditorului care să ateste faptul că şi-a stins toate obligaţiile conform prezentului contract”.,nu sunt respectate astfel prevederile art. 43 dinOG50/2010 care prevede că la incetarea contractului de credit se inchid şi conturile creditului, fără a fi necesară depunerea unei alte cereri de către consumator”. Operatorul economic a fost sancţionat cu avertisment conform art.7 alin.(1) din OG2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor intrucat din declaratiile operatorului economic rezulta ca au fost eliberate documente prin care s-au stins toate obligatiile consumatorilor fara a li se impune completarea unei cereri.

La art. 5.4 “Creditorul are dreptul la apariţia cazurilor de culpă majora prevăzute la art. 6.2 si 6.3 din acelaşi contract să declare scadente toate obligaţiile ce decurg din prezentul contract, să rezilieze unilateral contractul pe deplin şi să declanşeze măsurile de executare silită” se incalcă prevederile art. 38 din OG 50/2010 alin. (9) unde sunt prevăzute următoarele: “creditorul poate declara creditul scadent anticipat după inregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive restanţă de către consumator” şi alin. (10) “perioada dintre declararea scadenţei anticipate şi declanşarea executării silite nu poate fi mai mica de 3 luni”. Operatorul economic a fost sancţionat cu avertisment conform art.7 alin.(1) din OG2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Se propune măsura complementară prevăzută la art.89 alin.1 lit. b din OUG50/2010 de aducere a tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale in termen de 30 de zile

In contractul de credit pentru nevoi personale cu garantie reala imobiliara nr…..  incheiat intre IFN TOP CREDIT FINANCE SA  si dna  …… nu se face referire la interzicerea perceperii dobânzilor si a dobânzilor penalizatoare pe parcursul procedurii de executare silită conform prevederilor art.55 alin(3) din OG 52/2016. Operatorul economic a fost sancţionat cu avertisment conform art.7 alin.(1) din OG2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Se propune măsura complementară prevăzută la art.123 alin.1 lit. c din OG52/2016 de aducere a contractelor  in conformitate cu prevederile legale in termen de cel mult15 zile calendaristice.

Data săvârşirii faptei este aceeaşi cu data constatării deoarece agenţii constatatori si-au format convingerea vinovăţiei operatorului economic şi că fapta este continuă conform prevederilor legale in vigoare.

 

 • SC MOZIPO IFN SA – Bucuresti – Sector 3

Echipa de control a solicitat operatorului financiar nebancar copii dupa contracte de credit, incheiate cu consumatorii persoane fizice, incheiate in intervalul 01.02.2017-05.05.2017; contracte de credit inchise; contracte de credit rambursate partial; materiale publicitare aferente promovarii creditelor oferite.

In urma analizarii documentelor puse la dispozitie, in conformitate cu Procedura Cadru privind Activitatea de Supraveghere si Control, echipa de control a adus la cunostinta reprezentantilor operatorului financiar nebancar incalcarile reglementarilor legale din domeniul protectiei consumatorilor precum si consecintele aferente acestor deficiente.

In urma discutiilor purtate de catre echipa de control cu reprezentantii operatorului financiar bancar, si ca urmare a invitatiilor seria ANPC nr. 0111688 din data de 12.06.2017 si nr.0111689 din data de 12.06.2017, Mozipo IFN SA a emis adresa nr 4172/13006.2017 inregistrata la ANPC sub nr. 4914/14.06.2017 prin care aduce la cunostinta ANPC ca anumite clauze din contractele incheiate nu mai au aplicabilitate, au fost modificate, precum si faptul ca alte clauze din contractele de credit vor fi reformulate in scopul unei transparente mai mari, eliminand in acest sens evenualele neintelegeri in interpretarea articolelor din contractele existente; totodata operatorul financiar nebancar precizeaza faptul ca unele modificari au fost deja implementate (atasand in acest sens nou contract) precum si termenele in care va implementa modificarile la contractele de credit. Adresa mentionata constituie anexa 3 la prezentul PVCC.

In urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca operatorul financiar nebancar incheie cu consumatorii  – persoane fizice, contracte de credit la distanta (on line) si direct la sediul social al Sc Mozipo IFN SA.

In cazul incheierii contracteler de credit direct, la sediu s-a constatat faptul ca operatorul financiar nebancar nu inmaneaza consumatorilorilor inainte de incheirea contractului de credit formularul „Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori prin care clientii sa fie informati cu privire la caracteristicile produsului financiar (abaterea/deficienta a fost constatata in cazul consumatoarei …. – contract de linie de credit numar ….).

Deasemnea doamna …. in data de 17.03.2017 semneaza la sediul Mozipo IFN SA o Declaratie tipizata pusa la dispozitie de catre operatorul economic prin care declara ca : “renunt in mod expres faptul ca renunta la dreptul de a primi informatiile precontractuale privind creditul oferit de companie in terrmenul mentionat de 15 zile”

O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, modificata, prevede urmatoarele la SECȚIUNEA a 2-a – Informații precontractuale, astfel:

Art. 11. –

(1) Creditorul și, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe baza clauzelor și a condițiilor de creditare oferite de către creditor, precum și, după caz, a preferințelor exprimate și a informațiilor furnizate de către consumator, informațiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.

(2) Informațiile sunt furnizate:

 1. a)cu suficient timp înainte, dar nu cu mai puțin de 15 zile înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă;
 2. b)pe hârtie sau pe alt suport durabil și sunt redactate în scris, vizibil și ușor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p. În cazul în care informațiile sunt redactate pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat;
  Litera a fost
  modificată prin Lege 288/2010 la 02/01/2011
 3. c)prin intermediul formularului „Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”, prevăzut în anexa 2.

(21) Informațiile precontractuale trebuie redactate astfel încât să nu inducă în eroare consumatorii, prin utilizarea unor expresii tehnice, juridice sau specifice domeniului financiar-bancar, prin utilizarea de prescurtări sau inițiale ale unor denumiri, cu excepția celor prevăzute de lege sau de limbajul obișnuit. Termenii tehnici vor fi explicitați la solicitarea consumatorului, în scris, fără costuri suplimentare.
Alineatul a fost introdus prin Lege 
288/2010 la 02/01/2011.

 (3) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (2) lit. a) se poate reduce cu acordul scris al consumatorului.

(4) În cazul în care creditorul a furnizat formularul „Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”, prevăzut în anexa nr. 2, se consideră că acesta a respectat cerințele de informare prevăzute de prezentul articol și la art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Art. 80 din OUG 50/2010 modificata prevede ca :

“(1) Consumatorii nu pot renunța la drepturile care le-au fost conferite prin prezenta ordonanță de urgență.

(2) Creditorii trebuie să poată face dovada că au respectat cerințele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.”

In  urma discutiiilor purtate cu reprezentantii operatorului economic si prin punctul de vedere oficial inregistrat la ANPC sub numarul 4914/14.06.2017, Sc Mozipo IFN Sa si-a insusit deficienta precizand ca va implementa masura ca toti consumatorii, in conformitate cu dispoziitiile legale,  sa primeasca cu suficient timp înainte de semnarea contractului de linie de credit formularul „Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori “ prin care clientii sa fie informati cu privire la caracteristicile produsului financiar.

Fapta operatorului financiar nebancar de a nu informa consumatorii prin intermediul formularului Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori, cu privire la caracteristicile produsului financiar, costurile aferente, aspectele juridice importante care reglementeaza creditul, constituie contraventie fiind incalcate prevederile art.11, alin. 2 litera c, din OUG nr. 50/2010 modificata.

Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. 2, litera c, din OUG nr. 50/2010 modificata constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din acelasi act normativ.

 

 • RALFI IFN SA – Bucuresti – Sector 2

Echipa de control a solicitat operatorului financiar nebancar copii dupa contracte de credit, incheiate cu consumatorii persoane fizice in intervalul 01.02.2017-05.05.2017; contracte de credit inchise; contracte de credit rambursate partial; materiale publicitare aferente promovarii creditelor oferite.

In urma analizarii documentelor puse la dispozitie, in conformitate cu Procedura Cadru privind Activitatea de Supraveghere si Control, echipa de control a adus la cunostinta reprezentantilor operatorului financiar nebancar incalcarile reglementarilor legale din domeniul protectiei consumatorilor precum si consecintele aferente acestor deficiente.

In urma discutiilor purtate de catre echipa de control cu reprezentantii operatorului financiar bancar, si ca urmare a invitatiilor seria ANPC nr. 0111616 din data de 09.05.2017 si nr.0111689 din data de 12.06.2017 (anexa 1 si 2 la prezentul PVCC), Ralfi IFN SA a emis adresa nr 8080/14.06.2017 inregistrata la ANPC sub nr. 4964/14.06.2017 prin care aduce la cunostinta ANPC ca anumite clauze/prevederi din contractele incheiate nu mai au aplicabilitate, precum si faptul ca alte clauze din contractele de credit vor fi reformulate in scopul unei transparente mai mari, eliminand in acest sens eventualele neintelegeri in interpretarea articolelor din contractele existente; totodata operatorul finaciar nebancar precizeaza faptul ca va implementa modificarile si in noile contracte de credit. Adresa mentionata constituie anexa 3 la prezentul PVCC.

La solicitarea scrisa a echipei de control prin invitatie, reprezentantii Ralfi IFN SA au pus la dispozitie pliantele publicitare prin care institutia financiar nebancara isi promoveaza produsele de creditare oferite consumatorilor, ocazie cu care s-au constatat urmatoarele:

Pentru produsele credite de consum si credite de refinantare pe materialul publicitar se mentioneaza:

In materialul publicitar 1, dupa cum urmeaza:

20 de ani

Garanti Credite de consum      

aniversare

 Ralfi IFN SA

Transforma-ti si tu visurile in realitate, cu Garanti Credite de Consum, si ai vacanta la plata primei rate*;

Consultant…

Telefon…

Adresa…

Prin Garanti Credite de Consum, poti obtine usor si rapid un imprumut, exact atunci cand ai nevoie de el

Aplica direct!

Scaneaza codul cu smartphone-ul tau si calculeaza-ti rata

 

Garanti Credite de Consum

Garanti Credite de Consum este marca sub care functioneaza compania Ralfi IFN SA

Pentru detalii va rugam consultati www.garanticreditedeconsum.ro

 

 

Credite noi si refinantarea altor credite

Plata la indemana (peste 5000 locatii)

Rata dobanzii fixa in lei

Aprobare rapida

Protectie in caz de somaj/invaliditate**

Fara garantii imobiliare

 

Trebuie sa ai un venit minim de 600 lei pentru salariati (inclusiv tichete de masa) si 500 lei pentru pensionari (inclusiv pensiile revizuibile).

 

Esti scutit de la plata ratelor in caz de somaj sau invaliditate, daca optezi pentru asigurare**.

De vrei, poti cumula venitul tau cu cel al unui coplatitor.

 

>Documentatia necesara:

 • Act de identitate
 • Ultima factura de utilitati
 • Salariati: adeverinta de venit sau ultimii trei fluturasi de salariu
 • Pensionari: talon de pensie si decizia de pensionare

             * pentru creditele acordate dupa data de 15 a fiacarei luni, prima rata este peste 2 luni

             **pentru descrierea tuturor conditiilor si beneficiilor de asigurare solicita consultantului tau de vanzari Conditiile necesare de Asigurare de grup”

In materialul publicitar 2, dupa cum urmeaza:

Si micile bucurii…

sunt pretioase  

Transforma-ti si tu visurile in realitate, cu Garanti Credite de Consum, si ai vacanta la plata primei rate*

Pentru detalii:

Consultant…

Telefon…

Adresa…

Prin Garanti Credite de Consum, poti obtine usor si rapid un imprumut, exact atunci cand ai nevoie de el

Aplica direct!

Scaneaza codul cu smartphone-ul tau si calculeaza-ti rata

 

Garanti Credite de Consum

Garanti Credite de Consum este marca sub care functioneaza compania Ralfi IFN SA

Credite noi si refinantarea altor credite

Rata dobanzii fixa in lei

Plata la indemana (peste 5000 locatii)

Aprobare rapida

Protectie in caz de somaj/invaliditate**

Fara garantii imobiliare

 

Trebuie sa ai un venit minim de 600 lei pentru salariati (inclusiv tichete de masa) si 500 lei pentru pensionari (inclusiv pensiile revizuibile).

 

Esti scutit de plata ratelor in caz de somaj sau invaliditate, daca optezi pentru asigurare**.

De vrei, poti cumula venitul tau cu cel al unui coplatitor.

 

>Documentatia necesara:

 • Act de identitate
 • Factura telefon mobil
 • Talon de pensie si decizia de pensionare (pensionari)

             * pentru creditele acordate dupa 15 martie, prima rata este in mai 2017

             **pentru descrierea tuturor conditiilor si beneficiilor de asigurare solicita consultantului tau de vanzari Conditiile necesare de Asigurare de grup”

In materialul publicitar 3, dupa cum urmeaza:

Paste fericit !

Transforma-ti si tu visurile in realitate, cu Garanti Credite de Consum, si ai vacanta la plata primei rate*

Pentru detalii:

Consultant…

Telefon…

Adresa…

Prin Garanti Credite de Consum, poti obtine usor si rapid un imprumut, exact atunci cand ai nevoie de el

Aplica direct!

Scaneaza codul cu smartphone-ul tau si calculeaza-ti rata

 

Garanti Credite de Consum

Garanti Credite de Consum este marca sub care functioneaza compania Ralfi IFN SA

Credite noi si refinantarea altor credite

Rata dobanzii fixa in lei

Plata la indemana (peste 5000 locatii)

Aprobare rapida

Protectie in caz de somaj/invaliditate**

Fara garantii imobiliare

 

Trebuie sa ai un venit minim de 600 lei pentru salariati (inclusiv tichete de masa) si 500 lei pentru pensionari (inclusiv pensiile revizuibile).

 

Esti scutit de plata ratelor in caz de somaj sau invaliditate, daca optezi pentru asigurare**.

De vrei, poti cumula venitul tau cu cel al unui coplatitor.

>Documentatia necesara:

 • Act de identitate
 • Factura telefon mobil
 • Talon de pensie si decizia de pensionare (pensionari)

             * pentru creditele acordate dupa 15 aprilie, prima rata este in iunie 2017

             **pentru descrierea tuturor conditiilor si beneficiilor de asigurare solicita consultantului tau de vanzari Conditiile necesare de Asigurare de grup”

 

In materialul publicitar 4, dupa cum urmeaza:

A sosit luna mai !

Transforma-ti si tu visurile in realitate, cu Garanti Credite de Consum, si ai vacanta la plata primei rate*

Pentru detalii:

Consultant…

Telefon…

Adresa…

Prin Garanti Credite de Consum, poti obtine usor si rapid un imprumut, exact atunci cand ai nevoie de el

Aplica direct!

Scaneaza codul cu smartphone-ul tau si calculeaza-ti rata

 

Garanti Credite de Consum

Garanti Credite de Consum este marca sub care functioneaza compania Ralfi IFN SA

 

Credite noi si refinantarea altor credite

Rata dobanzii fixa in lei

Plata la indemana (peste 5000 locatii)

Aprobare rapida

Protectie in caz de somaj/invaliditate**

Fara garantii imobiliare

 

Trebuie sa ai un venit minim de 600 lei pentru salariati (inclusiv tichete de masa) si 500 lei pentru pensionari (inclusiv pensiile revizuibile).

 

Esti scutit de plata ratelor in caz de somaj sau invaliditate, daca optezi pentru asigurare**.

De vrei, poti cumula venitul tau cu cel al unui coplatitor.

>Documentatia necesara:

 • Act de identitate
 • Factura telefon mobil
 • Talon de pensie si decizia de pensionare (pensionari)

             * pentru creditele acordate dupa 15 mai, prima rata este in iulie 2017

             **pentru descrierea tuturor conditiilor si beneficiilor de asigurare solicita consultantului tau de vanzari Conditiile necesare de Asigurare de grup”

 

In material publicitar 5, dupa cum urmeaza:

              “creditul mare

                creditul mic

20 de ani

Garanti Credite de consum     

Ralfi IFN SA

aniversare

Avem un  credit si pentru tine

 

BINE ATI VENIT!

Profita de ofertele personalizate.

Pentru detalii, te asteptam in agentie!

Tel. 021.232.17.77

www.garanticreditedeconsum.ro

f/GarantiCreditedeConsum.ro

 

Garanti Credite de Consum

Garanti Credite de Consum este marca sub care functioneaza compania Ralfi IFN SA”

              “Ceea ce iti doresti

                bani

             siguranta

             confort

             vacanta      

Profita de ofertele personalizate.

Pentru detalii, te asteptam in agentie!

 

Tel. 021.232.17.77

www.garanticreditedeconsum.ro

f/GarantiCreditedeConsum.ro

 

Garanti Credite de Consum

Garanti Credite de Consum este marca sub care functioneaza compania Ralfi IFN SA”

 

In materialul publicitar 7, dupa cum urmeaza:

              “Suntem aici sa te sustinem in ceea ce doresti

                Poti sa alegi orice tip de credit care s-ar potrivi perfect pentru tine!

                Intreaba-l acum pe unul din reprezentantii nostri! 

Tel. 021.232.17.77

www.garanticreditedeconsum.ro

f/GarantiCreditedeConsum.ro

Garanti Credite de Consum

Garanti Credite de Consum este marca sub care functioneaza compania Ralfi IFN SA”

 

   Pentru produsele credite de refinantare pe materialul publicitar se mentioneaza:

In materialul publicitar 1 dupa cum urmeaza:

                “Re

                  Finantare

                 La Garanti

                 Credite de Consum

     Cu refinantare de la Garanti Credite de Consum iti colorezi viitorul in cate culori    doresti!   

               Intreaba-l acum pe unul din reprezentantii nostri! 

Tel. 021.232.17.77

www.garanticreditedeconsum.ro

f/GarantiCreditedeConsum.ro

Garanti Credite de Consum

Garanti Credite de Consum este marca sub care functioneaza compania Ralfi IFN SA”

O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, modificata, prevede urmatoarele:

Sectiunea 1 – Informatii standard care trebuie incluse in publicitate

Art. 8
Orice forma de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie sa cuprinda informatii potrivit prevederilor prezentei sectiuni.


Art. 9
(1) Informatiile standard specifica, prin intermediul unui exemplu reprezentativ, urmatoarele:
a) rata dobanzii aferente creditului, fixa si/sau variabila, impreuna cu informatii privind orice costuri incluse in costul total al creditului pentru consumator;
b) valoarea totala a creditului;
c) dobanda anuala efectiva;
d) durata contractului de credit;
e) in cazul unui credit sub forma de amanare la plata pentru un anumit bun sau serviciu, pretul de achizitie si valoarea oricarei plati in avans;
f) dupa caz, valoarea totala platibila de catre consumator si valoarea ratelor.
(2) In orice forma de publicitate, informatiile prevazute la alin. (1) sunt scrise in mod clar, concis, vizibil si usor de citit, in acelasi camp vizual si cu caractere de aceeasi marime. “

Fapta operatorului financiar nebancar de a nu include in materialele publicitare prin care isi promoveaza contractul de credit respective contractul de refinantare, un exemplu reprezentativ care sa contina: rata dobanzii aferente creditului, fixa si/sau variabila, impreuna cu informatii privind orice costuri incluse in costul total al creditului pentru consumator; valoarea totala a creditului; dobanda anuala efectiva; durata contractului de credit; respectiv dupa caz, valoarea totala platibila de catre consumator si valoarea ratelor, constituie contraventie fiind incalcate prevederile art. 9, alin. 1 din OUG nr. 50/2010 modificata.

Nerespectarea prevederilor art. 9 alin. 1 din OUG nr. 50/2010 modificata constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 7 din O.G. nr. 2/2001 modificata deoarece prin punctul de vedere al operatorului economic inregistrat la ANPC cu nr.  4964/14.06.2017 , SC Ralfi IFN SA mentioneaza ca : “Materialele publicitare care au fost analizate de ANPC si considerate a fi neconforme cu dispozitiile O.U.G. nr. 50/2010 au fost retrase din punctele de lucru ale subscrisei “.

Prin invitatia numarul 0111616 din data de 09.05.2017 s-a solicitat de catre echipa de control un numar de 3 rambursari anticipate partiale.

Astfel in data de 02.09.2015 doamna ….. a incheiat contractul de credit numarul 1758331, prin care a contractat un credit de nevoi personale in suma de 9000 lei. Conform graficului intilal consumatoarea are o rata luna fixa de 267,8 lei avand data scadentei: 05 a fiecarei luni.

In data de 10.03.2017 consumatoarea a solicitat telefonic efectuarea unei rambursarii anticipate partiale in cuantum de 4000 lei.

Conform graficului ulterior efectuarii rambursarii anticipate partial (pus la dispozitie de catre reprezentanta operatorului economic) noua rata lunara fiind de 151,92 lei.

Avand in vedere faptul ca la verificarea modalitatii de calcul a rambursarii anticipate partiale s-au constatat diferente dintre soldurile aferente scadentelor intre care s-a instructat de catre consumator cererea de rambursare anticipata partiala, echipa de control a solicitat operatorului economic o explicatie detaliata a procedurii aferente aplicabile in cazul rambursarii partiale anticipate precum si exemplificarea modalitatii de calcul.

Prin punctul de vedere al punctul de vedere al operatorului economic inregistrat la ANPC cu nr.  4964/14.06.2017 ne aduce la cunostiinta urmatoarele:

 

 • „am recalculat soldul dupa plata partiala anticipata a creditului si, implicit rata rezultata, si am inaintat catre d-na. Bobei Mariana (contract de credit nr. 1758331/02.09.2015), d-na. Cataramba Sofia (contract de credit nr. 1616167/01.10.2014) si d-na. Erimia Maria (contract de credit nr. 1798816/10.12.2015) instiintarea privind modificarile aplicate impreuna cu documentele justificative pentru corectiile realizate (scadentarul si tichetul de plata);am schimbat incepand cu data de 13.06.2017 procedura de operare a platii partiale anticipate astfel incat sa fie retinuta dobanda lunara doar pentru numarul de zile scurs intre scadenta anterioara rambursarii anticipate si data platii partiale anticipate a creditului. Formula de calcul utilizata este urmatoarea: din suma platita anticipat de catre client se scade dobanda aferenta ratei datorate la urmatoarea scadenta (doar pentru numarul de zile scurs intre scadenta anterioara si data platii anticipate), comisionul de administrare aferent ratei scadente la data operarii platii partiale anticipate si compensatia de achitare anticipata de 1% sau 0.5% din suma platita anticipat, rezultand astfel noul sold dupa plata partiala anticipata a creditului.

Mai jos, va rugam sa gasiti exemplificarea manierei de calcul a noului sold, valabil dupa plata partiala anticipata a creditului implementata utilizand formula de calcul detaliata mai sus, pentru contractul doamnei Bobei Mariana (contract de credit nr. 1758331/02.09.2015). Astfel:

 • Soldul inainte de realizarea platii anticipate partiale = 7.315,44 lei;
 • Suma care figura platita anticipat la data de 08.03.2017 = 4.039,60 lei;
 • Dobada aferenta ratei scadenta la data operarii platii partiale anticipate (05.04.2017), calculata doar pentru cele 2 zile scurse intre scadenta anterioara platii anticipate (06.03.2017) si data realizarii platii anticipate (08.03.2017) = 5,77 lei;
 • Comisionul de administrare aferent ratei scadente la data operarii platii partiale anticipate = 45 lei;
 • Compensatia de achitare anticipata in valoare de 1% (calculata asupra diferentei de 3.988,83 lei dintre suma platita anticipat si dobanda si comisionul de administrare aferente ratei datorate la data operarii platii partiale) = 39,89 lei;

  Soldul dupa operarea platii partiale anticipate = 7.315,44 lei – [4.039,60 lei – 5,77 lei – 45 lei – 1% *(4.039,60 lei – 5,77 lei –  45 lei)] = 7.315,44 lei – 3.948,94 lei = 3.366,50 lei, afisata in scadentarul emis in data de 14.06.2017, atasat, in copie, la prezenta adresa.”

O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, modificata, prevede urmatoarele:

Sectiune Rambursare anticipata – Art. 66.

(1)Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligațiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

(2) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiționat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit număr de rate.

Astfel consumatorul a uzat de dreptul conferit de legislatia specifica si a rambursat anticipat partial o pare din creditul contractat,  in data de 10.03.2017, intre datele scadentei 05.03.2017 respectiv 05.04.2017.

Din analiza documentelor puse la dispozitie s-a constatat faptul ca operatorul financiar nebancar nu a operat cererea de rambursare anticipata partiala in momentul instructarii de catre consumator (10.03.2017) ci a efectuat operatiunea la scadenta urmatoare in data de 05.04.2017 cand altele erau costurile creditului, astfel rezultand dupa rambursare partial anticipata un sold mai mare si implicit o rata lunara mai mare, prin raportare daca se efectua la data de 10.03.2017, fiindu-I afectate astfel interese economice.

La art 2, litera h) din legea 363/2007 modificata este definita diligență profesională ca fiind : “competența și grija așteptate, în mod rezonabil, de un consumator din partea comercianților, în conformitate cu practicile corecte de piață și/sau cu principiul general al bunei-credințe, în domeniul de activitate al acestora;”

Fapta operatorului financiar nebancar de nu opera cererea consumatoarei de rambursare partial anticipata a creditul la data instructarii (10.03.2017) sau in urmatoarea zi lucratoare, data cand erau aplicabile anumite costuri (rata lunara 149,48 lei), ci de a opera cererea la urmatoarea scadenta 05.04.2017 cand erau aplicabile alte costuri (lunara era de 152,91 lei) fiind afectate interesese economice ale consumatorilor, este o practica comerciala incorecta, fiind contrara diligentei profesionale, constituind contraventie, fiind incalcate prevederile art 4 literele a si b din legea 363/2007 modificata.

Astfel in conformitate cu procedura interna Rafli IFN SA, cererile de rambusare anticipate sunt operate la urmatoarea scadenta, prin modul de calcul a sumelor sunt afectate intersele economice ale consumatorilor intr-un numar de 134 contracte, care au solicitat in intervalul 15.12.02016-13.06.2017 rambursari partiale anticipate (conform adresei operatorului financiar nebancar numarul 8119/14.06.2017 inregistata la ANPC sub numarul 4965/14.06.2017).

Nerespectarea prevederilor art 4, lit a si b din legea 363/2006 modificata se sanctioneza in conformitate cu prevederile art 15, alin 1, litera a din acelasi act normativ; la individualizarea sanctiunii s-a avut in vedere prevederile art 17, alin 1 din legea 363/2007 modificata.

Prin punctul de vedere al operatorului financiar nebancar numarul 8119/14.06.2017 inregistata la ANPC sub numarul 4965/14.06.2017, Ralfi IFN SA precizeaza faptul ca pentru cele 134 de contracte va recalcula soldurile si implicit ratele lunare de plata; dupa recalculare consumatorul avea dreptul fie la restituire prin transfer a sumelor in plus sau compensarea sumelor platite in avans cu ratele viitoare aferente contractului de credit.

 1. In conformitate cu prevederile art 15 indice 1 din legea 363/2007 modificata se dispune recalcularea soldurilor si restituirea sumelor achitate in plus lunar de catre consumator in cazul celor 134 contracte afectate, in teremen de maxim 15 zile de la data prezentuluil pvcc.

– avand in vedere faptul ca pliantele publicitare au fost disponibile in agentii in intervalul 01.02.2017 – 13.06.2017, data savarsirii este in acest interval; ora neidentificata.

– data 15.12.2016 – 13.06.2017 interval in care au fost efectuate solicitari de cereri de rambursari anticipate partiale; ora neidentificata.

 

 • BRD FINANCE IFN SA – Bucuresti – Sector 1

Echipa de control a solicitat operatorului financiar nebancar copii dupa contracte de credit si contracte de credit cu emitere de card, incheiate cu consumatorii persoane fizice, in intervalul 01.02.2017-05.05.2017;

In urma analizarii documentelor puse la dispozitie, in conformitate cu Procedura Cadru privind Activitatea de Supraveghere si Control, echipa de control a adus la cunostinta reprezentantilor operatorului financiar nebancar incalcarile reglementarilor legale din domeniul protectiei consumatorilor precum si consecintele aferente acestor deficiente.

In urma discutiilor purtate de catre echipa de control cu reprezentantii operatorului financiar bancar, si ca urmare a invitatiilor seria ANPC nr. 0111619 din data de 09.05.2017 si nr. 0111641 din data de 13.06.2017 (anexa 1 si 2 la prezentul PVCC), BRD Finance IFN SA a emis adresa nr 526/14.06.2017 inregistrata la ANPC sub nr. 4974/15.06.2017 prin care aduce la cunostinta ANPC ca anumite clauze din contractele incheiate nu mai au aplicabilitate, precum si faptul ca alte clauze din contractele de credit si contractele de credit cu emitere de card vor fi reformulate in scopul unei transparente mai mari, eliminand in acest sens evenualele neintelegeri in interpretarea articolelor din contractele existente; totodata operatorul financiar nebancar precizeaza faptul ca va implementa modificarile si in noile contracte de credit. Adresa mentionata constituie anexa 3 la prezentul PVCC.

Cu ocazia verificarilor efectuate s-a constatat ca in Informatiile standard la nivel European privind creditul pentru consumatori care sunt inmanate consumatorilor inainte de incheierea contractelor de credit cu emitere de card la punctul 3. Costurile creditului rubrica “Rata dobanzii aferente tranzactiilor de tip ’plata in rate’ ” se mentioneaza:

Pentru aceasta tranzactie dobanda este variabila, iar dobanda lunara se va calcula dupa formula: valoarea maxima din ultimele 31 de zile calendaristice a dobanzii de referinta de pe piata interbancara pentru lei (ROBOR) la termen de 3 luni, impartita la 12 la care se adauga 2,1 puncte procentuale. Dobanda va fi actualizata conform formulei de mai sus in prima zi lucratoare dupa data de 5 din lunile februarie, mai, august, noiembrie”.

Acelasi mod de calcul al dobanzii in cazul tranzactiilor de tip ‘plata in rate’ este stipulat si in Contractul de credit cu emitere de card atasat 1. Conditii generale astfel:

“In cazul tranzactiei ‘plata in rate’ dobanda este variabila, iar dobanda lunara se va calcula dupa formula: valoarea maxima din ultimele 31 de zile calendaristice a dobanzii de referinta de pe piata interbancara pentru lei (ROBOR) la termen de 3 luni, impartita la 12 la care se adauga 2,1 puncte procentuale. Dobanda va fi actualizata conform formulei de mai sus in prima zi lucratoare dupa data de 5 din lunile februarie, mai, august, noiembrie”.

Avand in vedere faptul ca la verificarea modalitatii de calcul al dobanzii variabile nu era foarte clar, echipa de control a solicitat operatorului economic o explicatie detaliata a procedurii aferente calculului dobanzii variabile in cazul tranzactiilor ‘plata in rate’.

Prin punctul de vedere al punctul de vedere al operatorului economic inregistrat la ANPC cu nr 4974/15.06.2017, BRD Finance IFN SA ne aduce la cunostiinta urmatoarele:

Cu privire la modul de calcul al dobanzii variabile specificam ca, aceasta se calculeaza astfel: Ex contract MasterCard Carrefour « In cazul tranzactiei “plata în rate” dobânda este variabila, iar dobânda lunara se calculeaza dupa formula: valoarea maxima din ultimele 31 de zile calendaristice a dobânzii de referinta pe piata interbancara pentru lei (ROBOR) la termen de 3 luni, împartita la 12, la care se adauga 2 ,1 puncte procentuale ». Precizam ca, variatiile de dobanda de la minim la maxim sunt foarte mici. De exemplu in calculul dobanzii pentru luna mai  dobanda de referinta a fluctuat intre valoarea minima de 0,85% si valoarea maxima de 0,89% insa, valoarea  dobanzii de referinta lunare nu a fost influentata de aceasta fluctuatie, fiind aceeasi 0,07 lei.

Va prezentam in tabelul de mai jos, calculatia trimestriala privind dobanda revizuibila pentru luna Mai 2017 :

Calculatie trimestriala privind dobanda revizuibila – Mai 2017
aplicabila contractelor de credit  care au urmatoarea formula de calcul a dobanzii:

valoarea maxima din ultimele 31 de zile calendaristice a dobanzii de referinta intrebancara

 (ROBOR) la termen 3 luni, impartita la 12 la care sa adauga  marja.

Perioada de referinta Dobanda anuala Dobanda lunara
Nr. zile Data ROBOR 3M ROBOR 3M
31 5-Apr-2017 0,86% 0,07%
30 6-Apr-2017 0,86% 0,07%
29 7-Apr-2017 0,86% 0,07%
28 8-Apr-2017 0,86% 0,07%
27 9-Apr-2017 0,86% 0,07%
26 10-Apr-2017 0,87% 0,07%
25 11-Apr-2017 0,86% 0,07%
24 12-Apr-2017 0,85% 0,07%
23 13-Apr-2017 0,86% 0,07%
22 14-Apr-2017 0,86% 0,07%
21 15-Apr-2017 0,86% 0,07%
20 16-Apr-2017 0,86% 0,07%
19 17-Apr-2017 0,86% 0,07%
18 18-Apr-2017 0,86% 0,07%
17 19-Apr-2017 0,86% 0,07%
16 20-Apr-2017 0,86% 0,07%
15 21-Apr-2017 0,87% 0,07%
14 22-Apr-2017 0,87% 0,07%
13 23-Apr-2017 0,87% 0,07%
12 24-Apr-2017 0,87% 0,07%
11 25-Apr-2017 0,87% 0,07%
10 26-Apr-2017 0,88% 0,07%
9 27-Apr-2017 0,89% 0,07%
8 28-Apr-2017 0,89% 0,07%
7 29-Apr-2017 0,89% 0,07%
6 30-Apr-2017 0,89% 0,07%
5 1-May-2017 0,89% 0,07%
4 2-May-2017 N/A N/A
3 3-May-2017 N/A N/A
2 4-May-2017 N/A N/A
1 5-May-2017 N/A N/A
 

 

Maximul dobanzii anuale din perioada de referinta:

 

 

0,89%

Maximul dobanzii lunare din perioada de referinta: 0,07%
Ratele de dobanda sunt cele oficiale, communicate de BNR la adresa: http://www.bnro.ro/Baza-de-date-interactiva-604.aspx
O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, modificata, prevede urmatoarele:
 

Art. 37.

“În contractele de credit cu dobândă variabilă se vor aplica următoarele reguli:

a)      dobânda va fi compusă dintr-un indice de referință EURIBOR/ROBOR/LIBOR la o anumită perioadă sau din rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, în funcție de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului;”

 

Fapta operatorului economic de a calcula nivelul de dobanda variabila lunara in cazul tranzactiilor plata in rate utilizand “valoarea maxima din ultimele 31 de zile calendaristice a dobânzii de referinta pe piata interbancara pentru lei (ROBOR) la termen de 3 luni », constituie contraventie fiind incalcate prevedereile art 37, litera a din OUG 50/2010 modificata, care stabileste faptul ca dobanda variabila se calculeaza in functie de un indice de referinta independent de vointa creditorului, la o anumita perioada, indice care este public disponibil consumatorului mediu in mediul on line, si nu se calculeaza prin raportate la cea mai mare valoare a indicelui dintr-un anumit interval.

        Nerespectarea prevederilor art 37, litera a din OUG 50/2010 modificata se sanctioneaza in conformitate cu prevedrile art 7 din OG 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor cu avertisment, deoarece din analiza documentelor puse la dispozitie echipa de control a constatat faptul ca in intervalul in care s-a realizat verificarea evolutiei indicelui Robor  05.04.2017 – 30.04.2017, indicele a variat intre 0,85 – 0,89,  prin impartirea indicelui la 12 (luni) valoarea lunara a indicelui a fost de 0,07, iar interesele economice ale consumatorilor nu au fost afectate.

Prin punctul de vedere al operatorului financiar nebancar, inregistrat la ANPC sub numarul 4974/15.06.2017, BRD Finance IFN Sa  mentioneaza ca : Pentru o informare cat mai clara a clientilor cu privire la modul de calcul al dobanzii, incepand de la urmatoarea modificare trimestriala a dobanzii (august 2017), BRD Finance IFN S.A. va lua in calcul valoarea  dobanzii de referinta pe piata interbancara pentru lei (ROBOR) la termen de 3 luni, din ultima zi lucratoare a lunii anterioare fiecarei actualizari de dobanda. »

   

 • CREDIUS IFN SA – Voluntari – Judetul Ilfov

Echipa de control a solicitat operatorului financiar nebancar copii dupa contracte de credit, incheiate cu consumatorii persoane fizice, incheiate in intervalul 01.02.2017-05.05.2017;

In urma analizarii documentelor puse la dispozitie, in conformitate cu Procedura Cadru privind Activitatea de Supraveghere si Control, echipa de control a adus la cunostinta reprezentantilor operatorului financiar nebancar incalcarile reglementarilor legale din domeniul protectiei consumatorilor precum si consecintele aferente acestor deficiente.

In urma discutiilor purtate de catre echipa de control cu reprezentantii operatorului financiar bancar, si ca urmare a invitatiilor seria ANPC nr. 0111615 din data de 09.05.2017 si nr.0111689 din data de 12.06.2017, Credius IFN SA a emis adresa nr 5062/14.06.2017 inregistrata la ANPC sub nr. 4989/15.06.2017 prin care aduce la cunostinta ANPC ca anumite clauze din contractele incheiate nu mai au aplicabilitate, precum si faptul ca alte clauze din contractele de credit vor fi reformulate in scopul unei transparente mai mari, eliminand in acest sens evenualele neintelegeri in interpretarea articolelor din contractele existente; totodata operatorul finaciar nebancar precizeaza faptul ca va implementa modificarile si in noile contracte de credit.

In urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca operatorul financiar nebancar incheie cu consumatorii  – persoane fizice, contracte de credit la distanta (on line) si direct prin intermediul punctelor de lucru.

In contractul de credit pe care operatorul il incheie cu consumatorii ala art 1.16 se prevede urmatoare :

“In situatia in care imprumutatul alege sa ramburseze anticipat in totalitate creditul datorat va beneficia, daca este cazul, in afara reducerii totale a costului creditului si de o reducere a sumei datorate: “bonificatie rambursare anticipata totala” reducerea I se va comunica imprumutatului in urma cererii sale conform procedurii de lucru a creditorului prin sms/adresa oadata cu calculul total al sumei datorate”.

De asemnea la art 2.25 din contract se mentioneaza :

“Imprumutatul care isi respecta obligatiile contractuale va beneficia  pe parcursul executarii contractului de o serie de facilitati, beneficii oferite de creditor, acestea sunt grupate in “pachetul anticredit” si sunt create in scopul facilitarii rambursarii creditului si maririi gradului de admnistrare a creditului de catre Imprumutat. Pachetul anticredit reprezinta modalitatea prin care Creditorul recompenseaza Imprumutatii onesti care isi respecta obligatiile asumate prin reducerea costurilor datorate.”.

Totodata, echipa de control a procedat la verificarea modului de informare a consumatorilor prin intermediului site-ului www.credius.ro unde se mentioneaza urmatoarele informatii:

“În premieră mondială!

Noi am schimbat abordarea creditarii prin invenția pachetului ANTICREDIT – un instrument comod care ajuta la rambursarea creditului, micsoreaza costurile creditului, crește gradul de flexibilitate și iți permite sa-ti gestionezi banii în cel mai avantajos mod. Fiecare credit de la CREDIUS este dotat cu pachetul ANTICREDIT ce permite ieftinirea creditului și ușurarea rambursării acestuia de către client. Pachetul ANTICREDIT în prezent ofera costuri negative la rambursarea anticipată sau la refinanțarea creditului de la 1 % din suma creditului. Altfel spus, la rambursarea anticipată totala, nu clientul achită comisioane, Credius plătește clientului. În curând vor fi lansate multe optiuni noi și utile la Pachetul ANTICREDIT! Urmariți-ne pagina!


Prin introducerea pachetului ANTICREDIT Credius incurajeaza rambursarea anticipată totala a creditelor de către clienții săi.

Exemple de beneficii pe care le aduce pachetul ANTICREDIT

La rambursarea anticipată totala a creditului nu plătești compensatia de rambursare anticipată ca în majoritatea cazurilor în piața, ci invers, primești o bonificatie de la Credius. La un credit de 10.000 de lei bonificatie poate să ajungă la 100 lei, pe când în alte instituții financiare ar trebui să achiți o compensatie de 100 de lei. Diferența în favoarea ta este de 200 de lei.

Cu pachetul ANTICREDIT primești o posibilitate nouă de a-ți gestiona finanțele proprii. De exemplu, ai nevoie urgentă de o sumă de bani pe care poți să o primești rapid și ușor obtinand un credit pentru nevoi personale de la Credius. Rezolvând situația ta financiară poți să-ți dorești să-ți micșorezi costurile. Poți să cauți un alt credit mai ieftin, de exemplu la bancă. De obicei obtinerea unui astfel de credit durează mai mult decât obtinerea unui credit urgent și necesită diverse documente suplimentare, dar în schimb oferă costuri mai mici. Tu poți să obții un astfel de credit de la banca ta și să utilizezi banii primiți pentru refinanțarea creditului de la Credius. În acest caz rambursarea anticipată totala se va efectua nu numai fără costuri pentru tine, dar și cu primirea unui bonus încurajator pentru că ai închis cu succes creditul obținut de la Credius.

Pachetul ANTICREDIT permite micsorarea esențială a costurilor la creditele scumpe pe termen scurt. De exemplu, ai nevoie de bani pe 30 de zile sau până la salariu? Pentru aceasta nu trebuie să aplici pentru un credit pe termen scurt scump, ci aplici pentru un credit lung, de exemplu pe un an sau doi ani, cu rate lunare mici. În schimb, rambursezi total creditul la primirea salariului fără costuri, fiind bonificat. Spre deosebire de creditul pe 30 de zile unde imprumutatul plătește penalități de întârziere pentru depășirea termenului de plată, în cazul creditului lung dotat cu pachetul ANTICREDIT, poti rambursa anticipat in totalitate la al doilea salariu, sau la al treilea salariu, etc. Tu alegi. Astfel, tu însuți poți să-ți gestionezi împrumutul pe termen scurt cu costurile reduse ale creditelor pe termen lung.”

Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, modificata, la art 7, alin 2 prevede urmatoarele:

“ O practică comercială este, de asemenea, considerată ca fiind omisiune înșelătoare atunci când, ținând cont de aspectele prevăzute la alin. (1), un comerciant ascunde sau oferă într-un mod neclar, neinteligibil, ambiguu ori în contratimp o informație esențială sau nu indică intenția comercială a practicii, în cazul în care aceasta nu rezultă deja din context, și când, în oricare dintre cazuri, consumatorul mediu este determinat sau este susceptibil a fi determinat să ia o decizie de tranzacționare pe care altfel nu ar fi luat-o.”

Prin contract, consumatorii sunt informati ca in momentul in care doresc sa efectueze rambursarii totale anticipate, acestia sunt informati prin sms sau adresa despre procentul de bonificatie aplicabila pe care Creditorul le-o acorda.

Fapta operatorului financiar nebancar de a nu mentiona in mod complet si precis in contractul de credit si pe site – ul www.credius.ro,  beneficiile/procentul de reducere aplicabil in cazul in care consumatorii decid sa efectueze rambursarii totale anticipate, acestia afland despre valoarea acestiea in momentul in care contacteaza operatorului financiar nebancar in vedere rambursarii,  constituie  o practica comerciala incorecta fiind o omisiune inselatoare deoarece operatorul economic ofera in  contratimp o informație esențială luarii unei decizii de a rambursa sau nu anticipat total creditul, astfel fiind incalcate prevederile art.7, alin. 2 din  legea 363/2007 modificata.

Nerespectarea prevederilor art. 7, alin. 2 din legea 363/2007 modificata, constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art.  7 din  OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor deoarece SC Credius IFN SA a postat pe site procentul de reducere aferent in functie de data la care consumatorul doreste rambursarea anticipate totala,  raporata la durata totala a creditului agreata. Totodata Credius va transmite tuturor clientilor sms/ e-mail prin care ii informeaza despre beneficiile rambursarii anticipate totale (procentul de reducere aplicabil).

 

 

 • CETELEM IFN SA – Bucuresti – Sector 1

Echipa de control a solicitat operatorului financiar nebancar pentru intervalul 01.02.2017 – 05.05.2017 copii dupa: contracte de credit, contracte de linie de credit cu card de credit atasat incheiate cu consumatorii persoane fizice, contracte incheiate; contracte rambursate anticipat partial; contracte restructurate precum si pliante publicitare.

In urma analizarii documentelor puse la dispozitie, in conformitate cu Procedura Cadru privind Activitatea de Supraveghere si Control, echipa de control a adus la cunostinta reprezentantilor operatorului financiar nebancar incalcarile reglementarilor legale din domeniul protectiei consumatorilor precum si consecintele aferente acestor deficiente.

In urma discutiilor purtate de catre echipa de control cu reprezentantii operatorului financiar bancar, si ca urmare a invitatiilor seria ANPC nr. 0111616 din data de 09.05.2017 si nr.0111706 din data de 15.06.2017, Cetelem IFN SA a emis adresa nr 2020/16.06.2017 inregistrata la ANPC sub nr. 5063/16.06.2017 prin care aduce la cunostinta ANPC ca anumite clauze din contractele incheiate nu mai au aplicabilitate, precum si faptul ca alte clauze din contractele de credit vor fi reformulate in scopul unei transparente mai mari, eliminand in acest sens evenualele neintelegeri in interpretarea articolelor din contractele existente; totodata operatorul finaciar nebancar precizeaza faptul ca va implementa modificarile si in noile contracte de credit. Adresa mentionata constituie anexa 3 la prezentul PVCC.

Cu ocazia verificarilor efectuate aferente contractelor incheiate in perioada 01.02.2017-05.05.2017 s-a constatat ca in Informatiile Standard la nivel European privind creditul pentru consumatori  la punctul 4 Costuri aferente lit. d Costuri in caz de intarziere la plata se stipuleaza urmatoarele:

Dobanda penalizatoare: 8% lunar, iar dupa data scadentei anticipate o singura data, din sumele restante, cu exceptia sumelor provenite din calculul dobanzii si a dobanzilor penalizatoare calculate in lunile anterioare.”

In Contractele de credit la punctul 4 Dobanda. Taxe. Comisioane. Alte costuri, la subpunctul 4.5 respectiv in Contractele de credit cu card atasat la punctul 4 Dobanda.Taxe. Comisioane. Alte costuri, la subpunctul 4.4 se prevede:

Pentru intarziere la plata, Cetelem va percepe lunar, iar dupa data scadentei anticipate o singura data, dobanda penalizatoare in procent de 8% din sumele restante la momentul calculului, cu exceptia dobanzii si a dobanzii penalizatoare. Dobanzile penalizatoare sunt cumulative si pot depasi cuantumul sumei datorate la care se aplica.”

O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, modificata, prevede urmatoarele:

Art. 38 alin. 2 Rata dobanzii penalizatoare se calculeaza pa baza de procent fix ce nu poate fi mai mare de trei puncte procentuale, care se adauga la rata dobanzii curente si se aplica la principalul restant

Fapta operatorului financiar nebancar de a mentiona in contracte de credit si in contracte de linie de credit cu card de credit atasat, clauzele mentionate anterior si de a calcula o dobanda penalizatore de 8% peste dobanda curenta lunara si nu de 3% peste dobanda curenta lunara in cazul creditelor restante, asa cum prevede actul normativ, constituie contraventie fiind incalcate prevederile art. 38 alin. 2 din OUG nr. 50/2010 modificata.

Nerespectarea prevederilor art. 38 alin. 2 din OUG nr. 50/2010 modificata constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 86 alin. 2 din acelasi act normativ.

Prin punctul de vedere al Cetelem IFN SA inregistrat la ANPC sub nr.5063/16.06.2017 operatorul financiar nebancar prin care aduce la cunostinta faptul ca implementarea procentului de dobanda penalizatoare nu a fost realizata pana in present din cauza dificultatiilor tehnice aparute pe parcursul proiectului de implemeentare; astfel im plementarea va fi finalizata incepand cu data de 16 iunie 2017.

Totodata operatorul financiar nebancare precizeaza ca: “portofoliul afectat a fost de 10740 de credite cu o expune totala in sume ce a fost anulata  de 261.674,27 lei. Sumele au fost regularzate astfel : (i) pentru clientii curenti si cei in executare silita sa diminuat total suma datorata, (ii) pentru cilentii cesionati se informeaza compania cumparatoare care va ajusta debitul, (iii) pentru cei care au achitat creditul vor fi notificati in vederea gasirii unei solutii de comun accord referitor la modul de restituire a sumelor (in cont sau numerar in punctelele de lucru)”

Deasemenea cu ocazia actiunii tematice de control, din analiza contractelor incheiate in intervalul 01.02.2017 – 05.05.2017 s-a constatat ca in Informatiile Standard la nivel European privind creditul pentru consumatori inmanate consumatorilor cu ocazia incheierii contractelor de credit cu card atasat la punctul 3 Costurile creditului. Rata dobanzii aferente creditului sau dupa caz diferite rate ale dobanzii care se aplica contractului de credit punctul 2 Linie de credit cu card de credit atasat cat si in contractual de credit cu card atasat punctual 4 Dobanda. Taxe. Comisioane Alte costuri subpunctul 4.2 care reglementeaza dobanda pentru linia de credit utilizata se prevede:

“ …Dobanda este compusa din Indicele de Referinta (IR) Robor 12 M si o Marja, conform Listei de Dobanzi, Taxa si Comisioane pentru Linie de credit cu Card de Credit atasat si se modifica prin actualizare Indicelui de Referinta, astfel: a)Daca la date fixe de calcul, respectiv zilele de 15 Iunie si 15 Decembrie ale fiecarui an sau ultima zi lucratoare anterioara acestora, daca data de calcul este o zi nelucratoare, media aritmetica a valorilor IR publicata in luna anterioara lunii de calcul (serie zilnica) prezinta o variatie de minim +/- 0,5% fata de IR, acesta se va actualiza cu respectiva valoare; si b) Oricand valoarea IR depaseste cu mai mult de 1% IR in vigoare la acel moment, acesta poate fi actualizat cu respectiva valoare.”

O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, modificata, prevede urmatoarele:

Art. 37.

“În contractele de credit cu dobândă variabilă se vor aplica următoarele reguli:

 1. dobânda va fi compusă dintr-un indice de referință EURIBOR/ROBOR/LIBOR la o anumită perioadă sau din rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, în funcție de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului;”

Astfel la incheierea contractului consumatorul are convingerea ca deoarece valoarea dobanzii este raportata la indicele Robor 12 + Marja, rata sa lunara va fi fixa pe o perioada de 12 luni, dar in realitate valoarea dobanzii variabile, in conformitate cu clauzele contractuale, se pot modifica la 6 luni (daca indicele de referinta inregistreaza o  variatie de minim +/- 0,5%, sau mai des in cazul in care variatia indicelui de referinta este mai mare de 1% (variatie care este in favoarea creditorului pentru ca in contract nu se mentioneaza ca valoarea dobanzii poate scadea cand se inregistreaza o diminuare de 1 % a indicelui de referinta, caz in care ar fi in favoarea consumatorului.

 

Fapta operatorului financiar nebancar de mentiona in contracte de linie de credit cu card de credit referitor la dobanda variabila, ca in cazul tranzactiilor standard cu cardul, ca desi indicele de referinta este Robor 12 M, (asumat prin contract) exista posibiliatea de modificare a valorii ratei dobanzii variabile prin actualizarea indicelui de referenta astfel:

 • a)…“ zilele de 15 Iunie si 15 Decembrie ale fiecarui an sau ultima zi lucratoare anterioara acestora, daca data de calcul este o zi nelucratoare, media aritmetica a valorilor IR publicata in luna anterioara lunii de calcul (serie zilnica) prezinta o variatie de minim +/- 0,5% fata de IR, acesta se va actualize cu respective valoare; si
 • b) Oricand valoarea IR depaseste cu mai mult de 1% IR in vigoare la acel moment, acesta poate fi actualizat cu respectiva valoare.”

Constituie contraventie fiind incalcate prevedereile art 37, litera a din OUG 50/2010 modificata, care stabileste faptul ca dobanda variabila se calculeaza in functie de un indice de referinta independent de vointa creditorului, la o anumita perioada, astfel incat consumatorul sa-si realizeze o proiectie bugetara clara cu privire la rata lunara pe care trebuie sa o achite pe interval de 12 luni, deoarece dobanda este raportata la Robor 12 M si implicit rata dobanzii ar trebui sa fie fixa (timp de 12 luni) si nu sa poata sa varieze la 6 luni sau oricand indicele de referinta inregistreaza o crestere de peste 1%.

Nerespectarea prevederilor art 37, litera a din OUG 50/2010 modificata se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art 7 din OG 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor cu avertisment, deoarece prin  punctul de vedere al Cetelem IFN SA inregistrat la ANPC sub nr. 5063/16.06.2017 operatorul financiar nebancar prin care aduce la cunostinta faptul ca:

“Indicele de referinta aferent dobanzii variabile aplicabile liniei de credit cu card de credit atasat va fi la nivelul ROBOR 12M din data de 15 iunie. Acesta va fi actualizat cu o frecventa anuala in data de 15 Iunie. Nivelul indicelui de referinta la 15 Iunie 2017 reprezinta 1,19% fata de care se va raporta dovanda variabila aplicabila liniei de credit cu credit atasat incepand cu urmatoarea scadenta.

Vom modifica prevederile art 4.2 din Regulile generale de creditare Cetelem in sensul includerii modificarilor prezentate mai sus iar prevederile de la lit. b) din cadrul acestui articol le vom excude.

Comunicarea catre client referitoare la modificarile mentionate mai sus asupra modalitatii de calcul a dobanzii aplicabile liniei de credit cu card de credit atasat va fi efectuata prin intermediul extrasului de cont si/sau pe baza de scrisoare/sms.”

22.06.2017

 

 

 

 

Acest articol a fost publicat în Educație financiară, Juridice. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s